The Weekend Reader

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Yn Dolenni

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

Dydd Gwener 19/07

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Prif weithgareddau

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Y Sioe 2019, dydd Llun 22 Gorffennaf i ddydd Iau 25 Gorffennaf,
  Bydd Ifan Jones Evans a Mari Lovgreen yn cyflwyno cyfres o raglenni sy’n edrych ar uchafbwyntiau y cystadlu o’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.
  Ifan Jones Evans and Mari Lovgreen present a series of programmes which look at highlights from the Royal Welsh Show in Builth Wells.
 • Y Sioe 2019: Mari Lovgreen, nos Sul 21 Gorffenaf
  Cyfweliad gyda Mari Lovgreen sy’n cyflwyno o’r Sioe Frenhinol am y tro cyntaf.
  An interview with Mari Lovgreen who is presenting from the Royal Welsh Show for the first time.
 • Ras yr Wyddfa, nos Sul 21 Gorffennaf,
  Tybed a’i 2019 bydd y flwyddyn i weld record 30 mlynedd Ras yr Wyddfa yn cael ei thorri? Uchafbwyntiau o’r ras heriol.
  Will 2019 be the year to see the 30 year record Ras yr Wyddfa (Snowdon Race) broken? Highlights from the challenging race.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Dydd Gwener 05/07

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Dafydd Iwan: Y Prins a Fi, nos Sul 07/07, 20:00
  Rhaglen ddogfen drawiadol sy’n nodi hanner canrif ers arwisgo Tywysog Charles yn Dywysog Cymru yng Nghastell Caernarfon trwy lygaid unigryw’r canwr protest a’r ymgyrchydd iaith Dafydd Iwan.
  A fascinating documentary programme which notes the 50th anniversary of the investiture of Prince Charles as the Prince of Wales in Caernarfon Castle through the eyes of protest singer and language campaigner Dafydd Iwan.
 • Seiclo: Le Tour De France 2019
  Dilynwch bob cymal o’r Tour de France gyda chriw Seiclo. Bydd cymalau byw drwy’r prynhawn a rhaglenni uchafbwyntiau bob nos ar S4C, S4C Clic ac ar dudalen Facebook Seiclo.
  Follow every stage of the 2019 Tour de France with the Seiclo team, including live coverage and highlights from every day of the race, on S4C, S4C Clic and the Seiclo Facebook page.
 • Eisteddfod Ryngwladol Llangollen 2019, nos Sadwrn 06/07, 20:00
  Mae cystadleuaeth Côr y Byd, yn cael ei chydnabod fel pinacl blynyddol y byd corawl ac yn denu corau o bedwar ban y byd i gystadlu. Pwy fydd yn ennill y tlws Luciano Pavorotti eleni?
  The Choir of the World competition is considered to be the pinnacle of choral music and it attracts choirs from all over the world to compete. Who will win the Luciano Pavarotti trophy this year?

Llyfrau / Books

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Dydd Gwener 21/06

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Oci Oci Oci
  Cyfres newydd o’r sioe gwis dartiau sy’n dod a miri’r dafarn i’ch ystafell fyw.
  A new series of the darts quiz show which bring all the fun of your local pub into your living room.
 • Nabod y Teip
  Gyda’r Sioe Frenhinol ar y gorwel, mae’r digrifwr poblogaidd Elis James yn edrych ar y gwahanol deipiau o ffermwyr yng Nghymru yn ei sioe gomedi.
  With the Royal Welsh Show on the horizon, the popular comdeian Elis James takes a look at the different types of Farmers in Wales in his comedy show.
 • Treiathlon Caerdydd
  Fydd S4C yn dangos y ras Elît yn fyw ar-lein ar dudalen Facebook S4C Chwaraeon ac ar S4C Clic.
  Live coverage of the Elite Race in the Cardiff Triathlon will be available on S4C Chwaraeon Facebook Live page and on S4C Clic.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Dydd Gwener 07/06

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • S4C Clic yn cynnig sianel bersonol i wylwyr
  http://www.s4c.cymru/cy/y-wasg/post/32058/s4c-clic-yn-cynnig-sianel-bersonol-i-wylwyr/
 • S4C Clic offers a personalised channel for viewers
  http://www.s4c.cymru/en/press/post/32058/s4c-clic-offers-a-personalised-channel-for-viewers/
 • Elis James – Nabod y Teip, nos Fercher 12/06
  Rhaglen gomedi newydd gan Elis James, un o stand-yps mwya’ llwyddianus Caerfyrddin, sy’n ceisio dod o hyd i’r teipiau sy'n amlwg iawn ymysg pobl Cymru.
  A brand new comedy programme with one of Carmarthen’s most successful standups Elis James who tries to identify the most common ‘types’ among the people of Wales.
 • Y Fets, nos Fawrth 18/06
  Mae’r gyfres boblogaidd sy’n edrych ar fywyd mewn practis milfeddygon yn Aberystwyth yn dychwelyd am ail gyfres. Y tro hwn – mae’n rhaid i Kate roi llawdriniaeth ar frys i Bruno’r ci ar ôl iddo dorri ei goes mewn damwain.
  The popular series which looks at life in a vet’s practice in Aberystwyth returns. This time Kate must give emergency surgery to Bruno the dog who has broken his leg in an accident.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales


Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i [email protected]! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to [email protected]! Thank you!