Cyfres Amdani Cawl

Cyfres Amdani: Cawl- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell / Extend your Welsh with Jo Knell

Cawl a Storïau Eraill

Wedi'i golygu gan Rhiannon Thomas

Pris: £5.99
Iaith: Cymraeg

Amdani Uwch Safon: Uwch

Cyhoeddwr: Y Lolfa

Prynwch: gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784616168

Am Jo Knell

Mae Jo wedi bod yn athrawes ac ymgynghorydd Cymraeg ers dros ugain mlynedd gyda’r rhan fwyaf o’r amser hwnnw mewn ysgolion uwchradd ail iaith.  Bu’n ddarlithydd Cymraeg hefyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn hyfforddi darpar athrawon. Mae Jo yn awdur pedwar o lyfrau Cymraeg, a llyfr adolygu i ymgeiswyr TGAU yw’r un mwyaf diweddar: cantamil.com/cynnyrch/welsh-second-language-wjec-gcse-revision/?lang=cy

Mae siop llyfrau Cymraeg gyda Jo yng Nghaerdydd sy’n stocio’r holl lyfrau newydd ynghyd â llyfrau ail law, cardiau, nwyddau ac anrhegion. Mae Cant a Mil yn ardal Mynydd Bychan, Caerdydd.

About Jo Knell

Jo has been a Welsh teacher and consultant for more than twenty years, with most of that time being in second language comprehensive schools.  She has also been a Welsh lecturer in Cardiff Metropolitan University training student teachers. She has written four Welsh language books, the most recent being a revision book for GCSE students: cantamil.com/product/welsh-second-language-wjec-gcse-revision

Jo runs a Welsh language bookshop in Cardiff which stocks a full range of new and second-hand books, cards and gifts. Cant a Mil is in the Heath area of Cardiff.

Tasgau i Grwpiau ac Unigolion

Pennod Un Pennod Dau Pennod Tri Pennod Pedwar Pennod Pump Amdani Pennod ChwechAmdani Pennod SaithPennod Wyth

Atebion

Pennod Un: Atebion Pennod Tri: Atebion Pennod Pedwar: Atebion Pennod Pump: Atebion Pennod Chwech: AtebionAmdani Pennod Saith Atebion

Cawl a Straeon Eraill

Welsh Second Language WJEC GCSE Revision Jo Knell

Y diweddaraf oddi wrth Dysgwyr