Ar ôl – After 

After Ffred          –         Ar ôl Ffred
but                       –         After him – ar ei ôl e

Ar bwys – By

By Sandra           –        Ar bwys Sandra
but                        –       By her   –  ar ei phwys hi

* Pwys yw’r gair gwreiddiol. Mae’n treiglo yn feddal yn yr ymadrodd ‘ar bwys’. Yn yr ymadrodd ‘ar ei phwys hi’, er enghraifft, mae’r gair ‘pwys’ yn treiglo’n llaes ar ol y rhagenw benywaidd ‘ei’ (p > ph). Yr un peth sy’n digwydd gyda’r rhagenwau eraill. Wrth gwrs bydd i bob rhagenw ei dreiglad ei hunan (neu bydd diffyg treiglo pan fydd hyn yn briodol).

* Pwys is the original word, which is soft mutated by ar in the phrase ‘ar bwys’.  This is why ‘by her’ is ‘ar ei phwys hi’, the original ‘p’ takes an aspirate mutation p > ph.

Rhaid ychwanegu’r rhagenwau personol (‘fy-i / dy-di / ei-e / ei-hi / ein-ni / eich-chi / eu-nhw’ o’r neilltu i’r berfenw.
When the personal pronouns ‘fy, dy, ei, ein, eich, eu’ are used, they must be slotted in between the words of the phrase.

Sawl arddodiad cyfansawdd arall sy’n gweithredu’r un ffordd ag ‘ar ôl’ ac ‘ar bwys’, Cofiwch y bydd rhaid treiglo’r gair cysefin, e.e:
Several other compound prepositions work in the same way as ‘ar ôl’ and ‘ar bwys’, e.g:

O flaen – In front of

O gwmpas – Around

In front of him              O’i flaen e
In front of you              O’ch blaen chi    etc.

Around it                      O’i gwmpas e
Around you                  O’ch cwmpas chi

Cofiwch: Bydd yr un treigladau’n digwydd yma fel ag y bydd yn digwydd pan fyddwch yn dweud ‘fy nghar i / dy gar di / ei gar e / ei char hi / ein car ni / eich car chi / eu car nhw’.
The same mutations are caused by the same pronouns as when they denote possession.