Y Darllenydd Penwythnos

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

In Links

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

Dydd Gwener 21/09

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Y Llyfrgell Genedlaethol: Datgelu’r Gwrthrychau: Geiriaduron a Gramadegau
https://blog.llyfrgell.cymru/?p=18794
National Library of Wales: Revealing the Objects: Dictionaries and Grammars
https://blog.library.wales/?p=18797

Cymraeg yn unig / Welsh only
Gwahoddiad i Noson Gwylwyr S4C yn ei phencadlys newydd yng Nghaerfyrddin
http://www.s4c.cymru/c_press_level2.shtml?id=4165
Enwau Cymreig mwyaf poblogaidd y flwyddyn ar fabis
https://www.bbc.com/cymrufyw/45548049
Sut i oroesi’r flwyddyn gyntaf yn y brifysgol
https://www.bbc.com/cymrufyw/45548935
Matthew Rhys yn diolch i eisteddfodau am ei lwyddiant
https://www.bbc.com/cymrufyw/45573441
Fy stafell i: Y Prifardd Gruffudd Owen
https://www.bbc.com/cymrufyw/45571391
Anorecsia a fi: Byw gydag anhwylder bwyta
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45548046
Hanes y gymuned Iddewig yng Nghymru
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45509609
Rhys Ifans i agor sinema newydd Caernarfon
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/529090-rhys-ifans-agor-sinema-newydd-caernarfon
Croesawu £51m i addysg Gymraeg, ond “angen ehangu’r gronfa”
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/528945-croesawu-addysg-gymraeg-angen-ehangur-gronfa
Cyfryngau cymdeithasol: “Rhaid ymchwilio ymhellach i’w heffaith”
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/528900-cyfryngau-cymdeithasol-rhaid-ymchwilio-ymhellach

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Free Welsh Bacc online course launched
http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=124046
Further blow to Aberyswyth University’s ability to attract Welsh language students
http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=124044
First Welsh language school announced for Monmouth
http://www.monmouthshirebeacon.co.uk/article.cfm?id=114033
Wales Art Review: interview with Carly Holmes
https://www.walesartsreview.org/interview-carly-holmes/
Wales Art Review: Four Days in South Korea: Travelling with Khamira
http://www.walesartsreview.org/four-days-in-south-korea-travelling-with-khamira/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Chwilio am Seren Junior Eurovision, nos Fawrth 25/09
Mae Cymru’n barod i serennu ar lwyfan Eurovison!
The Eurovision stage is officially set for Wales!
Trysorau’r Teulu, nos Iau 27/09
Tomen o drysorau i’w darganfod ar daith dau arbenigwr.
Heaps of treasures to be uncovered.

Llyfrau newydd / New books
Rhestr lawn / Full list: http://www.gwales.com/latest/
Cymru ar y Map: Llyfr Cwis
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781849670456&tsid=3
Wales on the Map: Quiz Book
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781849670470&tsid=3
Unspoken Gary Speed – The Family’s Untold Story
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781910335932&tsid=3
Sian Northey: Celwydd Oll
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781912173105&tsid=3
Spoof biography Absolutely Huge takes long-awaited sideways look at the world of Welsh rugby
https://www.ylolfa.com/articles/spoof-biography-absolutely-huge-takes-long-awaited-sideways-look-at-the-world-of-welsh-rugby

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales
NY Times: Maori Language, Once Shunned, Is Having a Renaissance in New Zealand
https://www.nytimes.com/2018/09/16/world/asia/new-zealand-maori-language.html
Celtic Language News: Scottish Parliament renews its commitment to Gaelic with five-year language plan
https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/09/scottish-parliament-renews-its.html
Science Daily: Do we trust people who speak with an accent?
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180918082049.htm


