Dyma'r amser gorffennol ‘mynd’ (‘to go’). Mae'r gair 'gorffennol' yn dod o 'gorffen' ('to finish')

Yr Amser Presennol (Present Tense): Dw i’n mynd > I’m going /I go
Yr Amser Perffaith (Perfect Tense): Dw i wedi mynd > I have gone
Yr Amser Gorffennol (Past Tense): Es i > I went (Yn llythrennol - went I)
This is the past tense - y gorffennol (gorffen - to finish) of ‘mynd’ - ‘to go’.

Present Tense: Dw i’n mynd > I’m going/I go
Perfect Tense: Dw i wedi mynd > I have gone
Past Tense: Es i > I went (Lit. - went I)
Does dim rhaid defnyddio 'yn traethiadol' gyda'r amser perffaith, gan fod y geiryn 'wedi' yn ei le.

Does dim rhaid defnyddio 'yn traethiadol' gyda'r amser gorffennol, gan nad ydyn ni'n defnyddio 'bod'.

Er mwyn ateb cwestiynau yn yr amser gorffennol (ac yn yr amser perffaith), byddwn ni'n defnyddio - Do ('yes'), Naddo ('no').
No yn or ’n is required with the perfect tense because ‘wedi’ is put in its place.

No yn or ’n is required with the past tense because the verb ‘bod’ (to be) is not used.

The answers for all the past tense are - Do (yes), Naddo (no)
Cofiwch mai'r ferf sy'n dod yn gyntaf yn Gymraeg - 'Es i' ('Went I'), e.e.
Es i i’r dre - Went I to the town ('I went to town')

Mae'r gair 'i' cyntaf yn golygu 'I', mae'r ail air 'i' yn golygu 'to'. Bydd rhaid i chi ddefnyddio'r ddwy ohonyn nhw os byddwch chi eisiau dweud 'I am going somewhere' ('Dw i'n mynd i rywle'), neu 'I went somewhere' ('Es i i rywle').
Remember, the verb comes first in Welsh: Es i > Went I.
Es i i’r dre > Went I to town.

The first ‘i’ means ‘I’, the second ‘i’ means ‘to’. You will need to use both if you are saying that you are going to somewhere.
Ysgrifennu Dweud Saesneg
es i es i I went
est ti est ti he went
aeth e âth e He went
aeth hi âth hi She went
aeth Ffred âth Ffred Ffred went
aeth Ffred a Sandra âth Ffred a Sandra Ffred and Sandra went
aethon ni ethon ni We went
aethoch chi ethoch chi You went
aethon nhw ethon nhw They went