Dyma rai enghreifftiau sy’n dangos y gwahaniaeth rhwng Cymraeg y De a Chymraeg y Gogledd. Efallai eich bod wedi sylwi ar rai ohonyn nhw?
Here are some of the south/north differences that you may notice:

Term De Gogledd
E & Fe / O & Fo Mae e/arno fe Mae o/arno fo
Gyda / Gen Mae car (gy)da fi/ti/fe/hi Mae gen i/gen ti/gynno fo/gynni hi gar.
Yw / Ydy Cymro yw e/Beth yw e? Cymro ydy o/Beth ydy o?
So & Dydw / Dydy So fe/Dyw e ddim… Dydy o/hi ddim
Byddwn / Mi Faswn Byddwn i/Byddet ti/Byddai fe/hi… Mi faswn i/Baset ti/Basai fo/hi…  I/You/He/She would
Gyda / Efo (gy)da  e.g. gyda’r plant efo (without personal pronoun) e.g. efo’r plant
Na Mae digon ’ma Mae ’na ddigon yma.  There’s plenty here