Y Darllenydd Penwythnos

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Yn Dolenni

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

Dydd Gwener 16/11

Cymraeg yn unig / Welsh only
Dim Deddf Iaith newydd tan ar ôl 2021… “o bosib”
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/533236-deddf-iaith-newydd-2021-bosib
Y Cymro: Cymry’n Cofio Y Rhyfel Fawr
https://ycymro.cymru/newyddion/2018/11/cymryn-cofio-y-rhyfel-fawr/
Radio Wales yn 40: Atgofion Roy
https://www.bbc.com/cymrufyw/46180520
Betsan Powys: Pam wnes i adael gyrfa a newid byd
https://www.bbc.com/cymrufyw/46033149
Y rhieni ifanc sy’n cael help Plant Mewn Angen
https://www.bbc.com/cymrufyw/45863600
Slaymaker: Y dydd wnes i gyfweld â Stan Lee
https://www.bbc.com/cymrufyw/46193399
Microsoft, Facebook a Twitter yn datblygu dyfais i atal pedoffiliaid ar-lein
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/533223-microsoft-facebook-twitter-datblygu-dyfais-atal
Chwilio am fos i “drawsnewid” Llyfrgell Genedlaethol Cymru
https://golwg360.cymru/newyddion/gwleidyddiaeth/532135-chwilio-brif-weithredwr-newydd-llyfrgell
Cynnig trefn o roi seibiant i bobol sy’n byw gyda dementia
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/533132-cyhoeddi-trefn-seibiant-bobol-sydd-wediu
“Rhaid gwneud iechyd meddwl yn bwnc gorfodol mewn ysgolion”
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/533219-rhaid-gwneud-iechyd-meddwl-bwnc-gorfodol-mewn
Charles yn Aber yn “tynnu sylw’r byd at sefyllfa’r Gymraeg”
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/533231-charles-aber-tynnu-sylwr-sefyllfar-gymraeg
‘The Crown’ yn gyfrifol am osod iwnion jacs yn nhre’r Cofis
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/533354-crown-gyfrifol-osod-iwnion-jacs-nhrer-cofis
Gwersi miwsig am ddim yn dod â budd i’r gymuned gyfan, medd ymchwil
https://golwg360.cymru/newyddion/addysg/533175-gwersi-offerynnau-ddim-budd-gymuned-gyfan-meddai

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
The National Libarary of Wales: The Great War in maps
https://blog.library.wales/?p=19118
Arts Council Statement on the National Theatre Wales. Debate
http://www.walesartsreview.org/arts-council-statement-on-the-ntw-debate/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Chwilio am Seren Junior Eurovision: Manw yn Minsk, nos Wener 23/11
Yn y dyddiau cyn ffeinal y Junior Eurovision Song Contest, cyfle i ddod i wybod mwy am y gân bydd Manw yn canu ar y llwyfan ym Minsk sef ‘Perta’ gan y cyfansoddwr Yws Gwynedd.
In the run up to the final of the Junior Eurovision Song Contest, a chance to find out more about the song Manw will be performing on stage – ‘Perta’ by the composer Yws Gwynedd.
Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2018, nos Sadawrn 17/11
Holl hwyl a chystadlu Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2018 o Ganolfan Celfyddydau Y Memo, Y Barri.
All the fun and competition of the Young Farmers’ Eisteddfod 2018 from The Memo Arts Centre in Barry.

Llyfrau newydd / New books
Rhestr lawn / Full list: http://www.gwales.com/latest/
Geraint Thomas 2018: How the Tour de France win inspired a Welsh cycling fan
https://www.ylolfa.com/articles/geraint-thomas-2018-how-the-tour-de-france-win-inspired-a-welsh-cycling-fan
Llenwi bwlch “anferthol a phoenus” ym maes llyfrau Cymraeg
https://ylolfa.wordpress.com/2018/11/07/llenwi-bwlch-anferthol-a-phoenus-ym-maes-llyfrau-cymraeg/
Catalogau newydd gan Gyngor Llyfrau Cymru
http://www.llyfrau.cymru/ymgyrchoedd-campaigns/catalog?diablo.lang=cym

I Ddysgwyr / For Learners
New book for Welsh learners inspired by rescue whippet who only understands Welsh
https://www.ylolfa.com/articles/new-book-for-welsh-learners-inspired-by-rescue-whippet-who-only-understands-Welsh

