The Weekend Reader

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

In Links[:}

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

Dydd Gwener 15/06

Cymraeg yn unig / Welsh only
Cymru Fyw: Conwy’n cyflogi llai i swyddi ‘Cymraeg yn ddymunol
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/amp/44355263
Golwg 360: GDPR, Facebook, Cambridge Analytica a chi
https://golwg360.cymru/noddwyd/517245-gdpr-facebook-cambridge-analytica
Sut i ddelio â straen gwaith
https://golwg360.cymru/noddwyd/519484-ddelio-straen-gwaith
Llaeth a chig – datrys problemau’r diwydiant ar draws y byd
https://golwg360.cymru/gwerddon/521000-llaeth-chig-datrys-problemaur-diwydiant-draws
Dyfodol ansicr i wasanaethau Cymraeg capel Toronto
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/520930-ansicrwydd-ddyfodol-gwasanaethau-cymraeg-capel
Llai yn gwneud arholiadau TGAU a Lefel A yng Nghymru
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/520448-llai-gwneud-arholiadau-tgau-lefel-nghymru
Myfyrwyr yn cefnu ar alcohol, meddai adroddiad
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/521836-myfyrwyr-cefnu-alcohol-meddai-adroddiad
Ateb y Galw: Rufus Mufasa
http://www.bbc.com/cymrufyw/44396722
Sara Louise Wheeler: Pan mae’r storfa greadigol yn wag
https://saralouisewheeler.wordpress.com/2018/06/12/pan-maer-storfa-greadigol-yn-wag/

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Nation.cymru: Welsh isn’t dying. But why is it in decline in some places and thriving just down the road?
https://nation.cymru/2018/welsh-language-migration-immigration-dead-decline-thriving-gwynedd/
Wales Art Review: Camille O’Sullivan in Conversation
http://www.walesartsreview.org/fov-talking-to-camille-osullivan/
Wales Art Review: Valleys Kids at the Tate
http://www.walesartsreview.org/visual-arts-valleys-kids-at-the-tate/
Cambrian News: San Marino trip awaits Bala Town
http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=121225
Celtic Languages News: Welsh language minister criticised for English-only leadership bid website
https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/06/welsh-language-minister-criticised-for.html

Cerddoriaeth
Cyngor Celfyddau Cymru: Bydd Gŵyl Sŵn yn dychwelyd i Gaerdydd yr hydref hwn- y cyntaf o dan reolaeth newydd y tîm sy’n gyfrifol am Clwb Ifor Bach.
http://www.arts.wales/142162?diablo.lang=cym
Wales Art Review: Gwenno talks to Huw Stephens
http://www.walesartsreview.org/gwenno-talks-to-huw-stephens-fov-firsts/
Golwg 360: BBC yn dweud “Ta-ta” wrth stiwdios Maida Vale
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/521376-dweud-wrth-stiwdios-maida-vale
Golwg 360: Cerddoriaeth “weird” Radio Cymru yn “dieithrio gwrandawyr ffyddlon”
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/521071-cerddoriaeth-weird-radio-cymru-dieithrio

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Bois y Pizza nos Wener 22 Mehefin
Tair olwyn. Dau foi pizza. Un nod. Ennill Pencampwriaeth Pizza y Byd yn nhref Parma, Yr Eidal.
Three wheels. Two pizza chefs. One simple ambition – to reach the World Pizza Championships in Parma.

Y Fets Nos Iau 21 Mehefin
Dau glaf anarferol i Dafydd y fet – llewpard a mwnci.
Two unusual patients for Dafydd the vet – a leopard and a monkey.

