Mae dwy ffordd o ddweud 'to take' yn Cymraeg

Mynd â
Yn llythfennol, to go with - sy'n golygu to take something or someone from somewhere to somewhere else (hynny yw, mynd â rhywun neu rywbeth o rywle i rywle arall), e.e:

Dw i’n mynd â’r car i’r garej
I’m taking the car to the garage

Maen nhw’n mynd â’r plant i’r ysgol
They’re taking the children to school

Cymryd
Byddwn ni'n defnyddio 'Cymryd' pan fydd rhaid dweud 'To take a turn, to take medicine', ac ati, e.e:

Cymerwch yr ail dro
Take the second turn

Dw i’n cymryd tabledi
I’m taking tablets

There are two types of ‘to take’ in Welsh.

Mynd â          
Literally to go with, means to take something or someone from somewhere to somewhere else.

Dw i’n mynd â’r car i’r garej.
I’m taking the car to the garage.

Maen nhw’n mynd â’r plant i’r ysgol.
They’re taking the children to school.

Cymryd         
To take a turn, medicine etc.

Cymerwch yr ail dro.
Take the second turn.

Dw i’n cymryd tabledi.
I’m taking tablets.