The Conversation- independent views from universities in Wales
Dot and Billy: how love letters document the stories of lives torn apart by World War I
https://theconversation.com/dot-and-billy-how-love-letters-document-the-stories-of-lives-torn-apart-by-world-war-i-10668
David Lloyd George: the Welshman who won World War I
https://theconversation.com/david-lloyd-george-the-welshman-who-won-world-war-i-106081
Women in Wales didn’t fare as well as other female workers after World War I
https://theconversation.com/women-in-wales-didnt-fare-as-well-as-other-female-workers-after-world-war-i-86864
Girls are being denied access to certain sports in PE simply because of their gender
https://theconversation.com/girls-are-being-denied-access-to-certain-sports-in-pe-simply-because-of-their-gender-106471
Under Milk Wood: Dylan Thomas’s invented villages have dark origins
https://theconversation.com/under-milk-wood-dylan-thomass-invented-villages-have-dark-origins-106577
How a trippy 1980s video effect might help to explain consciousness
https://theconversation.com/how-a-trippy-1980s-video-effect-might-help-to-explain-consciousness-105256
Women candidates break records in the 2018 US midterm elections
https://theconversation.com/women-candidates-break-records-in-the-2018-us-midterm-elections-105829
Tropical marine conservation needs to change as coral reefs decline
https://theconversation.com/tropical-marine-conservation-needs-to-change-as-coral-reefs-decline-106265
New way of monitoring medicines could vastly improve lives of people in care homes
https://theconversation.com/new-way-of-monitoring-medicines-could-vastly-improve-lives-of-people-in-care-homes-86502
Capitalism is killing the world’s wildlife populations, not ‘humanity’
https://theconversation.com/capitalism-is-killing-the-worlds-wildlife-populations-not-humanity-106125

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales
Celtic Languages News: The Irish language has been reinvigorated as young, secular and accessible
https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/11/the-irish-language-has-been.html


Dydd Gwener 02/11

Cymraeg yn unig / Welsh only
Bethan Gwanas: yn sgwennu am y Tlws Mary Vaughan Jones 2018- Gareth F Williams
https://gwanas.wordpress.com/2018/10/20/tlws-mary-vaughan-jones-2018/
‘Dwi ddim yn chef – jyst cael hwyl efo bwyd ydw i’
https://www.bbc.com/cymrufyw/46030586
Charles de Gaulle, Cymru a’r Gymraeg
https://www.bbc.com/cymrufyw/46030802
Traddodiad Celtaidd ‘Diwrnod y Meirw’
https://www.bbc.com/cymrufyw/45995320
Cadeirydd newydd i Gymdeithas yr Iaith
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/531792-cadeirydd-newydd-gymdeithas-iaith
Ffocws ar: Iechyd Meddwl
https://golwg360.cymru/noddwyd/531997-ffocws-iechyd-meddwl
ME: “Mae ei bywyd hi jest wedi stopio”
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45979701
Sut mae paratoi plant i fod yn wyddonwyr?
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45954243
Paul Robeson a’i gariad at Gymru
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/45913156
“Mae twristiaeth Gwynedd allan o reolaeth” meddai Cylch yr Iaith
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/531525-twristiaeth-gwynedd-allan-reolaeth-meddai-cylch
Dysgwyr i elwa o’r ailddatblygu yn Sain Ffagan
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/531298-dysgwyr-elwa-ailddatblygu-sain-ffagan
Argyfwng meddygon teulu Cymru’n “parhau i waethygu”
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/531613-argyfwng-meddygon-teulu-cymrun-parhau-waethygu
Nofel boblogaidd Gymraeg wedi’i chyfieithu i’r Gatalaneg a’r Sbaeneg
https://golwg360.cymru/celfyddydau/531318-nofel-boblogaidd-gymraeg-wedii-chyfieithu

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Wales Arts Review: Gwenno in Cornwall- A Conversation
http://www.walesartsreview.org/gwenno-in-cornwall-a-conversation/
Plaid Ifanc: Does Wales have a Brain Drain problem?
http://www.plaidifanc.org/en/2018/11/01/does-wales-have-a-brain-drain-problem/
Gwynedd slate landscape set for Unesco world heritage bid
https://www.bbc.com/news/uk-wales-45947005
Nation.cymru: We have five years to prepare for the huge changes Artifical Intelligence will bring to Wales
https://nation.cymru/opinion/we-have-five-years-to-prepare-for-the-huge-changes-ai-will-bring-to-wales/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Garejis: Dan y Bonet, Nos Lun 5 Tachwedd 8:25
Cipolwg mewn i fywydau perchnogion garejis teuluol cefn gwlad Cymru.
A look into the lives of the owners of family-run garages in west Wales.
Yr Afon Dywyll – Taith yr Afon Tywi, Nos Sul 4 Tachwedd, 8:00
Ffilm ddogfen drawiadol sydd yn mynd â ni ar gwrs yr Afon Tywi – o’r aber ym Mae Caerfyrddin i’w tharddle yng nghanol gwylltir mynyddoedd yr Elenydd.
A remarkable documentary which takes us on a trip down the Tywi – from its’ estuary in Carmarthen Bay to its’ source in the mountains.
Clwb Rygbi Rhyngwladol – Cymru v Yr Alban, Sadwrn 3 Tachwedd, 2;15
Mae Gemau’r Hydref yn gyfle euraidd i wynebau newydd yng ngharfan Cymru i greu argraff cyn Cwpan y Byd blwyddyn nesaf.
The Autumn Internationals are a golden opportunity for new faces in the Wales squad to make their mark before the World Cup next year.

