Er mwyn ffurfio gorchmynion, byddwn ni’n ychwanegu terfyniadau at fôn y ferfenw, sydd yr un peth â bôn yr amser gorffennol. Mae’r terfyniad -a yn cyfeirio at ‘ti’, ac mae’r terfyniad -wch yn cyfeirio at ‘chi’. Yn aml byddwn ni’n hepgor y terfyniad -a ar lafar. Yma, byddwn ni’n dangos hyn drwy ddefnyddio cromfachau, e.e. ‘Gwisg(a) > Gwisg’ (‘Put on!’).

The roots onto which the command endings (-a, ‘ti’ commands), (-wch, ‘chi’ commands) are placed, are the same as for the past tense.  The a ending for the ‘ti’ commands is often dropped in speech – shown by brackets e.g. Gwisg(a) > Gwisg – Put on!

Verb ending with…
Examples of verbs Root Commands
-io
-io Anghofio Anghofi- Anghofia/Anghofiwch
-io Ffonio Ffoni- Ffonia/Ffoniwch
-io Cofio Cofi- Cofia/Cofiwch
None
Gofyn Gofyn(n)- Gofynn(a)/Gofynnwch
Eistedd Eiste(dd)- Eistedd(a)/Eisteddwch
Edrych Edrych- Edrych(a)/Edrychwch
Darllen Darllen- Darllen(a)/Darllenwch
Vowels
-o Gwisgo Gwisg- Gwisg(a)/Gwisgwch
-u Tynnu Tynn- Tynn(a)/Tynnwch
-u Sychu Sych- Sych(a)/Sychwch
-u Talu Tal- Tal(a)/Talwch
-i Codi Cod- Cod(a)/Codwch
-a B(w)yta B(w)yt- B(w)yt(a)/B(w)ytwch
-ed/-eg
-ed Cerdded Cerdd- Cerdda/Cerddwch
-eg Rhedeg Rhed- Rhed(a)/Rhedwch
-ed Yfed Yf- Yf(a)/ Yfwch
-oi
-oi Rhoi Rho- Rho/Rhowch
-oi Troi Tro- Tro/Trowch
Other Dweud Dwed- Dwed / Dwedwch
Cau Cae- Caea / Caewch