Ar lafar, bydd y rhan fwyaf o bobl yn dweud 'Licwn i' yn hytrach na 'Byddwn i'n lico' i olygu 'I would like'. Yr un modd, byddan nhw'n dweud 'Gallwn i' yn lle 'Byddwn i'n gallu' i olygu 'I could'. Gyda'r mwyafrif o ferfau eraill, fodd bynnag, byddan nhw'n dweud rhywbeth fel 'Byddwn i'n deall' i olygu 'I would understand', er enghraifft.

 

Most people use the ‘short way’ below rather than the ‘long way’ with ‘lico/hoffi’ and ‘gallu’ in speech.  Most of the other verbs use the ‘long way’.

Ffurf gwmpasog / Long way (the 'Roundabout form')

Bod          + yn + lico + verb
Byddwn     i ’n        lico    gweld –         Byddwn i’n lico gweld
I would like to see

Bod             + yn  + gallu   + verb
Byddwn     i’n         gallu      gweld –       Byddwn i’ n gallu gweld
I would be able to see                              I could see

Long way

Bod                 + yn + lico + verb
Byddwn i             ’n     lico     gweld     -          Byddwn i’n lico gweld
I would like to see

Bod                 + yn + gallu + verb
Byddwn i             ’n     gallu     gweld   -          Byddwn i’ n gallu gweld
I would be able to see
                                                                           I could see

Ffurf Rediadol / Short way (the 'Conjugated form')

Licwn i weld I would like to see
Gallwn i weld I would be able to see/I could see

Short way

Licwn i weld                        I would like to see
Gallwn i weld                       I would be able to see/I could see

Ynganu / Pronunciation (Nodiwch y sain 'e' bob amser)

Gallwn i / Licwn i              – wedi'i ynganu fel – ‘Gallen i’ / Licen i’
Gallai fe/hi/Licai fe/hi     – wedi'i ynganu fel – ‘Galle fe/hi/Lice fe/hi

Pronounced

Gallwn i / Licwn i            - pronounced as -  ‘Gallen i’ / Licen i’
Gallai fe/hi/Licai fe/hi      - pronounced as -  ‘Galle fe/hi/Lice fe/hi

Bydd treiglad meddal ar ôl pob un o'r ffurfiau uchod, e.e:
Licwn i fynd                         I’d like to go

Byddwn ni'n ychwanegu 'Ddim' i ffurfio'r negyddol, e.e:
Licai hi ddim mynd            She wouldn’t like to go

Soft mutation after all the above, e.g:
Licwn i fynd.        I’d like to go.

Add ‘ddim’ for negatives, e.g:
Licai hi ddim mynd.    She wouldn’t like to go. 

Licwn iI would like to
Licet tiyou would like to
Licai fe/hiHe/she would like to
Licen niWe would like to
Licech chiYou would like to
Licen nhwThey would like to

Bydd treiglad meddal ar ôl pob un o'r ffurfiau uchod, e.e:
Gallwn i fynd                   I could go

Byddwn ni'n ychwanegu 'Ddim' a cholli'r sain 'G' (trwy deiglo'n feddal) i ffurfio'r negyddol, e.e:
Allai hi ddim mynd         She couldn’t go.

Soft mutation after all the above, e.g:
Gallwn i fynd.     I could go.

Add ‘ddim’ for and lose ‘G’ negatives, e.g:
Allai hi ddim mynd    She couldn’t go.

Cwestiwn

Ateb

Allwn i? Could I?Gallet/Na allet Gallech/Na allech
Allet ti? Could you?Gallwn/Na allwn
Allai fe? Could he?Gallai/Na allai
Allai hi? Could she?Gallai/Na allai
Allen ni? Could we?Gallech/Na allech Gallen/Na allen
Allech chi? Could you?Gallwn/Na allwn Gallen/Na allen
Allen nhw? Could they?Gallen/Na allen

Er mwyn ateb cwestiynau byddwn ni'n defnyddio'r un ffurfiau fel y byddwn ni'n eu defnyddio gyda 'gallu' ond byddwn ni'n rhoi'r bôn 'lic-' yn lle 'gall'.

The same answers as above are used for ‘lico’ but the root is ‘lic-’ not ‘gall-’.