Ysgrifennu -wn i Dweud -en i Saesneg
Byddwn i Bydden i I would (be)
Licwn i Licen i I’d like
Gallwn i Gallen i I could
Dylwn i Dylen i I should
Elwn i Elen i I’d go
Delwn i Delen i I’d come
Gelwn i Gelen i I’d get/have
Gwnelwn i (Gw)nelen i I’d do/make

 

Ysgrifennu -ai fe/hi Dweud -e fe/hi Saesneg
Byddai fe/hi Bydde fe/hi Bydde fe/hi
Licai fe/hi Lice fe/hi He/she’d like
Gallai fe/hi Galle fe/hi He/she could
Gallai fe/hi Dyle fe/hi He/she should
Elai fe/hi Ele fe/hi He/she’d go
Delai fe/hi Dele fe/hi He/she’d come
Gelai fe/hi Gele fe/hi He/she’d get/have