The Weekend Reader

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Yn Dolenni

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

Dydd Gwener 15/02

Cymraeg yn unig / Welsh only
Animeiddio ei ffordd i LA
https://www.bbc.com/cymrufyw/47173719
‘Newid agwedd tuag at bobl ag anableddau mewn perthynas’
https://www.bbc.com/cymrufyw/47232587
Y ffan 18 oed gafodd greu fideo newydd Mei Gwynedd
https://www.bbc.com/cymrufyw/47211868
Sut mae annog merched i fod yn wyddonwyr?
https://www.bbc.com/cymrufyw/45954243
Pitching In wedi ‘colli cyfle?’
https://www.bbc.com/cymrufyw/47226697
Cwis: Ym mha fand oedd rhain?
https://www.bbc.com/cymrufyw/47122581
Adwaith – cenhadon answyddogol y Gymraeg?
https://www.bbc.com/cymrufyw/47146238
Yr iaith Gymraeg i’w chlywed ar Star Trek
https://golwg360.cymru/celfyddydau/sgrin/539650-iaith-gymraeg-star-trek
Ansicrwydd wedi creu amser ‘anodd’ meddai Meri Huws
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/539870-ansicrwydd-wedi-creu-amser-anodd-meddai-meri-huws
Y We wedi “dymchwel welydd” i gerddorion Cymraeg
https://golwg360.cymru/newyddion/gwyddoniaeth-a-thechnoleg/539654-wedi-dymchwel-welydd-gerddorion-cymraeg
Galw am fwy o gefnogaeth i feddygon ifanc
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/539911-galw-gefnogaeth-feddygon-ifanc

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Welsh speakers urged to use services in the language more
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-47226151
Why European football giants FC Schalke are showing off their newfound love of Welsh
https://www.dailypost.co.uk/whats-on/fc-schalke-welsh-language-football-15815050
#WalesinKolkata ~ The Dylan Thomas Prize
https://www.walesartsreview.org/walesinkolkata-the-dylan-thomas-prize/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Pawb a’i Farn, nos Iau 21/02
Cyfres newydd o’r rhaglen sy’n rhoi cyfle i bobl Cymru leisio ei barn ar sawl pwnc llosg lleol, cenedlaethol a rhynglwladol. Y tro hwn fydd Dewi Llwyd yn darlledu o Gaergybi, Ynys Môn.
A new series of the programme which offers the people of Wales the chance to voice their opinions on the burning issues of the day. This time Dewi Llwyd will be broadcasting from Holyhead, Anglesey.
Y Clwb Rygbi, nos Sadwrn 16/02
Sgwrs gyda chyflwynydd Clwb Rygbi, Gareth Rhys Owen, am ddyfodol y Scarlets.
Clwb Rygbi presenter Gareth Rhys Owen shares his thoughts on the future of the Scarlets.

Llyfrau / Books
Y rhestr llawn: http://www.gwales.com/latest/

The Conversation- independent views from universities in Wales
Swelling and painful feet: how to solve the most common foot problems when you’re pregnant
https://theconversation.com/swelling-and-painful-feet-how-to-solve-the-most-common-foot-problems-when-youre-pregnant-111326
Babies with healthier diets are more active and sleep better – new findings
https://theconversation.com/babies-with-healthier-diets-are-more-active-and-sleep-better-new-findings-109477
Alcohol: putting a value on the hidden costs of drinking
https://theconversation.com/alcohol-putting-a-value-on-the-hidden-costs-of-drinking-111110
Water: underground source for billions could take more than a century to respond fully to climate change
https://theconversation.com/water-underground-source-for-billions-could-take-more-than-a-century-to-respond-fully-to-climate-change-110551
Detainment: true crime is popular but here’s why James Bulger film has upset so many people
https://theconversation.com/detainment-true-crime-is-popular-but-heres-why-james-bulger-film-has-upset-so-many-people-111441
UK Human Rights Act is at risk of repeal – here’s why it should be protected
https://theconversation.com/uk-human-rights-act-is-at-risk-of-repeal-heres-why-it-should-be-protected-111368
Why the pine marten is not every red squirrel’s best friend
https://theconversation.com/why-the-pine-marten-is-not-every-red-squirrels-best-friend-110209

