The Weekend Reader

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

en Ligas

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

 

Dydd Gwener 07/06

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • S4C Clic yn cynnig sianel bersonol i wylwyr
  http://www.s4c.cymru/cy/y-wasg/post/32058/s4c-clic-yn-cynnig-sianel-bersonol-i-wylwyr/
 • S4C Clic offers a personalised channel for viewers
  http://www.s4c.cymru/en/press/post/32058/s4c-clic-offers-a-personalised-channel-for-viewers/
 • Elis James – Nabod y Teip, nos Fercher 12/06
  Rhaglen gomedi newydd gan Elis James, un o stand-yps mwya’ llwyddianus Caerfyrddin, sy’n ceisio dod o hyd i’r teipiau sy’n amlwg iawn ymysg pobl Cymru.
  A brand new comedy programme with one of Carmarthen’s most successful standups Elis James who tries to identify the most common ‘types’ among the people of Wales.
 • Y Fets, nos Fawrth 18/06
  Mae’r gyfres boblogaidd sy’n edrych ar fywyd mewn practis milfeddygon yn Aberystwyth yn dychwelyd am ail gyfres. Y tro hwn – mae’n rhaid i Kate roi llawdriniaeth ar frys i Bruno’r ci ar ôl iddo dorri ei goes mewn damwain.
  The popular series which looks at life in a vet’s practice in Aberystwyth returns. This time Kate must give emergency surgery to Bruno the dog who has broken his leg in an accident.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales


Dydd Gwener 24/05

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Prif weithgareddau / Large events

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Eisteddfod Yr Urdd
  Dewch i ymuno â holl gyffro a hwyl Eisteddfod yr Urdd 2019 o Fae Caerdydd.
  Join in with all the fun and excitement of the Urdd Eisteddfod 2019 from Cardiff Bay.
 • Un Bore Mercher
  Mae menywod yn chwarae rhan flaengar yn y ddrama gyffrous hon. Dewch i glywed mwy am y cymeriadau gan rai o’r actorion sef Hannah Daniel a Catherine Ayers.
  Women play a prominent role in this exciting drama. Read more about the characters from some of the actors – Hannah Daniel and Catherine Ayers.
 • Llanw
  Cyfres gyffrous, ryngwladol newydd sy’n dilyn trai a llif ffenomenon hynod y Llanw.
  The ebb and flow of an extraordinary phenomenon – a major new international co-production about the tide.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Dydd Gwener 10/05

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Un Bore Mercher, nos Sul 12/05
  Cyfres newydd o’r ddrama boblogaidd. Dyma’r cyfle cyntaf i ail-gydio yn stori Faith Howells (Eve Myles) 18 mis ar ôl diweddglo cliffhanger y gyfres gyntaf.
  Brand new series of the hit drama. Here’s the first chance to catch up with the story of Faith Howells (Eve Myles) after the Series 1 cliffhanger. English sub-titles available.
 • Seiclo: Giro d’Italia, yn dechrau ddydd Sadwrn 11/05
  Ymunwch â chriw Seiclo ar gyfer y Giro d’Italia – un o’r rasys seiclo mwyaf yn y byd. Bydd modd i chi wylio holl uchafbwyntiau a phob cymal o’r ras eleni yn fyw ar S4C.
  Join the Seiclo crew for the Giro d’Italia – one of the world’s most famous cycling races. Viewers can follow every stage of this year’s race on S4C, with daily live coverage and highlights.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales


Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i [email protected]! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to [email protected]! Thank you!

Llefydd i ddarllen Cymraeg yn rheolaidd / Places to read Welsh regularly

Barn: Monthly magazine

BBC Cymru Fyw: Online news

Golwg 360: Online news

Golwg: Weekly magazine

Gomer: Publisher

Gwales: Online bookseller

Y Lolfa: Publisher

Y Lolfa: The Welsh bookshelf blog

Mam Cymru: Bilingual blog

Y Selar: Monthly music magazine

Wicipedia

Nodyn – Mae’r wefan hon yn wleidyddol ddi-duedd, felly dydw i ddim yn cynnwys gwleidyddiaeth. Dydw i ddim yn creu rhestr o weithgareddau oherwydd nad oes gennyf ddigon o adnodd i wneud rhestrau cynhwysfawr o’r cannoedd o weithgareddau nodedig sydd yn digwydd o gwmpas Cymru bob wythnos…

Note – this website is politically impartial, and so I’m not including politics. I’m not creating a list of events because I don’t have enough resource to make comprehensive listings of the hundreds of remarkable events that happen around Wales each week…