Yn Saesneg, rydym yn dweud I prefer, ond yn Gymraeg, rydyn ni'n dweud 'Mae'n well (gy)da fi' (yn llythfennol, 'It’s better with me').

Er mwyn dweud 'You prefer / He perfers / She perfers / We prefer / They prefer', bydd rhaid newid rhan yr ymadrodd ar ôl '(gy)da', e.e:

Mae’n well ’da fe - He prefers
Mae’n well ’da hi - She prefers

Mae’n well ‘da fi goffi na the - I prefer coffee to tea
Yn llythrennol, It’s better with me coffee than tea

Cofiwch - 'Na' ('Than') sy'n achosi treiglad llaes: p > ph / t > th / c > ch

Byddwn ni'n defnyddio 'Nag' o flaen llafariaid, e.e:

Mae’n well ‘da fi gerdded nag edrych ar y teledu
I prefer walking to watching the TV

Mae'r ymadrodd 'Mae’n well ’da fi' (ac yn y blaen) yn achosi i beth bynnag sy'n dilyn dreiglo'n feddal, e.e.

Mae’n well ‘da fi goffi           I prefer coffee

Beth sy’n well ’da ti/chi?     What do you prefer?

Oes well ’da ti de?              Do you prefer tea?
Yn llythrennol, Is there better with you tea?

I prefer - in Welsh (literally) - It’s better with me - Mae’n well (gy)da fi

He / she you / they etc. - change the end of the phrase, e.g:

He prefers  -  Mae’n well ’da fe
She prefers  -  Mae’n well ’da hi

I prefer coffee to tea.     Mae’n well ‘da fi goffi na the.
Literally, It’s better with me coffee than tea

Na causes an aspirate mutation         p > ph, t > th, c > ch

Nag is used before vowels, e.g:
Mae’n well ‘da fi gerdded nag edrych ar y teledu

Mae’n well ’da fi / fe / hi etc causes a soft mutation  e.g:
Mae’n well ‘da fi goffi

Beth sy’n well ’da ti/chi?          What do you prefer?

Oes well ’da ti de?                   Do you prefer tea?
Literally, Is there better with you tea?

Hoff/Cas

Yn Saesneg rydyn ni'n sôn am 'My favourite thing' neu 'My most hated thing'. Yn Gymraeg rydyn ni'n dweud 'Fy hoff beth (i)', neu 'Fy nghas beth (i)'. Mae ddwy ffordd o wneud y fath frawddeg yn Gymraeg: 'Fy hoff beth (i) yw hyn' neu 'Hyn yw fy hoff beth (i)', er enghraifft (ac yr un peth gyda 'Fy nghas beth (i)'). Mae'n bosibl hepgor y rhagenw 'i' ar lafar, ac mewn gwaith ysgrifinnedig hefyd, e.e:

Fy hoff fwyd (i) yw pasta       My favourite food is pasta
Pasta yw fy hoff fwyd (i)        Pasta is my favourite food

Cofiwch: ‘Hoff’ a ‘Cas’ ('Favourite' a 'Most hated') sy'n achosi i beth bynnag sy'n dilyn dreiglo'n feddal; 'peth > cas beth', 'bwyd > hoff fwyd').

Hoff/Cas - Favourite / Hated Things

Your favourite thing / most hated thing can be put first or last as in English. The (i) can be left out in speech and written work.

Fy hoff fwyd (i) yw pasta.       My favourite food is pasta.

Pasta yw fy hoff fwyd (i).       Pasta is my favourite food.

‘Hoff’ and ‘Cas’ - (favourite & most hated) cause a soft mutation - peth - cas beth, hoff fwyd.