Er mwyn gofyn cwestiynau yn yr amser dyfodol, rydych chi'n gallu gwneud un o ddau beth. Byddwch chi'n gallu treiglo sain gyntaf y ferf, gan ddefnyddio tôn llais ofynnol (Edrychwch ar y dabl isod):
To ask questions in the future you can either soft mutate the first letter of the verb and use a question tone in your voice. See table:

Berf / VerbBôn / StemTerfyniadau'r Amser Dyfodol / Future EndingsSaesneg / English
CodiGod--a iShall I get up?
PrynuBryn--i diWill you buy?
TaluDal--iff e/hiWill he/she pay?
BwytaFwyt--wn niShall we eat?
DysguDdysgu--wch chiWill you learn?
GweldWel--ân nhwWill they see?

Neu, fel arall, byddwch chi'n gallu defnyddio amser dyfodol 'Gwneud' (Edrychwch ar y dabl isod):
Or use ‘gwneud’ in the future. See table below:

Amser Dyfodol 'Gwneud' heb 'g'
(Future of ‘gwneud’ without ‘g’
Berfenw (+TM)
Verb + soft mutation
Saesneg / EnglishAteb /Answer
 
(Yes, I will…etc.)
(W)na i……godi?Shall I get up?(Gw)nei/(Gw)newch
(W)nei di……brynu?Will you buy?(Gw)naf
(W)naiff e/hi……dalu?Will he/she pay?(Gw)naiff
(W)nawn ni……fwyta?Shall we eat?(Gw)nawn/(Gw)newch
(W)newch chi……ddysgu?Will you learn?(Gw)naf/(Gw)nawn
(W)nân nhw……weld?Will they see?(Gw)nân

Atebion Negyddol 

Defnyddiwch 'Na + Ffurf briodol ar 'Gwneud''

e.e. Wnewch chi? Na (w)naf
Will you? No (I won’t) ac yn y blaen

* Byddwch chi'n gallu defnyddio atebion gyda 'Gwneud' i ateb llawr o gwestiynau yn yr amser dyfodol

Negyddol

berfau sy'n dechrau gyda 'p, t, c' - Treiglad Llaes + Ddim

Treiglad Llaes: p > ph, t > th, c > ch

Pryna i > Phryna i ddim
Taliff hi > Thaliff hi ddim
Cysga i > Chysga i ddim, ac yn y blaen

Berfau sy'n dechrau gyda 'b, d, g, ll, rh, m' - Treiglad Meddal + Ddim

Treiglad Meddal: b > f, d > dd, g > -, m > f, ll > l, rh > r

Bwyta i > Fwyta i ddim
Dysgiff e > Ddysgiff e ddim ac yn y blaen

Dylech chi sylwi ar y ffaith y bydd llawer o bobl yn treiglo sain gyntaf berfau bob amser ar lafar yn y dyfodol. Wedyn, byddan nhw'n defnyddio'r un ffurf yn union mewn gosodiadau, cwestiynau, ac atebion. Trwy wneud hyn, byddan nhw'n osgoi'r treiglad llaes, hefyd, er nad yw hyn yn briodol yn iaith ysgrifennedig, neu yn iaith ffurfiol, e.e:

Bryna i                   I’ll buy
Brynan nhw?       Will they buy?
Bryniff e ddim     He won’t buy

Fe/Mi (Geirynnau sy'n dod o flaen berfau - Particles that come before verbs)

Efallai y byddwch chi'n gweld neu'n clywed y geirynnau Fe neu Mi o flaen berfau yn yr amser gorffennol a'r amser dyfodol (ac mewn amserau eraill hefyd) o bryd i'w gilydd. Dyw'r geirynnau ddim yn golygu dim byd, ond maen nhw'n dangos mai gosodiad cadarnhaol yw beth sy'n dilyn (yn hytrach na chwestiwn neu osodiad negyddol). Maen nhw'n achosi i'r ferf sy'n dilyn dreiglo'n feddal, e.e:

Fe godwn ni am saith       We’ll get up at 7
Mi bryna i fe fory               I’ll buy it tomorrow

Nid ym mhob ardal bydd pobl yn defnyddio 'Fe / Mi'. Ymhellach, fydd pobl ddim yn eu defnyddio nhw'n gyson.

Gwrthrych Berf Gryno

Bydd gwrthrych berf gryno'n treiglo'n feddal, pan fydd yn amhendant, e.e.

Bwytwn ni basta        We'll eat pasta
Gwela i ddyn             I'll see a man

Cofiwch: 'Beth sy'n dioddef gweithred y ferf' yw'r gwrthrych.. Yma, 'pasta' sy'n cael ei fwyta; 'dyn' sy'n cael ei weld.

Ni fydd gwrthrych berf gryno'n treiglo o gwbl, pan fydd yn bendant; ac, ni fydd gwrthrych berf gryno'n treiglo o gwbl mewn brawddeg negyddol, e.e.

Bwytwn ni’r pasta We'll eat THE pasta
Fytwn ni ddim pasta We won't eat pasta

Gwela i'r dyn I'll see THE man
Wela i ddim dyn I won't a man

Negative Answers

Na       e.g.      Na (w)naf - No (I won’t) etc.

*The ‘gwneud’ answers can be used to answer all types of regular future questions.


Negatives         

Aspirate mutation + ddim, for words beginning with p,t,c

p > ph,  t > th,  c > ch,

e.g:
Pryna i  >  Phryna i ddim
Taliff hi  > Thaliff hi ddim
Cysga i  > Chysga i ddim,  etc.

Soft mutation + ddim, for words beginning with b,d,g,m,ll,rh

b > f,  d > dd,  g > -,  m > f,  ll > l,  rh > r

e.g:
Bwyta i > Fwyta i ddim
Dysgiff e > Ddysgiff e ddim,  etc.

Note - in informal speech many people permanently soft mutate the initial letter of the verbs in the future.  So the same form is used for statements, questions and answers and there is no need to use the aspirate mutations.

e.g:
Bryna i                 I’ll buy
Brynan nhw?       Will they buy?
Bryniff e ddim      He won’t buy  (This is not acceptable in written/formal Welsh)

Fe/Mi

You may also see/hear the words Fe or Mi before verbs in the past and future tenses (as well as others).  These words don’t actually mean anything, but just denote that what follows is a statement (rather than a question or negative). They cause a soft mutation.

e.g:
Fe godwn ni am saith          We’ll get up at 7
Mi bryna i fe fory                   I’ll buy it tomorrow

They are not used in all areas and are not used consistently.


The object of a short form verb

The object of a short form verb takes a soft mutation.

e.g:
Bwytwn ni basta.
Gwela i ddyn.
(The object is ‘what will be eaten - pasta / seen - a man’, etc.)

This does not apply when ‘the’ is used or with negatives.

e.g:
Fwytwn ni’r pasta.             We'll eat the pasta
Fytwn ni ddim pasta.       We won't eat pasta
Gwela i'r dyn                      I'll see the man
Wela i ddim dyn                I won't a man