Ar lafar, bydd y rhan fwyaf o bobl yn dweud 'Licwn i' yn hytrach na 'Byddwn i'n lico' i olygu 'I would like'. Yr un modd, byddan nhw'n dweud 'Gallwn i' yn lle 'Byddwn i'n gallu' i olygu 'I could'. Gyda'r mwyafrif o ferfau eraill, fodd bynnag, byddan nhw'n dweud rhywbeth fel 'Byddwn i'n deall' i olygu 'I would understand', er enghraifft.

Ffurf gwmpasog / Long way (the 'Roundabout form')

Bod          + yn + lico + verb
Byddwn     i ’n        lico    gweld –         Byddwn i’n lico gweld
I would like to see

Bod             + yn  + gallu   + verb
Byddwn     i’n         gallu      gweld –       Byddwn i’ n gallu gweld
I would be able to see                              I could see

Ffurf Rediadol / Short way (the 'Conjugated form')

Licwn i weld I would like to see
Gallwn i weld I would be able to see/I could see

Ynganu / Pronunciation (Nodiwch y sain 'e' bob amser)

Gallwn i / Licwn i              – wedi'i ynganu fel – ‘Gallen i’ / Licen i’
Gallai fe/hi/Licai fe/hi     – wedi'i ynganu fel – ‘Galle fe/hi/Lice fe/hi

Most people use the ‘short way’ below rather than the ‘long way’ with ‘lico/hoffi’ and ‘gallu’ in speech.  Most of the other verbs use the ‘long way’.

Long way

Bod                 + yn + lico + verb
Byddwn i             ’n     lico     gweld     -          Byddwn i’n lico gweld
I would like to see

Bod                 + yn + gallu + verb
Byddwn i             ’n     gallu     gweld   -          Byddwn i’ n gallu gweld
I would be able to see
                                                                           I could see

Short way

Licwn i weld                        I would like to see
Gallwn i weld                       I would be able to see/I could see

Pronounced

Gallwn i / Licwn i            - pronounced as -  ‘Gallen i’ / Licen i’
Gallai fe/hi/Licai fe/hi      - pronounced as -  ‘Galle fe/hi/Lice fe/hi

Soft mutation after all the above, e.g:
Licwn i fynd.        I’d like to go.

Add ‘ddim’ for negatives, e.g:
Licai hi ddim mynd.    She wouldn’t like to go. 

Bydd treiglad meddal ar ôl pob un o'r ffurfiau uchod, e.e:
Licwn i fynd                         I’d like to go

Byddwn ni'n ychwanegu 'Ddim' i ffurfio'r negyddol, e.e:
Licai hi ddim mynd            She wouldn’t like to go

Soft mutation after all the above, e.g:
Licwn i fynd.        I’d like to go.

Add ‘ddim’ for negatives, e.g:
Licai hi ddim mynd.    She wouldn’t like to go. 

Licwn i I would like to
Licet ti you would like to
Licai fe/hi He/she would like to
Licen ni We would like to
Licech chi You would like to
Licen nhw They would like to

Bydd treiglad meddal ar ôl pob un o'r ffurfiau uchod, e.e:
Gallwn i fynd                   I could go

Byddwn ni'n ychwanegu 'Ddim' a cholli'r sain 'G' (trwy deiglo'n feddal) i ffurfio'r negyddol, e.e:
Allai hi ddim mynd         She couldn’t go.

Soft mutation after all the above, e.g:
Gallwn i fynd.     I could go.

Add ‘ddim’ for and lose ‘G’ negatives, e.g:
Allai hi ddim mynd    She couldn’t go.

Cwestiwn

Ateb

Allwn i? Could I? Gallet/Na allet Gallech/Na allech
Allet ti? Could you? Gallwn/Na allwn
Allai fe? Could he? Gallai/Na allai
Allai hi? Could she? Gallai/Na allai
Allen ni? Could we? Gallech/Na allech Gallen/Na allen
Allech chi? Could you? Gallwn/Na allwn Gallen/Na allen
Allen nhw? Could they? Gallen/Na allen

Er mwyn ateb cwestiynau byddwn ni'n defnyddio'r un ffurfiau fel y byddwn ni'n eu defnyddio gyda 'gallu' ond byddwn ni'n rhoi'r bôn 'lic-' yn lle 'gall'.

The same answers as above are used for ‘lico’ but the root is ‘lic-’ not ‘gall-’.