Yn y De, mae pobl yn ynganu'r gair 'Sut' yn debyg i 'Should' yn Saesneg.

Mae'r gair 'Sut' yn gallu golygu 'How?’ - fel mewn:

Sut wyt ti? [Dim treiglad gyda berf]
How are you?

Hefyd, gydag enw, mae 'Sut' yn gallu golygu 'Pa fath o' (‘What sort of? / What kind of?’). Wedyn, bydd rhaid treiglo'r enw'n feddal os bydd yn bosibl, e.e:

Sut dŷ yw e?
What kind of house is it?

Sut ddyn yw e?
What sort of man is he?

* Efallai y byddwch chi'n clywed ‘Pa fath o dŷ ydy / Pa fath o ddyn yw e?’ o bryd i'w gilydd.

Pa mor sy'n golygu ‘how’ gydag ansoddair, e.e.

Pa mor fawr yw e?
How big is it?

Pa mor drwchus yw e?
How thick is it?

Mae'r gair ‘mor’ yn achosi i'r seiniau 'P / T / C / B / D / G / M' dreiglo'n feddal, ond nid yw'n peri i'r seiniau 'Ll, Rh' dreiglo, e.e.

Pa mor llydan yw e?
(How wide is it?)

Mae'r gair Pa ('which / what') yn achosi treiglad meddal hefyd - ond y tro hwn, bydd pob sain yn treiglo, e..e

Pa liw yw e?
What colour is it?

Pa dŷ?
Which / What house?

Cofiwch mai ansoddeiriau sy'n treiglo ar ôl yn traethiadol
Mae'r car yn las - The car is blue

Fodd bynnag, dyw berfenwau ddim yn treiglo ar ôl yn traethiadol
Mae'r car yn dod - The car is coming

Mae ansoddeiriau yn treiglo'n feddal ar ôl 'yn traethiadol', e.e:

mawr - ansoddair Mae e’n fawr   It is big
crwn  - ansoddair Mae e’n grwn   It is round

* Cofiwch na fydd y seiniau 'Ll / Rh' yn treiglo'n feddal ar ôl y gair 'mor', a hefyd, na fyddan nhw'n treiglo'n feddal ar ôl 'yn traethiadol' ychwaith, e.e:
Mae e’n llydan - It's wide

Sut (said as ‘should’) can mean ‘How?’        -   as in -

Sut wyt ti?’                    No mutation with a verb
How are you?

It can also mean ‘What sort / kind of..?’ with a noun and soft mutation, e.g:

Sut dŷ yw e?    
What kind of house is it?

Sut ddyn yw e?
What sort of man is he?

 *You may also hear  ‘Pa fath o dŷ/ddyn yw e?’

 

Pa mor means ‘how’ with an adjective, e.g:

Pa mor fawr yw e?                
How big is it?

Pa mor drwchus yw e?
How thick is it?

The ‘mor’ causes a soft mutation but NOT to ‘ll’ and ‘rh’, e.g:

Pa mor llydan yw e?
How wide is it?

Pa - which/what also causes a soft mutation, e.g. lliw.

Pa liw yw e?                          
What colour is it?         

Pa dŷ?
Which / What house?

 

Adjectives mutate after ‘yn / ’n (but not verbs - mae e’n mynd - he is going). Adjectives mutate softly, eg:

mawr (big) (adj.)                    Mae e’n fawr.
crwn (round) (adj.)                Mae e’n grwn.

*As with ‘mor’ - ‘ll’ and ‘rh’ do NOT mutate after ‘yn / ’n.  e.g:
Mae e’n llydan.