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales
Learning a second alphabet for a first language
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190211131532.htm


Dydd Gwener 08/02

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

28 o artistiaid a bandiau talentog o bob rhan o Gymru wedi llwyddo yn eu cais am fwrsariaeth cerddoriaeth gwerth £35,000 i gyd
http://www.arts.wales/146455?diablo.lang=cym
28 talented artists and bands from across Wales have been successful in their bid for a music bursary worth a combined value of £35,000
http://www.arts.wales/146455

Cymraeg yn unig / Welsh only
Corneli bach Cymreig Rhufain
https://www.bbc.com/cymrufyw/47093441
Y Sgowsars Cymreig
https://www.bbc.com/cymrufyw/47136068
“Y chwalfa feddyliol a newidiodd fy mywyd”
https://www.bbc.com/cymrufyw/47134908
‘Y gwir yw nad ydym ni’n cofio Tryweryn o gwbl’
https://www.bbc.com/cymrufyw/47129468
“Dim Saesneg gorfodol i blant oed meithrin” meddai gweinidog
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/538975-saesneg-gorfodol-blaid-meithrin-meddai-gweinidog
Cerddorion Cymraeg “yn hapusach eu byd” ddeg mis ers cytundeb Eos
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/539457-cerddorion-cymraeg-hapusach-ddeg-cytundeb
Ymgyrchwyr yn rhybuddio rhag rhoi enw Saesneg ar y Senedd
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/539522-ymgyrchwyr-rhybuddio-rhag-rhoi-saesneg-senedd
Carcharu dynes o Ddenmarc am dynnu gwaed o gorff ei mab
https://golwg360.cymru/newyddion/rhyngwladol/539591-carcharu-dynes-ddenmarc-dynnu-gwaed-gorff
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynyddu aelodaeth o £6 y flwyddyn
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/539434-ymddiriedolaeth-genedlaethol-codi-aelodaeth
Cyn-fyfyriwr yn rhoi £100m i fynd â myfyrwyr tlawd trwy Caergrawnt
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/539381-fyfyriwr-cyfrannu-100m-fynd-myfyrwyr-tlawd-trwy

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
The songs Rhys Ifans and Michael Sheen want you to listen to this Welsh Language Music Day
https://www.dailypost.co.uk/whats-on/songs-rhys-ifans-michael-sheen-15778162
Great Welsh Albums – Paper Scissors Stone by Catatonia
https://www.walesartsreview.org/great-welsh-albums-paper-scissors-stone-by-catatonia/
Welsh language reaches the final frontier with Star Trek debut
https://nation.cymru/news/welsh-language-reaches-the-final-frontier-with-star-trek-debut/
Planet Magazine: 500 years ago, the poets portrayed birds as messengers and counsellors bearing important messages. In the third article in our series on Welsh independence, an anonymous author reflects on what the red kite may tell us today about Welsh independence…
https://www.planetmagazine.org.uk/planet-extra/birds-eye-view-wales
Kerrang- Welsh-Language Doom Meets Chris De Burgh? Say Hello To Mammoth Weed Wizard Bastard
https://www.kerrang.com/the-news/doom-meets-chris-de-burgh-say-hello-to-mammoth-weed-wizard-bastard/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Ein Byd, nos Iau 14/02
Edrych ar y cynnydd yn y defnydd o steroids – pam fod dynion ifanc yn eu defnyddio a beth yw’r sgil-effeithiau.
A look at the increase in the use of steroids – why are more and more young men using them and what are the side-effects.
Y Byd yn ei Le a HANSH: Dan Sylw, nos Fawrth, 12/02
Cyfle i bobl roi’r byd yn ei le – sgwrs gyda’r gohebydd ifanc, Elen Davies
Giving people a chance to voice their opinions – meet young jounalist Elen Davies
Sgorio, nos Sul 09/02
Sylwadau cyn chwaraewr Cymru, Malcolm Allen am bwy fydd yn ennill Uwch Gynghrair Cymru JD.
Former Wales international Malcolm Allen’s thoughts on who will win the JD Welsh Premier League.

