The Weekend Reader

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Yn Dolenni

Dyma gasgliad o ddolenni o bethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhai ysgrifen amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd arall. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

Dydd Gwener 25/05

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Pendevig– grŵp cwbl newydd sy’n cyfuno rhai o sêr mwyaf cerddoriaeth Cymru mewn prosiect cyffrous sy’n sicr o wneud i bobl ail-feddwl am gerddoriaeth Gymraeg traddodiadol
http://www.arts.wales/141841?diablo.lang=cym
Pendevig– a brand new group starring some of Wales’s leading musicians, and an exciting project pushing the boundaries of traditional Welsh music
http://www.arts.wales/141841
Llyfrgell Cendlaethol: Deg Arwr Cartograffeg Cymru
https://blog.llyfrgell.cymru/?p=17477
National Library: Ten Heroes of Welsh Cartography
https://blog.library.wales/?p=17444
Mam Cymru: Barn Mam – Snowdon Mountain Railway
https://mamcymru.wales/cy/2018/05/20/mam-reviews-snowdon-mountain-railway/
Mam Cymru: Reviews – Snowdon Mountain Railway
https://mamcymru.wales/en/2018/05/20/mam-reviews-snowdon-mountain-railway/

Cymraeg yn unig / Welsh only
Argraffiad newydd o’r Cymro
https://twitter.com/Y_Cymro/status/999781385446612992
Cymru Fyw: C&A gyda chantores Kizzy Crawford
http://www.bbc.com/cymrufyw/44111336
Y Selar: Rhyddhau ‘Llwch ar yr Aelwyd’ gan I Fight Lions
https://selar.cymru/2018/rhyddhau-llwch-ar-yr-aelwyd-gan-i-fight-lions/
Carl Morris: Pŵl Cymru – gêm Gymraeg newydd
https://morris.cymru/2018/05/pwl-cymru-gem-newydd-sbon/
HacIaith: Enwebiad i Delyth Prys am ei gwaith ym maes technolegau iaith
https://haciaith.cymru/2018/05/21/enwebiad-i-delyth-prys-am-ei-gwaith-ym-maes-technolegau-iaith/
Rhys Mwyn: Darganfod Cerddoriaeth Geltaidd, Herald Gymraeg 4 Ebrill 2018
https://rhysmwyn.blogspot.co.uk/2018/04/darganfod-cerddoriaeth-geltaidd-herald.html

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
The Conversation: Rhea Seren Phillips: How ancient poetry could help Wales understand its modern cultural identity
https://theconversation.com/how-ancient-poetry-could-help-wales-understand-its-modern-cultural-identity-86948
Historic UK: The Marvellous Life of Roald Dahl
https://www.historic-uk.com/CultureUK/The-Marvellous-Life-Of-Roald-Dahl/
Wales Art Review: BBC Horizons / Gorwelian Acts Announced
http://www.walesartsreview.org/bbc-horizons-gorwelian-acts-announced/
Y Lolfa: Rudolf Hess: The ‘Kaiser of Abergavenny’ – the truth about his treatment and recovery at the Welsh asylum
https://www.ylolfa.com/erthyglau/rudolf-hess-the-kaiser-of-abergavenny-the-truth-about-his-treatment-and-recovery-at-the-welsh-asylum

Prif weithgareddau
Eisteddfod Gendlaethol: Mas ar y Maes
https://eisteddfod.cymru/mas-ar-y-maes-yn-eisteddfod-genedlaethol-caerdydd
https://eisteddfod.wales/mas-ar-y-maes-cardiff-national-eisteddfod

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Eisteddfod yr Urdd 2018
Darllediadau cynhwysfawr o’r Maes yn Llanelwedd – o’r gyngerdd agoriadol i gystadlaethau’r aelwydydd ar y noson olaf.
Comprehensive coverage from the Urdd Eisteddfod throughout the week – from the Opening Concert to the final night of competitions.

Rygbi- Pencampwriaeth Dan 20 y Byd: nos Fercher, 30 Mai
Mae’r paratoi yn allweddol yn ôl cyn-gapten Cymru Dan 20, Steff Hughes, ar drothwy Pencampwriaeth Rygbi’r Byd.
Good preparation is the key as Wales U20s gear up for the World Cup according to former captain Steff Hughes.

