The Weekend Reader

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Yn Dolenni

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

Dydd Gwener 13/07/2018

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Cyngor Llyfrau Cymru– Beth yw’r Gorau o’r Goreuon?
http://www.cllc.org.uk/newyddion-news/news-detail?diablo.lang=cym&id=13237
Welsh Books Council– What is The Best of the Best?
http://www.cllc.org.uk/newyddion-news/news-detail?id=13237

Cymraeg yn unig / Welsh only
Y Platfform – Haf 2018
https://llioangharad.cymru/
Adroddiad cyfrinachol yn argymell newidiadau i’r Hen Lyfrgell
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/523972-adroddiad-cyfrinachol-argymell-newidiadau-lyfrgell
Novichok: rhaid cael tystiolaeth cyn cysylltu achosion
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/523945-novichok-rhaid-cael-tystiolaeth-cysylltu-achosion
Digrifwyr yn gweld “bwlch yn y farchnad Gymraeg”
https://golwg360.cymru/celfyddydau/523999-digrifwyr-gweld-bwlch-farchnad-gymraeg
Cyfle i astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Bangor
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/523818-cyfle-astudio-meddygaeth-mhrifysgol-bangor
Adroddiad yn ‘taflu goleuni’ ar ward iechyd meddwl
https://www.bbc.com/cymrufyw/44796718
Y sgwrs mewn Almaeneg ddaeth â chwpl o Gymru at ei gilydd
https://www.bbc.com/cymrufyw/44742283
S4C mewn ‘sefyllfa unigryw’ i ddenu arian masnachol
https://www.bbc.com/cymrufyw/44808332
Dmitri Hrapov, y siaradwr Cymraeg o Moscow
https://www.bbc.com/cymrufyw/44766210

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Guardian: Poem of the week: from The Gododdin by Aneirin
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2018/jul/09/poem-of-the-week-from-the-gododdin-by-aneirin
Wales Art Review: The Eyes of the World: Re-imagining Wales
http://www.walesartsreview.org/the-eyes-of-the-world-re-imagining-wales/
Wales Art Review: Interview – Dan Bettridge
http://www.walesartsreview.org/interview-dan-bettridge/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Ar Gefn y Ddraig, nos Sul
Ffilm ddogfen yn dilyn ymgais Huw Jack Brassington i gwblhau ras fynydd 5 niwrnod anodda’r byd, Ras Cefn y Ddraig Berghaus.
A Welshman’s attempt to complete 5 ultra marathons in 5 days, the Berghaus Dragon’s Back Race down the spine of Wales.
Oci Oci Oci!, nos Sadwrn
Cwis darts newydd yng nghwmni Eleri Siôn ac Ifan Jones Evans lle mae’r timau’n cystadlu am arian.
New darts quiz presented by Eleri Siôn and Ifan Jones Evans where teams compete for money.

Llyfrau newydd / New books
Y Rhestr Lawn: http://www.gwales.com/latest/
Llyfrau ar bresgripsiwn i helpu i fynd i’r afael â dementia
http://www.arts.wales/142650?diablo.lang=cym
Books prescribed to help Dementia
http://www.arts.wales/142650?diablo.lang=eng
Kevin J. Rottet, Steve Morris- Comparative Stylistics of Welsh and English – Arddulleg y Gymraeg
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781786832559&tsid=3
Llwyd Owen: Pyrth Uffern
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615543&tsid=4

The Conversation- independent views from universities in Wales
Swansea: Booker Prize: tradition of multilingual writers seems to be dying out – more’s the pity
https://theconversation.com/booker-prize-tradition-of-multilingual-writers-seems-to-be-dying-out-mores-the-pity-99406
Swansea: Method of making oxygen from water in zero gravity raises hope for long-distance space travel
https://theconversation.com/method-of-making-oxygen-from-water-in-zero-gravity-raises-hope-for-long-distance-space-travel-99554
Swansea: Giving your baby solid food early won’t help them sleep better
https://theconversation.com/giving-your-baby-solid-food-early-wont-help-them-sleep-better-99645
Swansea: World Cup: Russia isn’t safe for LGBT fans, and Qatar 2022 will be worse
https://theconversation.com/world-cup-russia-isnt-safe-for-lgbt-fans-and-qatar-2022-will-be-worse-99540
Cardiff: Beate Zschäpe guilty: the five-year neo-Nazi trial that shook Germany
https://theconversation.com/beate-zschape-guilty-the-five-year-neo-nazi-trial-that-shook-germany-99816
Cardiff: Huntington’s disease: how brain training games could help
https://theconversation.com/huntingtons-disease-how-brain-training-games-could-help-97797
Cardiff: Gene drives accelerate evolution – but we need brakes
https://theconversation.com/gene-drives-accelerate-evolution-but-we-need-brakes-98401
Cardiff Met: The real life dangers of learning self-defence from viral videos – martial arts experts
https://theconversation.com/the-real-life-dangers-of-learning-self-defence-from-viral-videos-martial-arts-experts-99232
Bangor: Theresa May was right to reimpose collective ministerial responsibility – it’s the only way to govern
https://theconversation.com/theresa-may-was-right-to-reimpose-collective-ministerial-responsibility-its-the-only-way-to-govern-99608
Aberystwyth: Thomas Edison: visionary, genius or fraud?
https://theconversation.com/thomas-edison-visionary-genius-or-fraud-99229
Aberystwyth: Wanting to live a ‘normal-perfect’ life is making women unhealthy
https://theconversation.com/wanting-to-live-a-normal-perfect-life-is-making-women-unhealthy-93821
Aberystwyth: NHS was not solely modelled on a Welsh workmen’s medical society
https://theconversation.com/nhs-was-not-solely-modelled-on-a-welsh-workmens-medical-society-98024

