Trwy ddefnyddio berfau cryno, rydyn ni’n gallu dweud pethau mewn llai o eiriau. Dydyn ni ddim yn defnyddio bod nac yn o gwbl gyda berfau cryno.

Short form verbs allow us to condense a meaning into a shorter expression. Neither bod or yn is used with these.

Short Form VerbsPeidiwch â defnyddio bod nac yn yma / bod and yn not used with these

Berfau Rheolaidd / Regular Verbs

Gorffennol / Past

Dyfodol / Future

I helped…I will help…

Helpu (Help-)

Helpais iHelpa i
Example of regularHelpaist tiHelpi di
Verb – Helpu above.Helpodd e/hiHelpiff e/hi
Highlighted endingsHelpon niHelpwn ni
added to roots ofHelpoch chiHelpwch chi
all regular verbs.Helpon nhwHelpan nhw

 

Short Form VerbsPeidiwch â defnyddio bod nac yn yma / bod and yn not used with these

Berfau Afreolaidd / Irregular Verbs

 Gorffennol / Past

Dyfodol / Future

Mynd

Es i                         I wentA(f) i                     I’ll go

Est ti                      You wentEi di                     You’ll go
 Aeth e/hi                He/She wentAiff e/hi                He/She’ll go
Aethon ni               We wentAwn ni                 We’ll go
Aethoch chi           You wentEwch chi             You’ll go
 Aethon nhw           They wentÂn nhw               They’ll go

Gwneud

(Gw)nes i               I did/ made(Gw)na(f) i           I’ll do/make
(Gw)nest ti            You did/ made(Gw)n ei di          You’ll do/make
(Gw)naeth e/hi      He/She did…(Gw)naiff e/hi       He/She’ll do/make
 (Gw)naethon ni     We did/ made(Gw)nawn ni        We’ll do/make
(Gw)naethoch chi You did/ made(Gw)newch chi    You’ll do/make

 

(Gw)naethon nhw  They did/ made(Gw)nân nhw      They’ll do/make

Cael

Ges i                      I had/gotGa(f) i                  I’ll have/get
 Gest ti                    You had/gotGei di                  You’ll have/get
 Gaeth/Cafodd e/hi He/She had/gotGaiff e/hi              He/She’ll have/get
Gaethon ni             We had/gotGawn ni               We’ll have/get
 Gaethoch chi         You had/gotGewch chi           You’ll have/get
Gaethon nhw         They had/gotGân nhw             They’ll have/get

Dod

Des i                      I cameDo(f) i                 I’ll come
Dest ti                   You cameDoi di                  You’ll come
Daeth e/hi              He/She cameDaiff e/hi             He/She’ll come
 Daethon ni            We cameDown ni              We’ll come
 Daethoch chi        You cameDewch chi          You’ll come
 Daethon nhw       They cameDôn nhw            They’ll come

Bonion ar gyfer berfau rheolaidd - ffurfiau cryno - y gorffennol, y dyfodol, a gorchmynion:
Roots for the regular short form verbs above, for past, future and commands

VerbRoot/StemPast ending
1) Os bydd y ferbenw'n diweddu mewn llafariad - hepgorwch y llafariad olaf
If the verb ends with a vowel, the final vowel is dropped:
canu (to sing)can-Canon niWe sang
codi (to get up)cod-Codais iI got up
helpu (to help)help-Helpais iI helped
2) Os bydd y ferbenw'n diweddu mewn -io - hepgorwch yr ‘o’
If the verb ends in -io the ‘o’ is dropped:
gweithio (to work) gweithi-Gweithiais iI worked
garddio (to garden)garddi-Garddiais iI gardened
3) Os bydd y ferbenw'n diweddu mewn -ed neu -eg - hepgorwch y terfuniad
If a verb ends with -ed or -eg, they are dropped:
rhedeg (to run)rhed-Rhedais iI ran
yfed (to drink) yf-Yfais i I drank
clywed (to hear)clyw-Clywais iI heard
4) Os bydd y ferbenw'n diweddu mewn cytsain - y gair cyfan fydd y bôn
If a verb ends with a consonant, the whole word forms the stem:
siarad (to talk)siarad-Siaradais iI talked
edrych (to look)edrych-Edrychais iI looked
5) Mae eithriadau i'r rheolau hyn - dyma'r rhai mwyaf cyffredin
There are exceptions to these rules. Here are the most common:
VerbRoot/StemMeaning
aros arhos-to stay
chwaraechwarae-to play
cymrydcymer-to take
cyrraeddcyrhaedd-to arrive
dechraudechreu-to start
dweuddwed-to say
ennillenill-to win
gadaelgadaw-to leave
gofyngofynn-to ask
gweldgwel-to see
gwrandogwrandaw-to listen
meddwlmeddyli-to think
mwynhaumwynheu-to enjoy
ymweldymwel-to visit