Llyfrau newydd / New books
Rhestr Llawn / Full list: http://www.gwales.com/latest/

I Ddysgwyr / For Learners
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: Tlws Coffa Elvet a Mair Elvet Thomas 2018
https://dysgucymraeg.cymru/newyddion/ffurflen-gais-elvet/
The National Centre for Learning Welsh: Elvet and Mair Elvet Thomas Award 2018
https://learnwelsh.cymru/news/ffurflen-gais-elvet/
Cyfres Amdani: Y Fawr a’r Fach – Straeon o’r Rhondda gan Siôn Tomos Owen
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615826&tsid=3
Cyfres Amdani: Wynne Evans – O Gaerfyrddin i Go Compare
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781845216856&tsid=3

The Conversation- independent views from universities in Wales
Bangor– Obese people enjoy food less than lean people – new study
https://theconversation.com/obese-people-enjoy-food-less-than-lean-people-new-study-96829
Cardiff– Women need better information about drinking in pregnancy
https://theconversation.com/women-need-better-information-about-drinking-in-pregnancy-96869
Cardiff– Stanley Baldwin asked Britain’s rich to help pay off the national debt after World War I – but it didn’t work
https://theconversation.com/stanley-baldwin-asked-britains-rich-to-help-pay-off-the-national-debt-after-world-war-i-but-it-didnt-work-97125
Cardiff– Simply putting women on screen won’t be enough to sustain Marvel post-Avengers
https://theconversation.com/simply-putting-women-on-screen-wont-be-enough-to-sustain-marvel-post-avengers-95721
Open/USW– Lava in Hawai’i is reaching the ocean, creating new land but also corrosive acid mist
https://theconversation.com/lava-in-hawaii-is-reaching-the-ocean-creating-new-land-but-also-corrosive-acid-mist-96947
Swansea– Digital commemoration: a new way to remember victims of terrorism
https://theconversation.com/digital-commemoration-a-new-way-to-remember-victims-of-terrorism-95626
Cardiff/Swansea- Loss of marine habitats is threatening the global fishing industry – new research
https://theconversation.com/loss-of-marine-habitats-is-threatening-the-global-fishing-industry-new-research-96561

Tu allan i Gymru / Outside of Wales
Fluent in 3 months: Minority Languages: The Bliss of Learning Languages Less Spoken
https://www.fluentin3months.com/minority-languages/


Dydd Gwener 18/05

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Deg Arwr Cartograffeg Cymru
https://blog.llyfrgell.cymru/?p=17477
Ten Heroes of Welsh Cartography
https://blog.library.wales/?p=17444
Cyngor Llyfrau Cymru: Beth yw’r Gorau o’r Goreuon?
http://www.cllc.org.uk/newyddion-news/news-detail?diablo.lang=cym&id=13224
Welsh Books Council: What is The Best of the Best?
http://www.cllc.org.uk/newyddion-news/news-detail?id=13224

Cymraeg yn unig / Welsh only
Hacio’r Iaith: Rhwydwaith Clecs yn dod i ben (neu’n chwilio am rywun i’w achub)
https://haciaith.cymru/2018/05/16/rhwydwaith-clecs-yn-dod-i-ben-neun-chwilio-am-rywun-iw-achub/

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Planet Magazine: Welsh Keywords: Mamiaith
https://www.planetmagazine.org.uk/planet-online/230/Welsh-Keywords-Mamiaith
Institute for Welsh Affairs: Sixty Issues and Six Months: a long time in magazines
http://www.iwa.wales/click/2018/05/sixty-issues-six-months-long-time-magazines/

Prif weithgareddau
Cyhoeddi Lein Yps Maes B 2018
https://eisteddfod.cymru/cyhoeddi-lein-yps-maes-b-2018
2018 Maes B Line-ups announced
https://eisteddfod.wales/2018-maes-b-line-ups-announced

Llyfrau newydd / New books
Manon Steffan Ros: Fi a Joe Allen
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615673
Sarah Reynolds: Cyfres Amdani: Cyffesion Saesnes yng Nghymru
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781912261284
Ifor ap Glyn: Hanes yr Iaith Mewn 50 Gair
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781845276522
Roy Noble: Down the Road and Round the Bend
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781912050178

I Ddysgywr / For Learners
Eisteddfod: Pump yn cyrraedd y brig yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn
https://eisteddfod.cymru/pump-yn-cyrraedd-y-brig-yng-nghystadleuaeth-dysgwr-y-flwyddyn
Eisteddfod: Final five announced for Eisteddfod’s Welsh Learner of the Year
https://eisteddfod.wales/final-five-announced-eisteddfods-welsh-learner-year