Llyfrau newydd / New books
Rhestr lawn / Full list: http://www.gwales.com/latest/
Seren Wib a Straeon Eraill- Cyflwyniad gan Caryl Lewis
https://ylolfa.wordpress.com/2018/10/31/cyflwyniad-gan-caryl-lewis-seren-wib-a-straeon-eraill/

I Ddysgwyr / For Learners
Gwers gyfoes newydd yn seiliedig ar y ddrama ‘Nyrsys’
https://dysgucymraeg.cymru/newyddion/gwers-gyfoes-newydd/
A new contemporary lesson based on the drama ‘Nurses’
https://learnwelsh.cymru/news/a-new-contemporary-lesson/
New book for Welsh learners inspired by rescue whippet who only understands Welsh
https://www.ylolfa.com/articles/new-book-for-welsh-learners-inspired-by-rescue-whippet-who-only-understands-Welsh

The Conversation- independent views from universities in Wales
Family habit of inheriting volunteer roles could help small charities
https://theconversation.com/family-habit-of-inheriting-volunteer-roles-could-help-small-charities-104722
Six steps to make your room feel like home (on a budget)
https://theconversation.com/six-steps-to-make-your-room-feel-like-home-on-a-budget-103952
Morality: the new way to understand economic decisions
https://theconversation.com/morality-the-new-way-to-understand-economic-decisions-105883
European film festivals could learn a lot from London’s diplomatic approach to Chinese cinema
https://theconversation.com/european-film-festivals-could-learn-a-lot-from-londons-diplomatic-approach-to-chinese-cinema-105412
Jair Bolsonaro: how business elites helped him to power in Brazil – and why they might regret it
https://theconversation.com/jair-bolsonaro-how-business-elites-helped-him-to-power-in-brazil-and-why-they-might-regret-it-105525

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales
Irish language used in address at UK House of Commons for first time since 1901
https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/10/irish-language-used-in-address-at-uk.html
Science News Daily: New study focuses on the brain mechanisms dogs use to differentiate between words
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181015120901.htm


Dydd Gwener 19/10

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Mae’r Eisteddfod 2018 a Geraint Thomas yn dod â’r nifer fwyaf erioed o bobl i’r Senedd
http://www.assembly.wales/cy/newhome/Pages/newsitem.aspx?itemid=1913
The Eisteddfod 2018 and Geraint Thomas help bring record number of visitors to the Senedd
http://www.assembly.wales/en/newhome/pages/newsitem.aspx?itemid=1913
Ffiseg Gwantwm a Chwedlau Cymraeg yn Harvard
https://www.bangor.ac.uk/ysgolygymraeg/newyddion/ffiseg-gwantwm-a-chwedlau-cymraeg-yn-harvard-38423
Quantum Theory and Medieval Welsh Legends at Harvard
https://www.bangor.ac.uk/ysgolygymraeg/news/quantum-theory-and-medieval-welsh-legends-at-harvard-38423
Cael blas ar ddulliau dysgu Gwlad y Basg
https://dysgucymraeg.cymru/newyddion/taith-gwlad-y-basg/
Sharing learning experiences with the Basque country
https://learnwelsh.cymru/news/a-visit-to-the-basque-country/

