Er mwyn ffurfio'r amser dyfodol, rydyn ni'n gallu defnyddio amser dyfodol 'bod' (to be), fel 'bydda i, byddi di, bydd e/hi' ac yn y blaen. Gan ein bod ni'n defnyddio 'bod' bydd rhaid defnyddio 'yn traethiadol' i gystlltu dwy ran y frawddeg â'i gilydd fel arfer. Wrth gwrs, os byddwn ni'n defnyddio arddodiad, wedyn bydd rhaid i ni beidio â defnyddio 'yn traethiadol', e.e:

Bydda i’n dechrau am saith.
I will be starting at 7 o'clock

ond

Bydda i ’na am saith
I will be there at 7.

Rhaid peidio â defnyddio 'yn traethiadol' yn yr ail enghraifft, gan eich bod chi'n defnyddio arddodiad ('yna > 'na') i ddweud ble y byddwch chi.

Yr un peth sy'n digwydd gydag 'ymadroddion arddodiadol' ('preositional phrases') fel

’ma,    gartre,    yn y gwaith,      mewn cyfarfod

Maen nhw i gyd yn dweud ble y byddwch chi.

Dyma dabl sy'n cynnwys ffurfiau ar Amser Dyfodol 'bod' (to be):

Bydd is the future tense of ‘bod’ - to be.  So an ‘yn’ or ’n is usually needed to ‘glue’ it to the rest of the sentence, unless you are saying where you will be.

e.g.      Bydda i’n dechrau am saith.              
I will be starting at 7.

but

Bydda i ’na am saith.                         
I will be there at 7.

No ‘yn’/ ’n is required as you are saying where you will be, i.e. ‘there’ - ’na

This also applies to words/phrases like:

’ma,   gartre,   yn y gwaith,   mewn cyfarfod
here   at home    in work           in a meeting

as they all say where you will be.

Here is a table of the Future Tense (Y Dyfodol) of ‘bod’- to be:

Sosodiad / Statement   Negyddol / Negative
Bydda i I will be Fydda i ddim
Byddi di You will be Fyddi di ddim
Bydd e He will be Fydd e ddim
Bydd hi She will be Fydd hi ddim
Byddwn ni We will be Fyddwn ni ddim
Byddwch chi You will be Fyddwch chi ddim
Byddan nhw They’ll be Fyddan nhw ddim

Mae cwestiynau ac atebion yn y bwlch isod: / Questions and answers are in the box below:

Cwestiwn / Question   Ateb / Answer  
Fydda i? Will I be? Byddi/Byddwch Yes you will (be)
Fyddi di? Will you be? Bydda Yes I will (be)
Fydd e? Will he be? Bydd Yes he/it will (be)
Fydd hi? Will she be? Bydd Yes she/it will (be)
Fyddwn ni? Will we be? Byddwch/wn Yes you/We will (be)
Fyddwch chi? Will you be? Bydda/Byddwn Yes I/We will (be)
Fyddan nhw? Will they be? Byddan Yes they will (be)

Er mwyn ffurfio atebion negyddol, byddwn ni'n rhoi na o flaen yr atebion cadarnhaol, a dyna fydd yn achosi i 'b' dreiglo'n 'f', e.e:

Fyddwch chi'n mynd? > Will you be going?
Bydda                             >  Yes (I will)
Na fydda                        >  No (I won’t)

Na is placed in front of the answers above to get a negative answer - ‘no’ and the ‘b’ is soft   mutated to ‘f’, e.g:

Bydda             >          Yes (I will)
Na fydda        >          No (I won’t)   etc