The Conversation- independent views from universities in Wales
Bangor- Why Wales was right to say yes to the UK’s Brexit Bill
https://theconversation.com/why-wales-was-right-to-say-yes-to-the-uks-brexit-bill-96763
Bangor- Some lizards have green blood that should kill them – and scientists can’t work out why
https://theconversation.com/some-lizards-have-green-blood-that-should-kill-them-and-scientists-cant-work-out-why-96751
Aberystwyth- Why we’re drilling into the world’s highest glacier on Everest with a converted car wash
https://theconversation.com/why-were-drilling-into-the-worlds-highest-glacier-on-everest-with-a-converted-car-wash-95245
Bangor- Sacred sites have a biodiversity advantage that could help world conservation
https://theconversation.com/sacred-sites-have-a-biodiversity-advantage-that-could-help-world-conservation-95599
Bangor- Scotland’s Brexit Bill rejection could be the start of a new constitutional crisis
https://theconversation.com/scotlands-brexit-bill-rejection-could-be-the-start-of-a-new-constitutional-crisis-96664
Cardiff Met- A Quiet Place: the science behind how filmmakers made aliens hear using distractions and deviant sounds
https://theconversation.com/a-quiet-place-the-science-behind-how-filmmakers-made-aliens-hear-using-distractions-and-deviant-sounds-96581
Swansea- Does breastfeeding really belong on the school curriculum?
https://theconversation.com/does-breastfeeding-really-belong-on-the-school-curriculum-96740
Aberystwyth- Why racism against Welsh people is still racism
https://theconversation.com/why-racism-against-welsh-people-is-still-racism-96303

Tu allan i Gymru / Outside of Wales
The Independent: Being bilingual or a musician means your brain is more efficient
https://www.independent.co.uk/life-style/brain-learning-music-language-efficient-research-baycrests-rotman-research-institute-a8356886.html


Dydd Gwener 04/05

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Cyhoeddi Urddau’r Orseddd Eisteddfod Caerdydd
https://eisteddfod.cymru/cyhoeddi-urddaur-orseddd-eisteddfod-caerdydd
Gorsedd Honours for 2018 Eisteddfod Announced
https://eisteddfod.wales/gorsedd-honours-2018-eisteddfod-announced

Cymraeg yn unig / Welsh only
BBC: Lisa Jones: Bywyd gwraig y Prif Weinidog
http://www.bbc.com/cymrufyw/43960248

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Wrexham Leader: Clogau agrees to open boutique outlet at Welsh Dragon Project in Chirk
http://www.leaderlive.co.uk/news/16198956.Jewellery_giants_Clogau_agrees_to_open_boutique_outlet_at_Welsh_Dragon_Project_in_Chirk/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Y Tŷ Arian Nos Iau 10 Mai
Teulu o Gaerffili yn cael hwyl a help wrth roi trefn ar eu gwario yn y Tŷ Arian.
A Caerphilly family spend a fun and informative few days in the Money House.
Sgorio: Ffeinal Cwpan Cymru JD Dydd Sul 6 Mai
Neville Powell sy’n edrych ymlaen at ffeinal arall, y tro hwn gydag Aberystwyth, wrth iddyn nhw herio Cei Connah.
Neville Powell looks forward to another JD Welsh Cup Final, this time with Aberystwyth, as the Seasiders take on Connah’s Quay.

Tu allan i Gymru / Outside of Wales
Celtic Langauge News: Breton bilingual road signage to increase
https://celticlanguagesnews.blogspot.co.uk/2018/05/breton-bilingual-signaling-to-spread.html


Dydd Gwener 27/04

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Daily Post: Bid to create 6,000 more Welsh speakers in Gwynedd
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/bid-create-6000-more-welsh-14577076
How to get Fluent: Icelandic’s success as an inspiration for Welsh and Europe’s other “lesser used” languages
https://howtogetfluent.com/icelandic-as-a-model-for-welsh/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Llanifeiliaid, Nos Wener 4 Mai
Cyfres newydd yng nghwmni sêr pentref mwyaf anghyffredin Cymru – anifeiliaid o bob math!
Animals rule the roost in this new series following the residents of Wales’ most unusual village.

The Conversation– independent views from universities in Wales
Aberystwyth: Has the National Trust forgotten the radical countryside?
https://theconversation.com/has-the-national-trust-forgotten-the-radical-countryside-95535
Swansea: Stimulating the pathway connecting body and brain may change chronic condition patients’ lives
https://theconversation.com/stimulating-the-pathway-connecting-body-and-brain-may-change-chronic-condition-patients-lives-84175
Swansea : We’ve found the best way to control Japanese knotweed
https://theconversation.com/weve-found-the-best-way-to-control-japanese-knotweed-95320

Tu allan i Gymru / Outside of Wales
BBC: The cost of changing an entire country’s alphabet
http://www.bbc.com/capital/story/20180424-the-cost-of-changing-an-entire-countrys-alphabet


Dydd Gwener 27/04

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
S4C: £3 miliwn at gyfer dyfodol digidol S4C
http://www.s4c.cymru/c_press_level2.shtml?id=3995
£3 million for S4C’s digital future
http://www.s4c.cymru/e_press_level2.shtml?id=3995