Cymraeg yn unig / Welsh only
Gwynt yr haul – datguddio rysáit ar gyfer tyrfedd magnetig
https://golwg360.cymru/gwerddon/530631-gwynt-haul-datguddio-rysait-gyfer-tyrfedd-magnetig
Achos o ‘Glefyd y Gwartheg Gwallgof’ wedi’i gadarnhau yn yr Alban
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/531194-achos-glefyd-gwartheg-gwallgof-wedii-gadarnhau
Gwasanaeth trenau dwyieithog “cyn gynted â phosib” – Carwyn Jones
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/530989-gwasanaeth-trenau-dwyieithog-gael-gynted-phosib
£2,000 i Batagoniaid ddod yma i wella eu Cymraeg
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/530709-2000-batagoniaid-ddod-wella-cymraeg
Gwerthu arwydd enwog mynydd Pen-y-Fan
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/530422-gwerthu-arwydd-enwog-mynydd
Ceredigion yn ardal peilot ar gyfer trefn newydd dysgu-o-bell
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/530546-ceredigion-ardal-peilot-gyfer-trefn-newydd-dysgu
Sain Ffagan: ‘Nabod y bobl
https://www.bbc.com/cymrufyw/45890367
Sêr y byd cerddorol sy’n aelodau o Glwb Clogynnau Portmeirion
https://www.bbc.com/cymrufyw/45827473
Doctor Who, Dyspraxia a fi
https://www.bbc.com/cymrufyw/45836271
Ioan Gruffudd yn delio â gor-bryder
https://www.bbc.com/cymrufyw/45863048
‘Shwmae’ a chyfarchion eraill
https://www.bbc.com/cymrufyw/45863538
All technoleg newydd fygwth iaith?
https://www.bbc.com/cymrufyw/45828370

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Heledd Gwyndaf gets conditional discharge for refusing to pay TV licence
https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/10/heledd-gwyndaf-gets-conditional.html
IWA: Cardiff city centre: Whatever happened to planning?
https://www.iwa.wales/click/2018/10/whatever-happened-to-planning/
£30m St Fagans museum Cardiff revamp complete
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-45900894

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Cefn Gwlad, nos Fawrth 23 Hydref
Cawn flas o’r haf wrth i Dai Jones, Llanilar gwrdd â hen ffrind ar ddechrau cyfres newydd sbon.
We get a taste of summer as Dai Jones, Llanilar meets up with an old friend in a brand new series.
Hwn Yw Fy Mrawd, nos Sul 21 Hydref
Cyfle i weld cynhyrchiad llwyfan cofiadwy o Eisteddfod Genedlaethol 2018 i anrhydeddu’r canwr Paul Robeson gyda Syr Bryn Terfel yn y brif ran.
A chance to see the unforgettable stage production from the National Eisteddfod 2018 honouring the singer Paul Robeson, starring Sir Bryn Terfel.

Llyfrau newydd / New books
Rhestr lawn / Full list: http://www.gwales.com/latest/
Y Silff Llyfrau: Iechyd meddwl yn y Gymraeg
https://ylolfa.wordpress.com/2018/10/10/iechyd-meddwl-yn-y-gymraeg/
Bethan Gwanas: Maon Steffan Ros- Trio – cyfres i blant 7-11 oed
https://gwanas.wordpress.com/

The Conversation- independent views from universities in Wales
Emotions: how humans regulate them and why some people can’t
https://theconversation.com/emotions-how-humans-regulate-them-and-why-some-people-cant-104713
How forensic science has helped rediscover forgotten apples
https://theconversation.com/how-forensic-science-has-helped-rediscover-forgotten-apples-105003
We tracked coral feeding habits from space to find out which reefs could be more resilient
https://theconversation.com/we-tracked-coral-feeding-habits-from-space-to-find-out-which-reefs-could-be-more-resilient-105107
Are electric fences really the best way to solve human-elephant land conflicts?
https://theconversation.com/are-electric-fences-really-the-best-way-to-solve-human-elephant-land-conflicts-104169
Creativity can be the bridge between science and humanities education
https://theconversation.com/creativity-can-be-the-bridge-between-science-and-humanities-education-99610

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales
Dispak, the first webzine for Breton speakers
https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/10/dispak-first-webzine-for-breton-speakers.html


Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i [email protected]! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to [email protected]! Thank you!

Llefydd i ddarllen Cymraeg yn rheolaidd / Places to read Welsh regularly

Barn: Monthly magazine

Blogiadur: Collection of Welsh blogs

BBC Cymru Fyw: Online news

Golwg 360: Online news

Golwg: Weekly magazine

Gomer: Publisher

Gwales: Online bookseller

Y Lolfa: Publisher

Y Lolfa: The Welsh bookshelf blog

Lingo Newydd: Magazine for learners

Mam Cymru: Bilingual blog

Y Selar: Monthly music magazine

Wicipedia

Nodyn – Mae’r wefan hon yn wleidyddol ddi-duedd, felly dydw i ddim yn cynnwys gwleidyddiaeth. Dydw i ddim yn creu rhestr o weithgareddau oherwydd nad oes gennyf ddigon o adnodd i wneud rhestrau cynhwysfawr o’r cannoedd o weithgareddau nodedig sydd yn digwydd o gwmpas Cymru bob wythnos…

Note – this website is politically impartial, and so I’m not including politics. I’m not creating a list of events because I don’t have enough resource to make comprehensive listings of the hundreds of remarkable events that happen around Wales each week…