Llyfrau / Books
Y rhestr llawn: http://www.gwales.com/latest/
Heini Griffiths- Talk Welsh
New edition of the ground-breaking language tutor using actual Welsh forms in current daily use. These forms ignore verb endings, do not mutate and are often derived from English. Traditional grammarians will hate this book but learners will love it because they will learn actual, spoken Welsh – fast!
Argraffiad newydd o gyfarwyddiadur dysgu iaith arloesol sy’n defnyddio geiriau ac ymadroddion Cymraeg cyfoes. Cynhwysir ffurfiau berfol, dim treigladau a ffurfiau sy’n tarddu o’r Saesneg. Ni fydd y gyfrol yn plesio gramadegwyr ond bydd dysgwyr wrth eu bodd gan y byddan nhw’n dysgu Cymraeg llafar – yn gyflym!
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781912631056
Alan Cash- The Xandra Functions: New science fiction novel asks intriguing questions about the boundries between the real and virtual worlds
https://www.ylolfa.com/articles/new-science-fiction-novel-asks-intriguing-questions-about-the-boundries-between-the-real-and-virtual-worlds

I Ddysgwyr / For Learners
Author Interview- Anne Cakebread (Teach Your Dog Welsh)
https://ylolfa.wordpress.com/2019/02/06/author-interview-anne-cakebread/

The Conversation- independent views from universities in Wales
Art psychotherapy can help people explore themselves through museum exhibits
https://theconversation.com/art-psychotherapy-can-help-people-explore-themselves-through-museum-exhibits-107387
What we learned when our map of southern Africa’s rivers went viral
https://theconversation.com/what-we-learned-when-our-map-of-southern-africas-rivers-went-viral-110735
The real problem with toxic masculinity is that it assumes there is only one way of being a man
https://theconversation.com/the-real-problem-with-toxic-masculinity-is-that-it-assumes-there-is-only-one-way-of-being-a-man-110305
Pierre Bonnard at the Tate: the surprising reasons we love art
https://theconversation.com/pierre-bonnard-at-the-tate-the-surprising-reasons-we-love-art-110828
Mindful eating: the Victorian food trend that could help you lose weight and transform your health
https://theconversation.com/mindful-eating-the-victorian-food-trend-that-could-help-you-lose-weight-and-transform-your-health-110806

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales
Psychologists solve mystery of songbird learning
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190131125921.htm