Dydd Gwener 14/09

Mae’r Cymro nawr ar gael ar-lein
https://ycymro.cymru/

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Mam Cymru: Llyfrau Cymraeg gwych i helpu plant i ddysgu darllen
https://mamcymru.wales/cy/2018/09/10/brilliant-welsh-and-bilingual-books-to-help-children-learn-to-read/
Brilliant Welsh and Bilingual Books to help children learn to read
https://mamcymru.wales/en/2018/09/10/brilliant-welsh-and-bilingual-books-to-help-children-learn-to-read/
Casgliad y Werin Cymru: Crynodeb o hanes Pontypridd
https://www.casgliadywerin.cymru/content/short-history-pontypridd
People’s Collection Wales: A short history of Pontypridd
https://www.peoplescollection.wales/content/short-history-pontypridd
Mae adroddiad newydd yn galw am hyrwyddo diwylliant a chelfyddydau Cymru yn well i farchnadoedd rhyngwladol
http://www.arts.wales/143972?diablo.lang=cym
A new report is calling for Welsh arts and culture to be better promoted to international markets
http://www.arts.wales/143972
Llyfrgell Cenedlaethol Cymru: Dawn anhygoel Morfydd Owen
https://blog.llyfrgell.cymru/?p=18730
The National Library of Wales: Morfydd Owen – a remarkable talent
https://blog.library.wales/?p=18741

Cymraeg yn unig / Welsh only
Bethan Gwanas: Peidiwch a meddwl bod angen llyfrau am fechgyn i fechgyn!
https://gwanas.wordpress.com/2018/09/08/peidiwch-a-meddwl-bod-angen-llyfrau-am-fechgyn-i-fechgyn/
Elin Fflur: ‘Gwneud unrhywbeth i gael teulu bach ein hunain’
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45409323
Cofio “gobaith mawr coll” cerddoriaeth Gymreig
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45448785
Hanes anhygoel Henry Davies a chwmni Stepney Spare Wheel
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45433326
Enwau Cymreig stormydd am y flwyddyn i ddod
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45488094
Cwynion am arwyddion newydd uniaith Saesneg yn Waitrose, Porthaethwy
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/528500-cwynion-arwyddion-newydd-uniaith-saesneg-siop
Hawlfraint cerddorion: Ewrop yn cymeradwyo newid y gyfraith
https://golwg360.cymru/celfyddydau/cerddoriaeth/528511-hawlfraint-cerddorion-ewrop-cymeradwyo-newid
Llyfr Cymraeg yn gwerthu 1,200 o gopïau
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/528189-ailargraffu-sgythia-gwynn-gwilym
Pwyso ar yr Eisteddfod i “gondemnio” iaith hiliol
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/528177-pwyso-steddfod-gondemnio-iaith-hiliol
“Cer o’ma” wrth Katie Hopkins a’i hymgyrch yn erbyn addysg Gymraeg
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/528484-meddair-cymry-wrth-katie-hopkins-hymgyrch-erbyn
Caerdydd yn treialu cyffur a allai wella pobol sy’n diodde’ o Diabetes Teip 1
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/528437-caerdydd-treialu-cyffur-allai-wella-pobol-diodde

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Gŵyl Newydd – Celebrating the Welsh language at a new festival in Newport
https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/09/gwyl-newydd-celebrating-welsh-language.html
http://www.gwylnewydd.cymru/
Cambrian News: Festival No.6 proves a hit
http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=123930
Cambrian News: High-tech tourism touchscreens installed in Aberystwyth
http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=123929
Rhiannon Morris: Mapping literature in Wales
https://www.palatinate.org.uk/mapping-literature-wales/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Drych: O’r Ysgol i’r Prom, nos Sul 16/09
Cipolwg ar griw o ffrindiau blwyddyn 11 mewn tair ysgol wrth iddyn nhw baratoi a dathlu noson fwyaf eu blynyddoedd ysgol.
An insight into a group of year 11 friends in three schools as they organise and celebrate the biggest night of their school years.
Chwilio am Seren Junior Eurovision, nos Fawrth 18/09
Mae Cymru’n barod i serennu ar lwyfan Eurovison!
The Eurovision stage is officially set for Wales!

