Dylwn i             Ynganiad y gair ‘Dylwn’ yw ‘Dylen’
Dylwn i             Pronounced as ‘dylen i’

Dylai fe/hi         Ynganiad y gair ‘Dylai’ yw ‘Dyle
Dylai fe/hi         Pronounced as ‘dyle fe/hi’

Dylwn iI should/ought to
Dylet tiyou should/ought to
Dylai fe/hiHe/she should/ought to
Dylen niWe should/ought to
Dylech chiYou should/ought to
Dylen nhwThey should/ought to

 

Bydd treiglad meddwl yn dilyn pob un o’r ffurfiau usod, e.e: Dylwn i fynd.
There is soft mutation after all the above, e.g: Dylwn i fynd (I should go).

Negyddol 
Ddylwn i ddimI shouldn’t
Ddylet ti ddimyou shouldn’t
Ddylai fe/hi ddimHe/she shouldn’t
Ddylen ni ddimWe shouldn’t
Ddylech chi ddimYou shouldn’t
Ddylen nhw ddimThey shouldn’t

 

Yn y ffurfiau negyddol, bydd y geiryn negyddol Ddim yn dal y teiglad sy’n digwydd ar ôl y ffurfiau cryno fel Dylwn i / Dylet ti ac yn y blaen. Felly fydd y berfenw ddim yn treiglo yn y ffurfiau negyddol, e.e:
Ddylwn i ddim mynd I should not go.

Verbs do not mutate with the negatives above, as the dim takes the mutation > ddim, e.g:
Ddylwn i ddim mynd.

Cwestiwn

Ateb

Ddylwn i?Should I?Dylet/na ddylet, Dylech/Na ddylech
Ddylet ti?Should you?Dylwn/na ddylwn
Ddylai fe?Should he?Dylai/Na ddylai
Ddylai hi?Should she?Dylai/Na ddylai
Ddylen ni?Should we?Dylech/Na ddylech, Dylen/Na ddylen
Ddylech chi?Should you?Dylwn/na ddylwn, Dylen/Na ddylen
Ddylen nhw?Should they?Dylen/Na ddylen

 

Dylwn i fynd                                       I should go

Dylwn i fod wedi mynd                     I should have gone

Ddylet ti ddim mynd                          You shouldn’t go

Ddylet ti ddim bod wedi mynd         You shouldn’t have gone