Dydd Gwener 01/02

Cymraeg yn unig / Welsh only
Yr Ods a Llwyd Owen yn cydweithio
https://golwg360.cymru/celfyddydau/llen/539019-llwyd-owen-cydweithio
“Cwricwlwm newydd yn anelu saeth at galon addysg Gymraeg”
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/538916-cwricwlwm-newydd-anelu-saeth-galon-addysg-gymraeg
Ymgyrchwyr yn galw am fos dwyieithog ar Gyngor Sir Gâr
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/538872-ymgyrchwyr-galw-dwyieithog-gyngor
Y dyn sy’n cerdded i gopa’r Wyddfa, waeth beth ydi’r tywydd
https://www.bbc.com/cymrufyw/47072233
Cymru yn y Chwe Gwlad mewn rhifau
https://www.bbc.com/cymrufyw/46975020
Ailddychmygu Gwlad y Rwla
https://www.bbc.com/cymrufyw/46989080
Bethan Gwanas: Nofel hanesyddol: Gwenwyn a Gwasgod Felen
https://gwanas.wordpress.com/2019/01/31/nofel-hanesyddol-gwenwyn-a-gwasgod-felen/
Priodi yn 80: Byth rhy hen i ramant
https://www.bbc.com/cymrufyw/46987059
Y Parlwr ‘lle cychwynnodd pop Cymraeg’
https://www.bbc.com/cymrufyw/46961512
Y bws piws sy’n bwydo’r digartref
https://www.bbc.com/cymrufyw/46897431
Her i beidio gwario yn 2019
https://www.bbc.com/cymrufyw/46921019
Un cwmni – yn lle tri – yn cael gwaith isdeitlo rhaglenni S4C
https://golwg360.cymru/celfyddydau/sgrin/538471-cwmni-cael-gwaith-isdeitlo-rhaglenni
Nofel ‘epig’ Jerry Hunter yn olrhain hanes cymuned Gymraeg yn Ohio
https://golwg360.cymru/celfyddydau/llen/537906-nofel-epig-jerry-hunter-olrhain-hanes-cymuned
“Bwrdd ddim yn gwrando ar gleifion” meddai claf a gadwodd ei goes
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/538534-bwrdd-ddim-gwrando-gleifion-meddai-claf-gadwodd
Gwyddonwyr yn profi’r cysylltiad rhwng bacteria’r geg a chlefyd Alzheimer
https://golwg360.cymru/newyddion/rhyngwladol/538419-gwyddonwyr-profir-cysylltiad-rhwng-bacteria
Gwyddonwyr Glasgow yn treialu ffordd o ail-dyfu esgyrn
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/538227-gwyddonwyr-treialu-ffordd-dyfu-esgyrn
‘Rhaid dysgu gwersi’ yn dilyn marwolaeth cyn-athro o Grymych
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/538576-rhaid-dysgu-gwersi-dilyn-marwolaeth-athro-grymych

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Curriculum worry over compulsory English in Welsh nurseries
https://www.bbc.com/news/uk-wales-47059169

Prif weithgareddau
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Penwythnos i Ddysgwyr – Tresaith
https://cymdeithas.cymru/cwrstresaith
Mudiad Meithrin: The World’s Biggest Purple Party launch to mark Dewin and Doti’s 10th birthday.
https://www.meithrin.cymru/news/i/143181/desc/the-worlds-biggest-purple-party-launch-to-mark-dewin-and-dotis-10th-birthday-/
Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Hacio’r Iaith yn cynnal Hacathon Hanes yng Nghaerdydd.
https://haciaith.cymru/2019/01/30/bydd-llyfrgell-genedlaethol-cymru-a-hacior-iaith-yn-cynnal-hacathon-hanes-yng-nghaerdydd/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Noson Lawen, nos Iau 07/02
Llond llwyfan o hwyl a thalent – Ifan Jones Evans sy’n arwain noson hwyliog, braf o Lambed
Now that’s entertainment – Ifan Jones Evans presents a show of Welsh talent from Lampeter.
Cynefin, nos Sul 03/02
Grym y dŵr a phŵer hanes – criw Cynefin sy’n darganfod rhyfeddodau Abergwyngregyn
The force of nature and the power of history – the Cynefin team discover the wonders of Abergwyngregyn

Llyfrau / Books
Y rhestr llawn: http://www.gwales.com/latest/
Jane Evans: Unsung working class woman who nursed with Florence Nightingale the inspiration for novel
https://www.ylolfa.com/articles/unsung-working-class-woman-who-nursed-with-florence-nightingale-the-inspiration-for-novel

The Conversation- independent views from universities in Wales
Pierre Bonnard at the Tate: the surprising reasons we love art
https://theconversation.com/pierre-bonnard-at-the-tate-the-surprising-reasons-we-love-art-110828
How joking around with your brothers and sisters shapes your sense of humour
https://theconversation.com/how-joking-around-with-your-brothers-and-sisters-shapes-your-sense-of-humour-110591
Mary Poppins’s magic could transform the Chinese cinema scene
https://theconversation.com/mary-poppinss-magic-could-transform-the-chinese-cinema-scene-109445
MH370: New underwater sound wave analysis suggests alternative travel route and new impact locations
https://theconversation.com/mh370-new-underwater-sound-wave-analysis-suggests-alternative-travel-route-and-new-impact-locations-110664
Why people with anxiety and other mood disorders struggle to manage their emotions
https://theconversation.com/why-people-with-anxiety-and-other-mood-disorders-struggle-to-manage-their-emotions-106865