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Cardiff Review: New Welsh Writer- Alys Conran
https://www.cardiffreview.com/single-post/2018/04/16/New-Welsh-Writers-Alys-Conran
IAW: Anthony Pickles reflects on the upcoming 50th anniversary of the Investiture of Prince Charles at Caernarfon
http://www.iwa.wales/click/2018/04/50-years-will-ever-another/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Elis James: Cic Lan yr Archif, nos Fercher 25 Ebrill
Mae Elis wedi bod yn loetran ‘rownd y bac’ yn S4C, lle maen nhw’n taflu’r tapiau, er mwyn gweld beth mae archif y sianel yn ei ddweud amdano ni’r Cymry.
Elis has been hanging round the back of S4C, where they throw out all the old tapes, to see what the channel’s archive says about Wales.
Y Ditectif, nos Fawrth 24 Ebrill
Wrth edrych ar saith achos o lofruddiaeth frawychus, mae Mali Harries yn clywed am dor calon teuluoedd ac am waith di-flino’r ditectifs i ddod o hyd i’r llofruddwyr.
Mali Harries explores the stories of seven horrific murders; from the heartbreak of the families to the determination of the detectives to bring the murderers to justice.
Wil ac Aeron: Taith Rwmania, nos Fercher 25 Ebrill
Pysgotwyr y Danube sy’n gwmni i’r ddau ffrind ar ran nesa’ eu hantur yn Rwmania.
The friends from the Dyfi Valley take up fishing on the Danube in the latest leg of their Romanian adventure.

I Ddysgywr / For Learners
Y Lolfa: Dysgwyr Cymraeg yn cael help llaw gyda phrosiect sy’n gweld pedwar o weisg Cymru yn cydweithio
https://www.ylolfa.com/erthyglau/dysgwyr-cymraeg-yn-cael-help-llaw-gyda-phrosiect-syn-gweld-pedwar-o-weisg-cymru-yn-cyd-weithio
Welsh Learners receive a helping hand which sees four of Wales’ publishers working together on a joint project
https://www.ylolfa.com/articles/dysgwyr-cymraeg-yn-cael-help-llaw-gyda-phrosiect-syn-gweld-pedwar-o-weisg-cymru-yn-cyd-weithio

The Conversation- independent views from universities in Wales
Bangor: Can a brain injury change who you are?
https://theconversation.com/can-a-brain-injury-change-who-you-are-95081
Swansea: Psoriasis and arthritis can increase heart attack and stroke risk – new research
https://theconversation.com/psoriasis-and-arthritis-can-increase-heart-attack-and-stroke-risk-new-research-94948
Aberystwyth: Bold and aggressive behaviour means birds thrive in cities
https://theconversation.com/bold-and-aggressive-behaviour-means-birds-thrive-in-cities-94600
Swansea: Cyberbullies are also victims – they need help too
https://theconversation.com/cyberbullies-are-also-victims-they-need-help-too-91033
Cardiff: Janelle Monae’s vagina trousers: Pynk is the new black
https://theconversation.com/janelle-monaes-vagina-trousers-pynk-is-the-new-black-95384
Cardiff Met: We used CCTV and microbial swabs to figure out where adults are going wrong in the kitchen
https://theconversation.com/we-used-cctv-and-microbial-swabs-to-figure-out-where-adults-are-going-wrong-in-the-kitchen-92157
Aberystwyth: What Putin’s policies teach us about post-feminist power
https://theconversation.com/what-putins-policies-teach-us-about-post-feminist-power-93824

Tu allan i Gymru / Outside of Wales

Celtic Languages News: Thousands attend march for Irish language in Dublin
https://celticlanguagesnews.blogspot.co.uk/2018/04/thousands-attend-march-for-irish.html


Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i [email protected]! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to [email protected]! Thank you!

Llefydd i ddarllen Cymraeg yn rheolaidd / Places to read Welsh regularly

Barn: Monthly magazine

Blogiadur: Collection of Welsh blogs

BBC Cymru Fyw: Online news

Golwg 360: Online news

Golwg: Weekly magazine

Gomer: Publisher

Gwales: Online bookseller

Y Lolfa: Publisher

Y Lolfa: The Welsh bookshelf blog

Lingo Newydd: Magazine for learners

Mam Cymru: Bilingual blog

Y Selar: Monthly music magazine

Wicipedia

Nodyn – Mae’r wefan hon yn wleidyddol ddi-duedd, felly dydw i ddim yn cynnwys gwleidyddiaeth. Dydw i ddim yn creu rhestr o weithgareddau oherwydd nad oes gennyf ddigon o adnodd i wneud rhestrau cynhwysfawr o’r cannoedd o weithgareddau nodedig sydd yn digwydd o gwmpas Cymru bob wythnos…

Note – this website is politically impartial, and so I’m not including politics. I’m not creating a list of events because I don’t have enough resource to make comprehensive listings of the hundreds of remarkable events that happen around Wales each week…