Mae'r ddau air hyn yn gallu golygu naill ai 'Never' neu ynteu 'Ever' yn dibynnu ar y cyd-destun. Mewn gosodiad neu mewn cwestiwn bydd y ddau'n golygu 'Ever', e.e:

Cymru am byth                                             Wales for ever

Wyt ti wedi bod i/yn Sbaen erioed?       Have you ever been to Spain?

Mewn gosodiad negyddol bydd y ddau'n golygu 'Never', e.e.

Dw i byth yn mynd y dyddiau ’ma             I never go these days

Sa i wedi bod erioed                                     I’ve never been

Bydd rhaid defnyddio Byth gyda'r Presennol, y Dyfodol, yr Amherffaith, a'r Amodol

Bydd rhaid defnyddio Erioed gyda'r Perffaith, a'r Gorffennol

Both mean ‘ever’ or ‘never’ depending on their context.  With a statement/question both mean ‘ever’, e.g:

Cymru am byth!                                  Wales for ever!

Wyt ti wedi bod i/yn Sbaen erioed?     Have you ever been to Spain?

With a negative both mean ‘never’, e.g:

Dw i byth yn mynd y dyddiau ’ma        I never go these days

Sa i wedi bod erioed                            I’ve never been

Byth is used with the present, future, imperfect (roedd) and conditional (would - byddai) tenses.

Erioed is used with the perfect (wedi) and past tense.

Dyma esboniad mwy manwl

A bod yn fanwl gywir, mae'r ddau air hyn yn gallu golygu naill ai 'Never' neu ynteu 'Ever' yn dibynnu ar y cyd-destun.

Mewn gosodiad cadarnhaol, neu newn cwestwin, bydd Byth ac Erioed yn golygu 'Ever', e.e:

Wyt ti wedi bod/Fuest ti yn Sbaen erioed?       Have you ever been to Spain?
Cymru am byth!                                                   Wales for ever!

Mewn gosodiad negyddol, bydd 'Byth' ac 'Erioed' yn golygu 'Never', e.e:

Ddysga i ddim >    Ddysga i byth!
I will not learn >   I’ll never learn!

Dw i ddim wedi bod ’na > Dw i erioed wedi bod ’na.
I have not been there > I have never been there.

A more detailed explanation

Both byth and erioed mean ever or never, depending on the context.  Ever, in a positive statement or a question, e.g:

Wyt ti wedi bod/Fuest ti yn Sbaen erioed?    Have you ever been to Spain?
Cymru am byth!                                             Wales for ever!

Never in a negative statement, e.g:
Ddysga i ddim > Ddysga i byth!    Dw i ddim wedi bod ’na  >  Dw i erioed wedi bod ’na.
I will not learn  > I’ll never learn!  I have not been there      >  I have never been there

Dylech chi ddefnyddio 'Erioed' mewn cyd-destunau sy'n awgrymu bod 'rhywbeth wedi dod i ben' (hynny yw, yn yr Amser Perffaith ac yn yr Amser Gorffennol), e.e.

Welais i erioed gymaint o eira       I never saw so much snow   (y Gorffennol Cryno)
Sa i wedi bwyta malwod erioed    I have never eaten snails   (y Perffaith)
Fuest ti/Fuoch chi yno erioed?     Have you ever been there?   (Gorffennol Cryno 'Bod')

Erioed is used for never/ever with a ‘past’ sense, i.e. with the past and perfect (wedi) tenses, e.g:
Welais i erioed gymaint o eira I never saw so much snow.   (past tense)
Sa i wedi bwyta malwod erioed.         I have never eaten snails.      (perfect tense)
Fuest ti/Fuoch chi yno erioed?           Have you ever been there?

Dylech chi ddefnyddio 'Byth' mewn cyd-destunau sy'n awgrymu bod 'rhywbeth yn dal i ddigwydd' (hynny yw, gyda phob amser arall - yn y Presennol, y Dyfodol, yr Amherffaith, a'r Amodol, e.e:

Do’n i byth ’na                               I was never there   (Amherffaith)
Af i byth yn ôl                                 I will never go back   (Dyfodol)
Elwn i byth yn ôl                            I would never go back   (Amodol)
Fydda i byth yn codi’n gynnar      I never get up early   (Presennol Arferol)
Dw i byth yn gwrando                  I never listen   (Presennol)

Byth is used for never/ever with a ‘present, future or ongoing’ sense, i.e. with all the other tenses: present, conditional, future and even the imperfect (was - roedd) as it has an ongoing or habitual sense, e.g:

Do’n i byth ’na.                        I was never there.
Af i byth yn ôl.                         I will never go back.
Elwn i byth yn ôl.                    I would never go back.  
Fydda i byth yn codi’n gynnar   I never get up early
Dw i byth yn gwrando.          I never listen.