Ansoddair rheolaidd / Regular adjectiveY radd gymharol / Comparative degreeY radd eithaf / Superlative degree
taltalach (na)(y) tala
e.g. talltaller (than)(the) tallest
+ b,d,g hardened
gwlybgwlypachgwlypa’
rhadrhatachrhata’
druddrutachdruta’
tegtecachteca’
Doubled ‘r/n’
byrbyrrachbyrra’
gwyngwynnachgwynna’
Small change
trwmtrymachtryma’
hawddhawshawsa’
Long words e.g.
deallusmwy deallusmwya’ deallus
diddorolmwy diddorolmwya’ diddorol
Ansoddair afreolaidd / Irregular adjectiveY radd gymharol / Comparative degreeY radd eithaf / Superlative degree
dagwellgorau
drwggwaethgwaetha’
mawrmwymwya’
bachllailleia’
ucheluwchucha’
iselisisa’

Ask Dr Gramadeg Comparison of Adjectives