Llyfrau newydd / New books
http://www.gwales.com/latest/
Alun Davies: Ar Drywydd Llofrudd
https://www.ylolfa.com/erthyglau/nofel-ddirgelwch-gan-awdur-newydd-wedii-hysgrifennu-mewn-arddull-sgandi-noir
William Vaughan: When Ravens Screamed Over Blood
https://www.ylolfa.com/articles/novella-based-on-welsh-myths-addresses-important-issues-for-young-people

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales
Science Daily: Bilingualism: How we turn on and off languages
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180910160656.htm


Dydd Gwener 07/09

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Cyfweliad: Aran Jones, SaySomethinginWelsh
https://defnyddiwcheichcymraeg.wordpress.com/2018/09/03/cyfweliad-aran-jones-saysomethinginwelsh/
Interview: Aran Jones, SaySomethinginWelsh
https://useyourwelshblog.wordpress.com/2018/09/03/interview-aran-jones-saysomethinginwelsh/

Cymraeg yn unig / Welsh only
Rhys Llwyd- Faint o amser mae’n cymryd i ti sgwennu pregeth?
https://blog.rhysllwyd.com/?p=2853
Cyhoeddi enwebiadau gwobrau BAFTA Cymru 2018
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45437373
Fedrwch chi adrodd geiriau ein hanthem genedlaethol?
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45432768
Golwg yn 30: Rhai o’r cloriau cofiadwy a barn y sylfaenydd
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45397164
Elin Burns: Bywyd diplomydd yn Pacistan
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45409322
Straen ar berthynas cyplau wedi gwyliau’r haf
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527953-straen-berthynas-cyplau-wedi-gwyliaur
Dafydd Iwan: ‘Ymunwch â Chymdeithas yr Iaith’
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527718-ymunwch-chymdeithas-iaith
Pris peint yn £3.48 ar gyfartaledd yng Nghymru
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/528099-pris-peint-gyfartaledd-nghymru
Rhybudd am beryglon i economi Cymru
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527951-rhybudd-beryglon-economi-cymru

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
New £28m Welsh medium school in Haverfordwest opens
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-45431963
Sara Wheeler: White British Names? Welsh names are as ‘Othered’ as those of migrants in the UK context
https://discoversociety.org/2018/09/04/white-british-names-welsh-names-are-as-othered-as-those-of-migrants-in-the-uk-context/
Wales Art Review: Photography | Eradication by Jamie George Stevens
http://www.walesartsreview.org/photography-eradication-by-jamie-george-stevens/
Wales Art Review: Books | Absolute Optimist by Menna Elfyn
http://www.walesartsreview.org/books-absolute-optimist-by-menna-elfyn/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Drych: Chdi, Fi ac IVF, nos Sul 09/09
Mae’r gantores Elin Fflur a’i gwr Jason wedi caniatáu camerâu i gofnodi pob cam o’u taith IVF, mewn ffilm emosiynol, onest a theimladwy.
Popular singer Elin Fflur and her husband Jason have allowed cameras to document their entire IVF journey in this honest, moving and eye-opening film.
Trysorau’r Teulu, nos Iau 13/09
A fyddech chi’n fodlon gwerthu trysor teuluol am bris teg? Dyna’r cwestiwn mawr yn y gyfres newydd hon.
Could you be tempted to part with a family treasure for the right price? That’s the big question posed in this new series.
Y Ras, nos Wener 14/09
Ar eich marciau, barod, EWCH! Gareth Roberts sy’n arwain cwis newydd sy’n herio cefnogwyr chwaraeon mwyaf gwybodus Cymru.
Ready, steady, GO! Gareth Roberts fronts a new quiz which will put sports fans to the ultimate test.

Llyfrau newydd / New books
By the Banks of the Rheidol by Geraint Roberts- A taster
https://ylolfa.wordpress.com/2018/09/05/by-the-banks-of-the-rheidol-by-geraint-roberts-a-taster/

The Conversation- independent views from universities in Wales
Free school meal funds help pay for school trips too – but self-imposed stigma stops rural Welsh parents claiming
https://theconversation.com/free-school-meal-funds-help-pay-for-school-trips-too-but-self-imposed-stigma-stops-parents-claiming-100474
Welsh Tories’ new leader could be their first First Minister – and last
https://theconversation.com/welsh-tories-new-leader-could-be-their-first-first-minister-102748
Cobra Kai: Karate Kid spin-off is a social parable for our times
https://theconversation.com/cobra-kai-karate-kid-spin-off-is-a-social-parable-for-our-times-101530
Back to school: how can we make the experience better for children in care?
https://theconversation.com/back-to-school-how-can-we-make-the-experience-better-for-children-in-care-84539
Huntington’s disease may start much earlier than previously thought, before symptoms appear
https://theconversation.com/huntingtons-disease-may-start-much-earlier-than-previously-thought-before-symptoms-appear-102777
Kenya’s struggle to modernise traditional medicine is far from won
https://theconversation.com/kenyas-struggle-to-modernise-traditional-medicine-is-far-from-won-102205
Life’s purpose rests in our mind’s spectacular drive to extract meaning from the world
https://theconversation.com/lifes-purpose-rests-in-our-minds-spectacular-drive-to-extract-meaning-from-the-world-96665

