Yn Saesneg byddwn ni'n ffurfio lluosog y rhan fwyaf o enwau trwy ychwanegu'r terfyniad '-s'. Fodd bynnag, bydd pethau'n fwy cymhleth yn Gymraeg, gan fod llawer mwy o luosogion fel 'man > men / goose > geese / foot > feet', a llawer myw o derfyniadau lluosog hefyd.
Plurals in Welsh don't follow the simple rules of English.  Notice the different types of plurals:

Lluosog mwyaf cyffredin, ychwanegu -au:
The most common, add -au:

cae                  caeau              field                  fields
llwybr               llwybrau          path                 paths

Mewn llawer o luosogion, bydd llafariad yn newid yng nghanol y gair:
Some have an internal vowel change:

oen                  ŵyn                lamb                lambs
dafad              defaid              sheep              sheep
iâr                    ieir                  chicken           chickens

Bydd yn bosibl hepgor y terfyniad '-en / -yn' gan newid y llafaraid: 'e > a'
e’ changes to ‘a’ when ending dropped

deilen               dail                   leaf                  leaves
aderyn             adar                  bird                  birds

Bydd yn bosibl hepgor y terfyniad heb newid y llafaraid:
Some have the ending dropped:

coeden            coed                tree                  trees

Rywbryd, byddwn ni'n hepgor y terfyniad ac yn ychwanegu -au yn ei lle:
Some have the ending dropped and -au added!

blodyn             blodau             flower              flowers

Nodwch: yn gyffredinol, gwrywaidd yw enwau sy'n terfynu mewn -yn, e.e:
Note that words ending in -yn are usually masculine, e.g:
blodyn (flower), pysgodyn (fish), aderyn (bird).

Nodwch: yn gyffredinol, benywaidd yw enwau sy'n terfynu mewn -en, e.e:
Note that words ending in -en are usually feminine, e.g:
coeden (tree), deilen (leaf),  (bachgen - boy, is an important exception)