Er mwyn ffurfio'r amser dyfodol, rydyn ni'n gallu defnyddio amser dyfodol 'bod' (to be), fel 'bydda i, byddi di, bydd e/hi' ac yn y blaen. Gan ein bod ni'n defnyddio 'bod' bydd rhaid defnyddio 'yn traethiadol' i gystlltu dwy ran y frawddeg â'i gilydd fel arfer. Wrth gwrs, os byddwn ni'n defnyddio arddodiad, wedyn bydd rhaid i ni beidio â defnyddio 'yn traethiadol', e.e:

Bydda i’n dechrau am saith.
I will be starting at 7 o'clock

ond

Bydda i ’na am saith
I will be there at 7.

Rhaid peidio â defnyddio 'yn traethiadol' yn yr ail enghraifft, gan eich bod chi'n defnyddio arddodiad ('yna > 'na') i ddweud ble y byddwch chi.

Yr un peth sy'n digwydd gydag 'ymadroddion arddodiadol' ('preositional phrases') fel

’ma,    gartre,    yn y gwaith,      mewn cyfarfod

Maen nhw i gyd yn dweud ble y byddwch chi.

Dyma dabl sy'n cynnwys ffurfiau ar Amser Dyfodol 'bod' (to be):

Bydd is the future tense of ‘bod’ - to be.  So an ‘yn’ or ’n is usually needed to ‘glue’ it to the rest of the sentence, unless you are saying where you will be.

e.g.      Bydda i’n dechrau am saith.              
I will be starting at 7.

but

Bydda i ’na am saith.                         
I will be there at 7.

No ‘yn’/ ’n is required as you are saying where you will be, i.e. ‘there’ - ’na

This also applies to words/phrases like:

’ma,   gartre,   yn y gwaith,   mewn cyfarfod
here   at home    in work           in a meeting

as they all say where you will be.

Here is a table of the Future Tense (Y Dyfodol) of ‘bod’- to be:

Sosodiad / Statement Negyddol / Negative
Bydda iI will beFydda i ddim
Byddi diYou will beFyddi di ddim
Bydd eHe will beFydd e ddim
Bydd hiShe will beFydd hi ddim
Byddwn niWe will beFyddwn ni ddim
Byddwch chiYou will beFyddwch chi ddim
Byddan nhwThey’ll beFyddan nhw ddim

Mae cwestiynau ac atebion yn y bwlch isod: / Questions and answers are in the box below:

Cwestiwn / Question Ateb / Answer 
Fydda i?Will I be?Byddi/ByddwchYes you will (be)
Fyddi di?Will you be?ByddaYes I will (be)
Fydd e?Will he be?ByddYes he/it will (be)
Fydd hi?Will she be?ByddYes she/it will (be)
Fyddwn ni?Will we be?Byddwch/wnYes you/We will (be)
Fyddwch chi?Will you be?Bydda/ByddwnYes I/We will (be)
Fyddan nhw?Will they be?ByddanYes they will (be)

Er mwyn ffurfio atebion negyddol, byddwn ni'n rhoi na o flaen yr atebion cadarnhaol, a dyna fydd yn achosi i 'b' dreiglo'n 'f', e.e:

Fyddwch chi'n mynd? > Will you be going?
Bydda                             >  Yes (I will)
Na fydda                        >  No (I won’t)

Na is placed in front of the answers above to get a negative answer - ‘no’ and the ‘b’ is soft   mutated to ‘f’, e.g:

Bydda             >          Yes (I will)
Na fydda        >          No (I won’t)   etc