Dyma'r Amodol Cryno. sef, ffordd arall o fynegi'r Amodol Cwmpasog (hynny yw, 'Amodol Bod + yn traethiadol + berfenw'). Gadewch i ni adolygu'r Amodol Cwmpasog yn gyntaf.

Amodol cwmpasog ('Long-form of the Conditional') - Amodol 'bod' + yn traethiadol + berfenw (+ gweddill y frawddeg)

I would go                         Byddwn i’n mynd
It would do you good        Byddai fe’n gwneud lles i ti
She would come               Byddai hi’n dod
You would get a shock      Byddet ti’n cael sioc

Ar lafar yn ne Cymru o leiaf, gyda berfau arfreolaidd ('dod, mynd, cael, gwneud'), bydd pobl yn defnyddio'r Amodol Cryno yn hytrach na'r Amodol Cwmpasog. Byddan nhw's ychwanegu terfyniadau'r Amodol at fôn y ferf, hynny yw, bôn + '-wn i / -et ti / -ai fe/hi / -en ni / -ech chi / -en nhw'

Beth yw'r bôn i bob berf afreolaidd?

It is possible to express phrases such as the ones below, using the verb to be (in the conditional tense) + yn + verb:

Bod + yn + verb (+ the rest of the sentence)

I would go                               Byddwn i’n mynd.
It would do you good             Byddai fe’n gwneud lles i ti.
She would come                    Byddai hi’n dod.
You would get a shock          Byddet ti’n cael sioc. 

In south Wales it is more normal to use the short forms of the conditional tense with the irregular verbs  - mynd, dod, cael, gwneud - in everyday speech.

The conditional endings  -wn i, -et ti, -ai fe/hi, -en ni, -ech chi, -en nhw  are added to the roots:

Mynd (El-)
Gwneud (Gw)nel-)
Cael (Cel- Gel- in speech)
Dod (Del-)

Yn lle dweud             – Byddwn i’n mynd      - I would go
Yr Amodol Cryno     - Elwn i                           - I would go

Yn lle dweud             – Byddai fe’n gwneud lles i ti - It would do you good
Yr Amodol Cryno     – ’Nelai fe les i ti             - It would do you good

Yn lle dweud               – Byddai hi’n dod        - She would come
Yr Amodol Cryno        – Delai hi                    - She would come

Yn lle dweud                - Byddet ti’n cael sioc - You would have a shock
Yr Amodol Cryno        – Gelet ti sioc               - You would have a shock

Cofiwch mai'r sain allweddol ar lafar yw 'e' yn yr Amodol:

-wn i            wedi'i hynganu fel      -en i
-ai fe/hi      wedi'i hyngau fel       -e fe/hi

So instead of saying     -   Byddwn i’n mynd   I would go
The short way is used   -    Elwn i                     I would go

Instead of saying           -   Byddai fe’n gwneud lles i ti     It would do you good
The short way is used   -   ’Nelai fe les i ti                        It would do you good

Instead of saying            -   Byddai hi’n dod      She would come
The short way is used    -   Delai hi                    She would come

Instead of saying   -   Byddet ti’n cael sioc   You would have a shock
The short way is used     -    Gelet ti sioc      You would have a shock

 The same pronunciation rules apply as with all the conditional tenses.  The key sound is ‘e’:
-wn i                pronounced as            -en i
-ai fe/hi           pronounced as            -e fe/hi

Er mywn ffurfio gosodiadau negyddol, byddwn ni'n ychwanegu ‘Ddim’ (ac yn treiglo'n feddal lle y bydd yn bosibl), e.e.

Elen ni                 - We would go
Elen ni ddim       - We would not go

Delen ni                 - We would come
Ddelen ni ddim    - We would not come

Gelen ni                 - We would have (Sylwch ar y 'treiglad meddal sefydlog' yma!)
Gelen ni ddim     - We would not have (Mae'r ferf 'Gelen' eisoes wedi'i threiglo'n feddal!)

‘Ddim’ is added for negatives, e.g:

Elen ni                 - We would go
Elen ni ddim      -     We would not go

Delen ni                 - We would come
Ddelen ni ddim    - We would not come

Gelen ni                 - We would have
Gelen ni ddim     - We would not have

Er mywn ffurfio cwestiynau, ar lafar, byddwn ni'n defnyddio tôn llais (ac yn treiglo'n feddal os bydd yn bosibl), e.e.

Ddelet ti      - Would you come?
Elet ti?        - Would you go?
Gelet ti?      - Would you have? (Mae'r ferf 'Gelen' eisoes wedi'i threiglo'n feddal!)

Questions - in speech - tone of voice, e.g:

Elet ti?            -   Would you go?
Gelet ti?         -    Would you have? (Mae'r ferf 'Gelen' eisoes wedi'i threiglo'n feddal!)