Dyma rai enghreifftiau sy'n dangos y gwahaniaeth rhwng Cymraeg y De a Chymraeg y Gogledd. Efallai eich bod wedi sylwi ar rai ohonyn nhw?
Here are some of the south/north differences that you may notice:

TermDeGogledd
E & Fe / O & FoMae e/arno feMae o/arno fo
Gyda / GenMae car (gy)da fi/ti/fe/hiMae gen i/gen ti/gynno fo/gynni hi gar.
Yw / YdyCymro yw e/Beth yw e?Cymro ydy o/Beth ydy o?
So & Dydw / DydySo fe/Dyw e ddim…Dydy o/hi ddim
Byddwn / Mi FaswnByddwn i/Byddet ti/Byddai fe/hi…Mi faswn i/Baset ti/Basai fo/hi…  I/You/He/She would
Gyda / Efo(gy)da  e.g. gyda’r plantefo (without personal pronoun) e.g. efo’r plant
NaMae digon ’maMae ’na ddigon yma.  There’s plenty here