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales
Celtic Languages News: OED takes a skeet at the rich language of Mann
https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/07/oed-takes-skeet-at-rich-language-of-mann.html
Guardian: Google Translate: the unlikely World Cup hero breaking barriers for fans
https://www.theguardian.com/football/2018/jul/11/google-translate-world-cup-hero-fans-language-barriers
Guardian: How the Manx language came back from the dead
https://www.theguardian.com/education/2015/apr/02/how-manx-language-came-back-from-dead-isle-of-man
BBC: New funding of £2.5m for next phase of Gaelic dictionary
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-43874505


Dydd Sadwrn 07/07

Cymraeg yn unig / Welsh only
Mwy o gwynion am ddiffyg Cymraeg mewn canolfan iaith
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/523215-gwynion-ddiffyg-cymraeg-mewn-canolfan-iaith
Rhoi bywyd newydd i faled ‘Dewi Dywyll’ o Lanybydder
https://golwg360.cymru/celfyddydau/cerddoriaeth/523606-rhoi-bywyd-newydd-faled-dewi-dywyll-lanybydder
Nifer cystadleuwyr Llangollen i fyny 15% – er gwaetha’ Brexit
https://golwg360.cymru/celfyddydau/cerddoriaeth/523439-nifer-cystadleuwyr-llangollen-fyny-gwaetha-brexit
Rhos Prys, Haco’r Iaith: Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd
https://haciaith.cymru/2018/07/03/deddf-senedd-ewrop-ar-hawlfraint-ar-y-rhyngrwyd/
Cadair prifwyl y brifddinas yn cynnwys hanes Sain Ffagan
https://golwg360.cymru/celfyddydau/llen/521474-cadair-prifwyl-brifddinas-cynnwys-sain-ffagan
‘Cenhedlaeth Z’ ddim yn cael y profiad o weithio ac astudio
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/523568-cenhedlaeth-ddim-cael-profiad-weithio-astudio
Lle oeddwn i: Eleri Llwyd a Cân i Gymru 1971
https://www.bbc.com/cymrufyw/44659309
Meddwl.org: Iechyd meddwl mewn ffilm
https://meddwl.org/myfyrdodau/ffilmiau-iw-gwylio/#more-5226
Y Selar: Pump i’r Penwythnos 6 Gorffennaf 2018
https://selar.cymru/2018/pump-ir-penwythnos-6-gorffennaf-2018/
‘Go home Polish’: Y dyn sy’n cerdded o Gaerdydd i Wlad Pwyl
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/44682444

Meic Stephens
Wales Arts Review: Remembering Meic Stephens
http://www.walesartsreview.org/remembering-meic-stephens/
Guardian: Meic Stephens obituary
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/05/meic-stephens-obituary

Gruff Rhys
Gruff Rhys yn canu cân yn diolch i’r NHS
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/523504-gruff-rhys-cyhoeddi-diolch-gwasanaeth-iechyd
My song for the NHS is a reminder to fight privatisation tooth and nail
https://www.theguardian.com/music/2018/jul/05/gruff-rhys-song-for-nhs-no-profit-in-pain

NHS
Mared Lenny: Safiodd yr NHS fy mywyd
https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/44483420
Planet: The Healing House: Poet Patrick Jones pays tribute to the NHS as it reaches its 70th birthday
https://www.planetmagazine.org.uk/planet-extra/healing-house
Prifysgol Caerdydd: What does Aneurin Bevan’s legacy mean today?
https://blogs.cardiff.ac.uk/thinking-wales/2018/07/05/what-does-aneurin-bevans-legacy-mean-today/
Prifysgol Aberystwyth: NHS was not solely modelled on a Welsh workmen’s medical society
https://theconversation.com/nhs-was-not-solely-modelled-on-a-welsh-workmens-medical-society-98024