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales
Controversy over claims 70% of Irish people can’t speak another language
https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/09/controversy-over-claims-70-of-irish.html
Science Daily: Nouns slow down our speech
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180514151926.htm


Dydd Gwener 31/08

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Cyfweliad: Lara Roberts – Dechrau cwmni dillad newydd o’r enw Dillad Tost
http://www.defnyddiwcheichcymraeg.com/
http://www.useyourwelsh.com/

Cymraeg yn unig / Welsh only
Bwriad lansio platfform newydd ar gyfer e-lyfrau Cymraeg
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45300449
7 peth ddysgon ni o gyfweliad Rhys Ifans
https://www.bbc.com/cymrufyw/45251761
Artist yn arddangos gwaith gwydr yn Fenis
https://www.bbc.com/cymrufyw/45342438
Cymraes ar y ffordd i Academi Ballet Bolshoi
https://www.bbc.com/cymrufyw/45331030
Llai o arian – a mwy o ddyled – i fyfyrwyr Cymru
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527589-llai-arian-ddyled-fyfyrwyr-cymru
Apelio am leisiau ar gyfer technoleg Gymraeg
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527475-apelio-leisiau-gyfer-technoleg-gymraeg
‘Chwarter o ferched 14 blwydd oed yn hunan-niweidio’
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/527493-chwarter-ferched-blwydd-hunan-niweidio
Hawl newydd i rieni di-briod
https://golwg360.cymru/newyddion/527636-hawl-newydd-rieni-briod
Un disgybl ym mhob ysgol wedi derbyn llun anweddus
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527576-disgybl-mhob-ysgol-wedi-derbyn-llun-anweddus
Ceffylau’n helpu dioddefwyr trais domestig
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527750-ceffylaun-helpu-dioddefwyr-trais-ddomestig

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Nation.cymru: Forgotten fruit – The Welsh apple renaissance
https://nation.cymru/culture/forgotten-fruit-the-welsh-apple-renaissance/
Wales Art Review: Live Review- Machynlleth Music Festival
http://www.walesartsreview.org/live-machynlleth-music-festival/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Clwb Rygbi: Guinness PRO14
Bydd Nicky Robinson yn dadansoddi’r gemau ar ran tîm cyflwyno S4C
Nicky Robinson will be analysing matches as part of S4C’s presentation team

The Conversation- independent views from universities in Wales
Blood in bio-ethanol: how indigenous peoples’ lives are being destroyed by global agribusiness in Brazil
https://theconversation.com/blood-in-bio-ethanol-how-indigenous-peoples-lives-are-being-destroyed-by-global-agribusiness-in-brazil-101348
Extreme weather in Europe linked to less sea ice and warming in the Barents Sea
https://theconversation.com/extreme-weather-in-europe-linked-to-less-sea-ice-and-warming-in-the-barents-sea-100628
British film has a golden opportunity in Chinese video on demand
https://theconversation.com/british-film-has-a-golden-opportunity-in-chinese-video-on-demand-101334

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales
Science Daily: Children take longer to learn two languages at once compared to just one — don’t fret
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180823092018.htm


