Dyma'r Amodol Cryno. sef, ffordd arall o fynegi'r Amodol Cwmpasog (hynny yw, 'Amodol Bod + yn traethiadol + berfenw'). Gadewch i ni adolygu'r Amodol Cwmpasog yn gyntaf.

Amodol cwmpasog ('Long-form of the Conditional') - Amodol 'bod' + yn traethiadol + berfenw (+ gweddill y frawddeg)

I would go                         Byddwn i’n mynd
It would do you good        Byddai fe’n gwneud lles i ti
She would come               Byddai hi’n dod
You would get a shock      Byddet ti’n cael sioc

Ar lafar yn ne Cymru o leiaf, gyda berfau arfreolaidd ('dod, mynd, cael, gwneud'), bydd pobl yn defnyddio'r Amodol Cryno yn hytrach na'r Amodol Cwmpasog. Byddan nhw's ychwanegu terfyniadau'r Amodol at fôn y ferf, hynny yw, bôn + '-wn i / -et ti / -ai fe/hi / -en ni / -ech chi / -en nhw'

Beth yw'r bôn i bob berf afreolaidd?

Mynd 'El-'
Gwneud '(Gw)nel- > 'Nel-' (ar lafar)
Cael 'Cel-' > 'Gel-' (ar lafar)
Dod 'Del-'

Yn lle dweud             – Byddwn i’n mynd      - I would go
Yr Amodol Cryno     - Elwn i                           - I would go

Yn lle dweud             – Byddai fe’n gwneud lles i ti - It would do you good
Yr Amodol Cryno     – ’Nelai fe les i ti             - It would do you good

Yn lle dweud               – Byddai hi’n dod        - She would come
Yr Amodol Cryno        – Delai hi                    - She would come

Yn lle dweud                - Byddet ti’n cael sioc - You would have a shock
Yr Amodol Cryno        – Gelet ti sioc               - You would have a shock

Cofiwch mai'r sain allweddol ar lafar yw 'e' yn yr Amodol:

-wn i            wedi'i hynganu fel      -en i
-ai fe/hi      wedi'i hyngau fel       -e fe/hi

Er mywn ffurfio gosodiadau negyddol, byddwn ni'n ychwanegu ‘Ddim’ (ac yn treiglo'n feddal lle y bydd yn bosibl), e.e.

Elen ni                 - We would go
Elen ni ddim       - We would not go

Delen ni                 - We would come
Ddelen ni ddim    - We would not come

Gelen ni                 - We would have (Sylwch ar y 'treiglad meddal sefydlog' yma!)
Gelen ni ddim     - We would not have (Mae'r ferf 'Gelen' eisoes wedi'i threiglo'n feddal!)

Er mywn ffurfio cwestiynau, ar lafar, byddwn ni'n defnyddio tôn llais (ac yn treiglo'n feddal os bydd yn bosibl), e.e.

Ddelet ti      - Would you come?
Elet ti?        - Would you go?
Gelet ti?      - Would you have? (Mae'r ferf 'Gelen' eisoes wedi'i threiglo'n feddal!)

It is possible to express phrases such as the ones below, using the verb to be (in the conditional tense) + yn + verb:

Bod + yn + verb (+ the rest of the sentence)

I would go                               Byddwn i’n mynd.
It would do you good             Byddai fe’n gwneud lles i ti.
She would come                    Byddai hi’n dod.
You would get a shock          Byddet ti’n cael sioc. 

In south Wales it is more normal to use the short forms of the conditional tense with the irregular verbs  - mynd, dod, cael, gwneud - in everyday speech.

The conditional endings  -wn i, -et ti, -ai fe/hi, -en ni, -ech chi, -en nhw  are added to the roots:

Mynd (El-)
Gwneud (Gw)nel-)
Cael (Cel- Gel- in speech)
Dod (Del-)

So instead of saying     -   Byddwn i’n mynd   I would go
The short way is used   -    Elwn i                     I would go

Instead of saying           -   Byddai fe’n gwneud lles i ti     It would do you good
The short way is used   -   ’Nelai fe les i ti                        It would do you good

Instead of saying            -   Byddai hi’n dod      She would come
The short way is used    -   Delai hi                    She would come

Instead of saying   -   Byddet ti’n cael sioc   You would have a shock
The short way is used     -    Gelet ti sioc      You would have a shock

 

The same pronunciation rules apply as with all the conditional tenses.  The key sound is ‘e’:
-wn i                pronounced as            -en i
-ai fe/hi           pronounced as            -e fe/hi

‘Ddim’ is added for negatives, e.g:

Elen ni                 - We would go
Elen ni ddim      -     We would not go

Delen ni                 - We would come
Ddelen ni ddim    - We would not come

Gelen ni                 - We would have
Gelen ni ddim     - We would not have

Questions - in speech - tone of voice, e.g:

Elet ti?            -   Would you go?
Gelet ti?         -    Would you have? (Mae'r ferf 'Gelen' eisoes wedi'i threiglo'n feddal!)