Llyfrau newydd / New books
Rhestr Lawn / Full list: http://www.gwales.com/latest/

I Ddysgwyr / For Learners
Golwg 360: “Cymraeg amherffaith yn well na dim Cymraeg” meddai Llywydd
https://golwg360.cymru/celfyddydau/eisteddfodau/520822-cymraeg-amherffaith-well-cymraeg-meddai-llywydd

The Conversation- independent views from universities in Wales
Bangor, Sara Louise Wheeler- From Salad Cream to the Severn bridge, renaming is an emotive issue
https://theconversation.com/from-salad-cream-to-the-severn-bridge-renaming-is-an-emotive-issue-97951
Swansea- The truth about teenage girls, consent and contraceptive implants
https://theconversation.com/the-truth-about-teenage-girls-consent-and-contraceptive-implants-95304
Swansea- Football’s cultural side helped Britain wage the last Cold War
https://theconversation.com/footballs-cultural-side-helped-britain-wage-the-last-cold-war-96681
Cardiff- Orang-outan de Tapanuli : la menace d’extinction est réelle mais encore évitable
https://theconversation.com/orang-outan-de-tapanuli-la-menace-dextinction-est-reelle-mais-encore-evitable-97874


Dydd Gwener 01/06

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Cyngor Llyfrau Cymru: Myrddin a Mererid yn cipio’r Prif Wobrau
http://www.cllc.org.uk/newyddion-news/news-detail?diablo.lang=cym&id=13229
Welsh Books Council: Two great reads win Children’s Book Awards
http://www.cllc.org.uk/newyddion-news/news-detail?id=13229

Cymraeg yn unig / Welsh only
Pobl y Port– Gwefan Gymunedol Gymraeg Casnewydd
https://www.pobolyport.cymru/
Rhif newydd o’r Cymro
https://twitter.com/Y_Cymro
Meddwl.org– Straen – Sut alla’i helpu?
https://meddwl.org/erthyglau/straen-sut-allai-helpu/#more-4796
Golwg 360: Mae un o bob pump o bobol Cymru yn teimlo’n unig
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/520344-pump-bobol-cymru-teimlon-unig
Cymru Fyw: Gofal iechyd meddwl y gogledd yn ‘annheg’
http://www.bbc.com/cymrufyw/44172601

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Wales Art Review: Working Class Poet Sophie McKeand
http://www.walesartsreview.org/working-class-poet-sophie-mckeand/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Y Fets nos Iau, 7 Mehefin
Cyfres newydd yn dilyn Fets Ystwyth yn y practis ac ar ffermydd lleol.
A new series following Ystwyth Vets at work at the practice and on local farms.
Y Ditectif nos Fawrth, 5 Mehefin.
Mae Mali Harries yn edrych yn ôl ar un o achosion mwyaf erchyll yn hanes troseddol Prydain – llofruddiaethau’r Moors.
Mali interviews a Welsh detective who came face to face with Ian Brady.
Dechrau Canu Dechrau Canmol ddydd Sul, 3 Mehefin,
Ymdrech i helpu ffoaduriaid gan eglwys yng Nghaerfyrddin.
A Carmarthen church endeavours to help Syrian refugees.

Llyfrau newydd / New books
Rhestr Lawn / Full list: http://www.gwales.com/latest/
Cyfres Amdani: Gangsters yn y Glaw
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781785622410&tsid=3
Cyfres Amdani: Y Fawr a’r Fach – Straeon o’r Rhondda
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615826&tsid=3
Cyfres Amdani: Wynne Evans – O Gaerfyrddin i Go Compare
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781845216856&tsid=3

The Conversation- independent views from universities in Wales
Cardiff– Exam stress: What is it and how can I manage it?
https://theconversation.com/exam-stress-what-is-it-and-how-can-i-manage-it-97211
Swansea– Why we programmed a robot to act like a sheepdog
https://theconversation.com/why-we-programmed-a-robot-to-act-like-a-sheepdog-96961
Aberystwyth– De Beers to sell synthetic diamonds: here’s how they’re made
https://theconversation.com/de-beers-to-sell-synthetic-diamonds-heres-how-theyre-made-97558
Cardiff– Fake news week: three stories that reveal the extreme pressure journalism is now under
https://theconversation.com/fake-news-week-three-stories-that-reveal-the-extreme-pressure-journalism-is-now-under-97568
Cardiff– Young people are leading a growing movement against low pay and precarious work
https://theconversation.com/young-people-are-leading-a-growing-movement-against-low-pay-and-precarious-work-97202
USW– Organ transplants: knowing more about where donors live could save lives
https://theconversation.com/organ-transplants-knowing-more-about-where-donors-live-could-save-lives-96937
Cardiff– Business of childcare will fail so long as toddlers are the cash-cows
https://theconversation.com/business-of-childcare-will-fail-so-long-as-toddlers-are-the-cash-cows-96770