Dydd Gwener 24/08

Cymraeg yn unig / Welsh only
Bethan Gwanas: Llyfrau i godi’r galon
https://gwanas.wordpress.com/2018/08/22/llyfrau-i-godir-galon/
O ble ddaeth yr hashnod #MenywodCŵlCymreig?
https://www.bbc.com/cymrufyw/45261811
Oes ‘na ddigon o e-lyfrau Cymraeg?
https://www.bbc.com/cymrufyw/45248199
Y ddwy ffrind wnaeth gerdded yr arfordir ar ôl gadael eu swyddi
https://www.bbc.com/cymrufyw/45200877
Anwybyddwch y “Welsh Language Police”, meddai Stifyn Parri
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527186-anwybyddwch-welsh-language-police-meddai-stifyn
“Mae’r Wenhwyseg yn farw ond yn twitsho o hyd”
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527189-maer-wenhwyseg-farw-twitsho
Pesychu? Mêl yw’r ateb, meddai meddygon
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/527115-pesychu-ateb-meddai-meddygon
Un o bob tri meddyg teulu yn profi problemau iechyd
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527175-meddyg-teulu-profi-problemau-iechyd
Justin Trudeau yn anfon llythyr at ddisgyblion Blaenau Ffestiniog
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527212-justin-trudeau-anfon-llythyr-ddisgyblion-blaenau

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Wales Art Review: Dylan Thomas and Augustus John
http://www.walesartsreview.org/dylan-thomas-and-augustus-john/
Wales Art Review: Interview with Pussy Riot

Interview | Pussy Riot

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Ffermio, nos Lun 27 Awst
Y gyfres yn dychwelyd ar ôl hoe yr haf i drafod pynciau mawr y maes amaeth
The flagship farming series returns to tackle the burning agricultural issues
Cegin Bryn: Yn Ffrainc, nos Fercher 29 Awst
Y cogydd Bryn Williams sy’n ein tywys ar daith i flasu bwyd Ffrainc ar ei orau
Chef Bryn Williams returns to his first love on a tour of French cuisine
Rasus, nos Sadwrn 25 Awst
Cymru’n paratoi ar gyfer rasus trotian mwya’ Prydain, Rasus Tregaron
Hot trotting – Wales gets ready for the Tregaron Races

The Conversation- independent views from universities in Wales
Exaggerated portions alongside real nutrition claims on cereal boxes may mislead consumers – new study
https://theconversation.com/exaggerated-portions-alongside-real-nutrition-claims-on-cereal-boxes-may-mislead-consumers-new-study-101269
Humphrey Llwyd: the Renaissance scholar who drew Wales into the atlas, and wrote it into history books
https://theconversation.com/humphrey-llwyd-the-renaissance-scholar-who-drew-wales-into-the-atlas-and-wrote-it-into-history-books-101744
How climate change will affect dairy cows and milk production in the UK – new study
https://theconversation.com/how-climate-change-will-affect-dairy-cows-and-milk-production-in-the-uk-new-study-101843
Forensic linguistics gives victims and the wrongfully convicted the voices they deserve
https://theconversation.com/forensic-linguistics-gives-victims-and-the-wrongfully-convicted-the-voices-they-deserve-101660
Four reasons to consider co-housing and housing cooperatives for alternative living
https://theconversation.com/four-reasons-to-consider-co-housing-and-housing-cooperatives-for-alternative-living-99097
Is there a place in the middle of the English Channel where the waves change direction?
https://theconversation.com/curious-kids-is-there-a-place-in-the-middle-of-the-english-channel-where-the-waves-change-direction-101562


Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i [email protected]! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to [email protected]! Thank you!

Llefydd i ddarllen Cymraeg yn rheolaidd / Places to read Welsh regularly

Barn: Monthly magazine

Blogiadur: Collection of Welsh blogs

BBC Cymru Fyw: Online news

Golwg 360: Online news

Golwg: Weekly magazine

Gomer: Publisher

Gwales: Online bookseller

Y Lolfa: Publisher

Y Lolfa: The Welsh bookshelf blog

Lingo Newydd: Magazine for learners

Mam Cymru: Bilingual blog

Y Selar: Monthly music magazine

Wicipedia

Nodyn – Mae’r wefan hon yn wleidyddol ddi-duedd, felly dydw i ddim yn cynnwys gwleidyddiaeth. Dydw i ddim yn creu rhestr o weithgareddau oherwydd nad oes gennyf ddigon o adnodd i wneud rhestrau cynhwysfawr o’r cannoedd o weithgareddau nodedig sydd yn digwydd o gwmpas Cymru bob wythnos…

Note – this website is politically impartial, and so I’m not including politics. I’m not creating a list of events because I don’t have enough resource to make comprehensive listings of the hundreds of remarkable events that happen around Wales each week…