Mae

Mae dwy ffurf ar y gair 'mae' os byddwch chi eisiau gofyn cwestiwn - ‘ydy’ ac ‘oes’.

Mae'r gair 'mae' yn bendant - pan fydd yn cael ei ddefnyddio gyda'r rhagenwau ('pronouns') ‘e’ or ‘hi’, neu pan fydd yn cael ei ddefnyddio gydag enw pendant (e.e., Ffred/Sandra), neu pan fydd yn cael ei ddefnyddio gyda'r fannod ('y, 'r, yr'). Yna, mae'n golygu 'is' neu 'are' (e.e., 'mae’r plant' – 'the children are'). Pan fydd 'mae' yn bendant, byddwn ni'n defnyddio'r ffurf ‘ydy' i ofyn cwestiwn. e.e:
Ydy Ffred yn mynd? = Is Fred going?
Ydy hi’n mynd? = Is she going?
Ydy’r plant yn mynd? = Are the children going?

Ond, mae'n bosibl hefyd fod y gair ‘mae’ yn amhendant, gyda'r ystyr 'there is’ neu ‘there are’, e.e:

‘Mae car ’da fe’ - Yn llythrennol, 'There is a car with him' – 'He has a car'.

Dylech chi sylwi ar y ffaith ein bod ni wedi talfyrru '(gy)da' yn ' 'da ' yma
Mae

There are 2 question forms for ‘mae’ - ‘ydy’ and ‘oes’.

When ‘mae’ is used with ‘e’ or ‘hi’ or a name e.g. Ffred/Sandra, or with ‘y’ - ‘the’ (e.g. mae’r plant – the children are) -then it means ‘is’ or ‘are’ . It is definite and the question form is ‘ydy’, e.g:
Ydy Ffred yn mynd? = Is Fred going?
Ydy hi’n mynd? = Is she going?
Ydy’r plant yn mynd? = Are the children going?

But, ‘Mae’ can also mean ‘there is’ or ‘there are’ e.g:

‘Mae car ’da fe’ - Lit. There is a car with him – He has a car. Note that ’da is short for (gy)da

Pan fydd 'mae' yn amhendant, bydddwn ni'n defnyddio'r ffurf 'oes' i ofyn cwestiwn, e.e:
Oes car ’da fe? = Is there a car with him? (Has he got a car?)

Oes car ’da fe? = Is there a car with him?- Has he got a car?
(h.y., I don’t know whether he has a car or not) – indefinite.

Ydy’r car ’da fe? = Is the car with him? – Has he got the car?
(h.y., Is the car (which I know he has), with him now?) – definite.
The question form for this indefinite ‘Mae’ is ‘Oes’.
Is there a car with him? = Oes car ’da fe? (Has he got a car?)

Oes car ’da fe? = Is there a car with him?- Has he got a car?
(i.e. I don’t know whether he has a car or not) – indefinite.

Ydy’r car ’da fe? = Is the car with him? – Has he got the car?
i.e. Is the car (which I know he has), with him now? – definite.