-wr                   >          -wyr
rhyfelwr      >          rhyfelwyr

-wraig              >          -wragedd
rheolwraig      >          rheolwragedd

-ydd                 >          -yddion
gwleidydd       >          gwleidyddion


a                      >          ei
bardd > beirdd                car       >  ceir

 >          -ydd
nant   > nentydd             gwlad  >  gwledydd

Bydd bron pob gair sy'n terfynu mewn -fa yn newid y terfyniad i -feydd, e.e:
Nearly every word ending in
-fa changes to -feydd, e.g:
torf (b)            >          torfeydd 
crowd              >          crowds

 Enghreifftiau eraill    Other examples

-fa                    >          -feydd
golygfa                        golygfeydd                  view                 >          views
amgueddfa                  amgueddfeydd           museum          >          museums
swyddfa                      swyddfeydd                office               >          offices

 

Fel arfer, byddwn ni'n pwysleisio'r sillaf olaf yn y ffurf luosog.
The emphasis is usually on the last syllable in the plural.

Yn aml, y bydd llawer o eiriau sy'n terfynu mewn '–yn (g)' neu '–en (b)' yn ffurfio'r lluosog trwy hepgor y terfyniad, e.e:
Many words ending in –yn (masculine) or –en (feminine) often form plurals by dropping the ending, e.g:
pysgodyn >          pysgod                        fish                  >          fish(es)


Enghreifftiau eraill
aderyn             >          adar                 bird                  >          birds
coeden            >          coed                tree                  >          trees

atomfa                         nuclear power station                                atomfeydd
carw                            deer                                                           ceirw
bord                             table                                                          bordydd
derbynfa                      reception                                                   derbynfeydd
cadeirydd                    chair (person)                                             cadeiryddion
rheolwr                        manager                                                     rheolwyr
pont                             bridge                                                         pontydd
llygoden                       mouse                                                         llygod
tarw                             bull                                                               teirw
mochyn                       pig                                                               moch
meddygfa                    surgery                                                       meddygfeydd
gwladgarwr                 patriot                                                          gwladgarwyr

 

Yn Gymraeg, mae cynifer o ffyrdd o ffurfio lluosog enwau. Fel dysgwr, sut y byddwch chi'n gwybod p'un yw p'un? Y ffordd orau o wneud hyn fydd dysgu'r lluosog tra byddwch chi'n dysgu'r gair unigol ei hun.

Because the Welsh system has so many ways of forming plurals, the best way of learning them is to do so as you go along.  Look them up and learn them as soon as a new word is encountered in the singular.