Ask Dr Gramadeg: Cymharu Ansoddeiriau / Comparison of Adjectives

Ansoddair rheolaidd / Regular adjectiveY radd gymharol / Comparative degreeY radd eithaf / Superlative degree
taltalach (na)(y) tala
e.g. talltaller (than)(the) tallest
+ b,d,g hardened
gwlybgwlypachgwlypa’
rhadrhatachrhata’
druddrutachdruta’
tegtecachteca’
Doubled ‘r/n’
byrbyrrachbyrra’
gwyngwynnachgwynna’
Small change
trwmtrymachtryma’
hawddhawshawsa’
Long words e.g.
deallusmwy deallusmwya’ deallus
diddorolmwy diddorolmwya’ diddorol
Ansoddair afreolaidd / Irregular adjectiveY radd gymharol / Comparative degreeY radd eithaf / Superlative degree
dagwellgorau
drwggwaethgwaetha’
mawrmwymwya’
bachllailleia’
ucheluwchucha’
iselisisa’


 

* Rhagor o Enghreifftiau / More Examples

1. Mae FFred yn dal, mae Sandra'n dalach, ond Twm yw'r tala’
Ffred is tall, Sandra is taller, but Twm is the tallest

2. Mae Lloegr yn wlyb, mae Cymru'n wlypach, ond yr Alban yw'r wlypa’
England is wet, Wales is wetter, but Scotland is the wettest

3. Mae coffi'n rhad, mae te'n rhatach, ond dŵr yw'r rhata’
Coffee is cheap, tea is cheaper, but water is the cheapest

4. Roedd y gwin coch yn ddrud, roedd y gwin gwyn yn ddrutach, ond y siampên oedd y druta’
The red wine was expensive, the white whine was more expensive, but the champagne was the most expensive

5. Dw i'n deg, rwyt ti'n decach, ond hi yw'r deca’
I am fair, you are fairer, but she is the fairest

7. Mae Twm yn fyr, mae Dic yn fyrrach, ond Harri yw'r byrra’
Tom is short, Dick is shorter, but Harri's the shortest

8. Mae halen yn wyn, mae papur yn wynnach, ond mae eira yw'r gwynna’
Salt is white, paper is whiter, but snow is the whitest

9. Mae'r brics yn drwm, mae'r marmor yn drymach, ond y dur yw'r tryma’
The bricks are heavy, the marble is heavier, but the iron is the heaviest

10. Mae Ffrangeg yn hawdd, mae'r Sbaeneg yn haws, ond y Gymraeg yw'r hawsa’
French is easy, Spanish is easier, but Welsh is the easiest

11. Dyn ni'n ddeallus, dych chi'n fwy deallus, ond nhw yw'r mwya’ deallus
We are intelligent, you are more intelligent, but they are the most intelligent

12. Mae cemeg yn ddiddorol, mae ffiseg yn fwy diddorol, ond mathemateg yw'r fwya’ diddorol
Chemistry is interesting, physics is more interesting, but maths is most interesting

13. Dw i'n dda, rwyt ti'n well, ond hi yw'r orau
I'm good, you're better, but she's the best

14. Dych chi'n ddrwg, dyn ni'n waeth, ond fe yw'r gwaetha
You're bad, we're worse, but he's the worst

15. Mae Abertawe'n fawr, mae Caerdydd yn fwy, ond Llundain yw'r fwya’
Swansea is big, Cardiff is bigger, but London is the biggest

16. Mae'r ci'n fach, mae'r gath yn llai, ond y pysgod aur yw'r lleia’
The dog is small, the cat is smaller, but the goldfish is the smallest

17. Mae'r plant yn uchel, mae'r teledu'n uwch, ond y seiren yw'r ucha’
The children are loud, the television is louder, but the siren is the loudest

18. Roedd y pris yn isel ddoe, mae'n is heddi', ond cewch chi'r pris isa’ 'fory
The price was low yesterday, it's lower today, but you'll get the lowest price tomorrow

Ask Dr Gramadeg Comparison of Adjectives

Ask Dr Gramadeg Comparison of Adjectives