Tu allan i Gymru / Outside of Wales
Guardian: English is no longer the default language of American pop
https://www.theguardian.com/music/2018/may/31/bts-love-yourself-kpop-us-charts-changing-american-culture-reggaetron


Dydd Gwener 25/05

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Pendevig– grŵp cwbl newydd sy’n cyfuno rhai o sêr mwyaf cerddoriaeth Cymru mewn prosiect cyffrous sy’n sicr o wneud i bobl ail-feddwl am gerddoriaeth Gymraeg traddodiadol
http://www.arts.wales/141841?diablo.lang=cym
Pendevig– a brand new group starring some of Wales’s leading musicians, and an exciting project pushing the boundaries of traditional Welsh music
http://www.arts.wales/141841
Llyfrgell Cendlaethol: Deg Arwr Cartograffeg Cymru
https://blog.llyfrgell.cymru/?p=17477
National Library: Ten Heroes of Welsh Cartography
https://blog.library.wales/?p=17444
Mam Cymru: Barn Mam – Snowdon Mountain Railway
https://mamcymru.wales/cy/2018/05/20/mam-reviews-snowdon-mountain-railway/
Mam Cymru: Reviews – Snowdon Mountain Railway
https://mamcymru.wales/en/2018/05/20/mam-reviews-snowdon-mountain-railway/

Cymraeg yn unig / Welsh only
Argraffiad newydd o’r Cymro
https://twitter.com/Y_Cymro/status/999781385446612992
Cymru Fyw: C&A gyda chantores Kizzy Crawford
http://www.bbc.com/cymrufyw/44111336
Y Selar: Rhyddhau ‘Llwch ar yr Aelwyd’ gan I Fight Lions
https://selar.cymru/2018/rhyddhau-llwch-ar-yr-aelwyd-gan-i-fight-lions/
Carl Morris: Pŵl Cymru – gêm Gymraeg newydd
https://morris.cymru/2018/05/pwl-cymru-gem-newydd-sbon/
HacIaith: Enwebiad i Delyth Prys am ei gwaith ym maes technolegau iaith
https://haciaith.cymru/2018/05/21/enwebiad-i-delyth-prys-am-ei-gwaith-ym-maes-technolegau-iaith/
Rhys Mwyn: Darganfod Cerddoriaeth Geltaidd, Herald Gymraeg 4 Ebrill 2018
https://rhysmwyn.blogspot.co.uk/2018/04/darganfod-cerddoriaeth-geltaidd-herald.html

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
The Conversation: Rhea Seren Phillips: How ancient poetry could help Wales understand its modern cultural identity
https://theconversation.com/how-ancient-poetry-could-help-wales-understand-its-modern-cultural-identity-86948
Historic UK: The Marvellous Life of Roald Dahl
https://www.historic-uk.com/CultureUK/The-Marvellous-Life-Of-Roald-Dahl/
Wales Art Review: BBC Horizons / Gorwelian Acts Announced
http://www.walesartsreview.org/bbc-horizons-gorwelian-acts-announced/
Y Lolfa: Rudolf Hess: The ‘Kaiser of Abergavenny’ – the truth about his treatment and recovery at the Welsh asylum
https://www.ylolfa.com/erthyglau/rudolf-hess-the-kaiser-of-abergavenny-the-truth-about-his-treatment-and-recovery-at-the-welsh-asylum

Prif weithgareddau
Eisteddfod Gendlaethol: Mas ar y Maes
https://eisteddfod.cymru/mas-ar-y-maes-yn-eisteddfod-genedlaethol-caerdydd
https://eisteddfod.wales/mas-ar-y-maes-cardiff-national-eisteddfod

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Eisteddfod yr Urdd 2018
Darllediadau cynhwysfawr o’r Maes yn Llanelwedd – o’r gyngerdd agoriadol i gystadlaethau’r aelwydydd ar y noson olaf.
Comprehensive coverage from the Urdd Eisteddfod throughout the week – from the Opening Concert to the final night of competitions.