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales
Science Daily: Babies who hear two languages at home develop advantages in attention
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190130103825.htm


Dydd Gwener 18/01

Cymraeg yn unig / Welsh only
Cymraeg ail-iaith i ddiflannu yn y cwricwlwm iaith hollol newydd
Llun Banksy ym Mhort Talbot wedi’i werthu
‘Hedfan cyn gyrru car’: Y Cymry sy’n mynd â ni ar wyliau
‘Uffern’ bwlio 50 mlynedd yn ôl yn y coleg yn ysbrydoli cerdd heddiw
Beks wedi ysbrydoli DJ ifanc
Matthew Rhys yn brolio bendithion bwyta cig Cymru
Nofel ‘epig’ Jerry Hunter yn olrhain hanes cymuned Gymraeg yn Ohio
Codi Pais yn gylchgrawn newydd “i bawb gan ferched Cymru”
Troi Belffast yn goch tros Ddeddf Iaith Wyddeleg
Gordewdra – “yr her fwyaf o ran iechyd y cyhoedd”
Common Voice Cymraeg nawr ar Microsoft Edge
 
Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
English-medium education to put more emphasis on Welsh
Welsh Books Council support is another big boost for Nation.Cymru
 
Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
1. Y Ras – Y Selebs, nos Fercher, 23/01
Tro y selebs yw hi i greu argraff gyda’u gwybodaeth chwaraeon mewn rhifyn arbennig o’r cwis chwaraeon poblogaidd Y Ras.
It’s the celebs’ turn to put their sporting knowledge to the test in a special episode of the popular sports quiz Y Ras.
 
2. Cynefin – Wrecsam, nos Sul, 20/01
Mae cyflwynwyr Cynefin yn ymweld â Wrecsam. Er y caiff Wrecsam ei chysylltu bellach â’r byd diwydiannol mae yna hanes dyfnach i’r dref.
The Cynefin presenters head to Wrexham. Although Wrexham is best known for its’ links with the world of industry there is much more to the history of this town.
 
3. Sgorio, nos Sadwrn 19/01
Beth fydd hanes yr ‘underdogs’ Cambrian & Clydach Vale yn erbyn y ffefrynnau Met Caerdydd yn ffeinal cwpan cynghrair Cymru?
How will the underdogs Cambrian & Clydach Vale fare against the favourites Cardiff Met in the Welsh football cup final.
 
Llyfrau / Books
 
The Conversation- independent views from universities in Wales
VO₂max: the gold standard for measuring fitness explained
Investigating why oak trees are dying is helping scientists understand how infectious diseases work
How our unconscious visual biases change the way we perceive objects
Exercise can fast-track your workplace well-being – here’s how

Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i [email protected]! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to [email protected]! Thank you!

Llefydd i ddarllen Cymraeg yn rheolaidd / Places to read Welsh regularly

Barn: Monthly magazine

BBC Cymru Fyw: Online news

Golwg 360: Online news

Golwg: Weekly magazine

Gomer: Publisher

Gwales: Online bookseller

Y Lolfa: Publisher

Y Lolfa: The Welsh bookshelf blog

Mam Cymru: Bilingual blog

Y Selar: Monthly music magazine

Wicipedia

Nodyn – Mae’r wefan hon yn wleidyddol ddi-duedd, felly dydw i ddim yn cynnwys gwleidyddiaeth. Dydw i ddim yn creu rhestr o weithgareddau oherwydd nad oes gennyf ddigon o adnodd i wneud rhestrau cynhwysfawr o’r cannoedd o weithgareddau nodedig sydd yn digwydd o gwmpas Cymru bob wythnos…

Note – this website is politically impartial, and so I’m not including politics. I’m not creating a list of events because I don’t have enough resource to make comprehensive listings of the hundreds of remarkable events that happen around Wales each week…