The Weekend Reader

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Yn Links

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

Dydd Gwener 23/08

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Aur y Noson Lawen
  Ifan Jones Evans sy’n tyrchu drwy’r archif i chwilio am y clipiau gorau posib o rhaglen deuluol eiconig y Noson Lawen.
  Ifan Jones Evans will be trawling through the archives to look for the best possible clips of the iconic show, Noson Lawen.
 • Y Babell Lên a Mwy
  Sgyrsiau diddan am lenyddiaeth, cerddoriaeth a hanes, ac wrth gwrs Ymryson y Beirdd - uchafbwynt y Babell Lên i sawl Eisteddfodwr.
  Compelling conversations about literature, music, history and of course the Ymryson y Beirdd head-to-head poetry competition, one of the annual highlights of the Babell Lên.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales


Dydd Gwener 02/08

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Huw Stephens: Cofiwch Dryweryn, nos Iau 8 Awst
  Mae’r cyflwynydd a'r DJ Huw Stephens yn holi pam fod murlun 'Cofiwch Dryweryn' wedi tanio dychymyg cenhedlaeth newydd o Gymry sydd am warchod ein hanes.
  The presenter and DJ Huw Stephens asks why a new generation of Welsh people have been inspired by the ‘Cofiwch Dryweryn’ wall.
 • Côr Eurovision 2019, nos Wener 2 Awst
  Ysgol Gerdd Ceredigion sy’n cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Côr Eurovision 2019 yn Gothenburg.
  Ysgol Gerdd Ceredigion fly’s the Welsh flag at the 2019 Eurovision Choir competition in Gothenburg.
 • Bardd yng Ngwlad y Beirdd, nos Fawrth 6 Awst
  Mae’r bardd talentog Aneirin Karadog yn edrych ar yr Eisteddfod drwy lygaid bardd ar gyfer rhaglen arbennig yn yr iaith Llydaweg sy’n cyflwyno’r Brifwyl i Lydawyr.
  The talented poet Aneirin Karadog looks at the Eisteddfod through the eyes of a poet in this special programme filmed in the Breton language aimed at presenting the festival to Bretons.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales


Dydd Gwener 19/07

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Prif weithgareddau

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Y Sioe 2019, dydd Llun 22 Gorffennaf i ddydd Iau 25 Gorffennaf,
  Bydd Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen yn cyflwyno cyfres o raglenni sy’n edrych ar uchafbwyntiau y cystadlu o’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.
  Ifan Jones Evans and Mari Lovgreen present a series of programmes which look at highlights from the Royal Welsh Show in Builth Wells.
 • Y Sioe 2019: Mari Lovgreen, nos Sul 21 Gorffenaf
  Cyfweliad gyda Mari Lovgreen sy’n cyflwyno o’r Sioe Frenhinol am y tro cyntaf.
  An interview with Mari Lovgreen who is presenting from the Royal Welsh Show for the first time.
 • Ras yr Wyddfa, nos Sul 21 Gorffennaf,
  Tybed a’i 2019 bydd y flwyddyn i weld record 30 mlynedd Ras yr Wyddfa yn cael ei thorri? Uchafbwyntiau o’r ras heriol.
  Will 2019 be the year to see the 30 year record Ras yr Wyddfa (Snowdon Race) broken? Highlights from the challenging race.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i [email protected]! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to [email protected]! Thank you!