Er mwyn ffurfio gorchmynion, byddwn ni’n ychwanegu terfyniadau at fôn y ferfenw, sydd yr un peth â bôn yr amser gorffennol. Mae’r terfyniad -a yn cyfeirio at ‘ti’, ac mae’r terfyniad -wch yn cyfeirio at ‘chi’. Yn aml byddwn ni’n hepgor y terfyniad -a ar lafar. Yma, byddwn ni’n dangos hyn drwy ddefnyddio cromfachau, e.e. ‘Gwisg(a) > Gwisg’ (‘Put on!’).

The roots onto which the command endings (-a, ‘ti’ commands), (-wch, ‘chi’ commands) are placed, are the same as for the past tense.  The a ending for the ‘ti’ commands is often dropped in speech – shown by brackets e.g. Gwisg(a) > Gwisg – Put on!

Verb ending with…
Examples of verbsRootCommands
-io
-ioAnghofioAnghofi-Anghofia/Anghofiwch
-ioFfonioFfoni-Ffonia/Ffoniwch
-ioCofioCofi-Cofia/Cofiwch
None
GofynGofyn(n)-Gofynn(a)/Gofynnwch
EisteddEiste(dd)-Eistedd(a)/Eisteddwch
EdrychEdrych-Edrych(a)/Edrychwch
DarllenDarllen-Darllen(a)/Darllenwch
Vowels
-oGwisgoGwisg-Gwisg(a)/Gwisgwch
-uTynnuTynn-Tynn(a)/Tynnwch
-uSychuSych-Sych(a)/Sychwch
-uTaluTal-Tal(a)/Talwch
-iCodiCod-Cod(a)/Codwch
-aB(w)ytaB(w)yt-B(w)yt(a)/B(w)ytwch
-ed/-eg
-edCerddedCerdd-Cerdda/Cerddwch
-egRhedegRhed-Rhed(a)/Rhedwch
-edYfedYf-Yf(a)/ Yfwch
-oi
-oiRhoiRho-Rho/Rhowch
-oiTroiTro-Tro/Trowch
OtherDweudDwed-Dwed / Dwedwch
CauCae-Caea / Caewch