Rygbi- Pencampwriaeth Dan 20 y Byd: nos Fercher, 30 Mai
Mae’r paratoi yn allweddol yn ôl cyn-gapten Cymru Dan 20, Steff Hughes, ar drothwy Pencampwriaeth Rygbi’r Byd.
Good preparation is the key as Wales U20s gear up for the World Cup according to former captain Steff Hughes.

Llyfrau newydd / New books
Rhestr Llawn / Full list: http://www.gwales.com/latest/

I Ddysgwyr / For Learners
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: Tlws Coffa Elvet a Mair Elvet Thomas 2018
https://dysgucymraeg.cymru/newyddion/ffurflen-gais-elvet/
The National Centre for Learning Welsh: Elvet and Mair Elvet Thomas Award 2018
https://learnwelsh.cymru/news/ffurflen-gais-elvet/
Cyfres Amdani: Y Fawr a’r Fach – Straeon o’r Rhondda gan Siôn Tomos Owen
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615826&tsid=3
Cyfres Amdani: Wynne Evans – O Gaerfyrddin i Go Compare
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781845216856&tsid=3

The Conversation- independent views from universities in Wales
Bangor– Obese people enjoy food less than lean people – new study
https://theconversation.com/obese-people-enjoy-food-less-than-lean-people-new-study-96829
Cardiff– Women need better information about drinking in pregnancy
https://theconversation.com/women-need-better-information-about-drinking-in-pregnancy-96869
Cardiff– Stanley Baldwin asked Britain’s rich to help pay off the national debt after World War I – but it didn’t work
https://theconversation.com/stanley-baldwin-asked-britains-rich-to-help-pay-off-the-national-debt-after-world-war-i-but-it-didnt-work-97125
Cardiff– Simply putting women on screen won’t be enough to sustain Marvel post-Avengers
https://theconversation.com/simply-putting-women-on-screen-wont-be-enough-to-sustain-marvel-post-avengers-95721
Open/USW– Lava in Hawai’i is reaching the ocean, creating new land but also corrosive acid mist
https://theconversation.com/lava-in-hawaii-is-reaching-the-ocean-creating-new-land-but-also-corrosive-acid-mist-96947
Swansea– Digital commemoration: a new way to remember victims of terrorism
https://theconversation.com/digital-commemoration-a-new-way-to-remember-victims-of-terrorism-95626
Cardiff/Swansea- Loss of marine habitats is threatening the global fishing industry – new research
https://theconversation.com/loss-of-marine-habitats-is-threatening-the-global-fishing-industry-new-research-96561

Tu allan i Gymru / Outside of Wales
Fluent in 3 months: Minority Languages: The Bliss of Learning Languages Less Spoken
https://www.fluentin3months.com/minority-languages/

 


Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i [email protected]! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to [email protected]! Thank you!

Llefydd i ddarllen Cymraeg yn rheolaidd / Places to read Welsh regularly

Barn: Monthly magazine

Blogiadur: Collection of Welsh blogs

BBC Cymru Fyw: Online news

Golwg 360: Online news

Golwg: Weekly magazine

Gomer: Publisher

Gwales: Online bookseller

Y Lolfa: Publisher

Y Lolfa: The Welsh bookshelf blog

Lingo Newydd: Magazine for learners

Mam Cymru: Bilingual blog

Y Selar: Monthly music magazine

Wicipedia

Nodyn – Mae’r wefan hon yn wleidyddol ddi-duedd, felly dydw i ddim yn cynnwys gwleidyddiaeth. Dydw i ddim yn creu rhestr o weithgareddau oherwydd nad oes gennyf ddigon o adnodd i wneud rhestrau cynhwysfawr o’r cannoedd o weithgareddau nodedig sydd yn digwydd o gwmpas Cymru bob wythnos…

Note – this website is politically impartial, and so I’m not including politics. I’m not creating a list of events because I don’t have enough resource to make comprehensive listings of the hundreds of remarkable events that happen around Wales each week…