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
BBC: No more English medium schools for Cardiff, says ex-leader
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-west-wales-44670647

Prif weithgareddau
Rhaglen Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780995498747&tsid=3
Lluniau o Dafwyl
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/44681364
Lluniau: Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/44742284
Cyhoeddi enw olaf lein-yp Gŵyl Canol Dre, Caerfyrddin
https://selar.cymru/2018/cyhoeddi-enw-olaf-lein-yp-gwyl-canol-dre/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

Seiclo: Le Tour de France
Darllediadau byw ac uchafbwyntiau drwy gydol y ras fawr
Live coverage and highlights throughout the big race

Bois y Pizza, nos Wener
Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd – cystadleuaeth pizza fwya’r byd!
Can the lads impress the judges at the Pizza World Championships?

Rasus 2018, dydd Sul
Gwe-ddarlledu a rhaglen deledu fyw o ddiwrnod olaf Gŵyl Trotian Clwb Ceredigion
Webcasting and live TV broadcast on the final day of the Ceredigion Club Trotting Festival

Llyfrau newydd / New books
Y Rhestr Lawn: http://www.gwales.com/latest/
Jan Morris: In My Mind’s Eye
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9780571340910&tsid=3
Rhiannon Heledd Williams: Cymraeg yn y Gweithle
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781786832764&tsid=3
Ynghylch Dementia
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781845216931&tsid=3
Simon Brooks: Adra – Byw yn y Gorllewin Cymraeg
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615741&tsid=3

Tu allan i Gymru / Outside of Wales
The Conversation: You’re never too old to become fluent in a foreign language
https://theconversation.com/youre-never-too-old-to-become-fluent-in-a-foreign-language-96293
Celtic Language News: Breton Students: our language does not hurt anyone but a threatened language
https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/07/breton-students-our-language-does-not.html
Guardian: The joys and benefits of bilingualism
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/21/the-joys-and-benefits-of-bilingualism
Can you raise an autistic child to be bilingual – and should you try?
https://theconversation.com/can-you-raise-an-autistic-child-to-be-bilingual-and-should-you-try-98653
Dialect of Occitan: This Musician’s Songs Give Powerful Voice to a Language in Crisis
https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/musicians-songs-give-powerful-voice-a-language-crisis-180969518/
BBC: The rebirth of Britain’s ‘lost’ languages
http://www.bbc.com/culture/story/20180412-the-rebirth-of-britains-lost-languages


Dydd Gwener 29/06

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Caerdydd Ddwyieithog: Strategaeth 5 Mlynedd yr Iaith Gymraeg 2017-2022
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Strategaethau-cynlluniau-a-pholisiau/Caerdydd-Ddwyieithog/Pages/default.aspx
Bilingual Cardiff: 5-Year Welsh Language Strategy 2017-2022
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Your-Council/Strategies-plans-and-policies/Bilingual-Cardiff/Pages/default.aspx#anchor_0
Llyfrgell Genedlaethol: Datgelu’r Gwrthrychau: Barddoniaeth
https://blog.llyfrgell.cymru/?p=17871
Revealing the Objects: Poetry
https://blog.library.wales/?p=17861
S4C: Creu Cynllun Gwaith addysgol i nodi pen-blwydd Cyw
http://www.s4c.cymru/c_press_level2.shtml?id=4040
Scheme of Work devised to mark children’s service birthday
http://www.s4c.cymru/e_press_level2.shtml?id=4040

Cymraeg yn unig / Welsh only
Teimlo’n unig, ynghanol dinas llawn pobl
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/44482010
Ateb y Galw: Esyllt Sears
http://www.bbc.com/cymrufyw/44499881
76% o ddoctoriaid Cymru yn gweld dirywiad yn y Gwasanaeth Iechyd
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/522902-ddoctoriaid-cymru-gweld-dirywiad-gwasanaeth-iechyd
Hunanladdiad ymhlith myfyrwyr ar gynnydd
https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/522849-hunanladdiad-ymhlith-myfyrwyr-gynnydd
Creu gwefan i gasglu podlediadau Cymraeg mewn un lle
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/522859-creu-gwefan-gasglu-podlediadau-cymraeg-mewn
TripAdvisor: un seren oherwydd bod y locals yn siarad Cymraeg
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/522520-tripadvisor-seren-dafarn-bethesda-oherwydd-locals
Myfyrwyr yn gwneud safiad dros yr iaith Lydaweg
https://golwg360.cymru/newyddion/rhyngwladol/522742-myfyrwyr-gwneud-safiad-dros-iaith-lydaweg

Trago Mills
Cwynwch am Trago Mills
https://cymdeithas.cymru/tragomills
Trago Mills a’r Gymraeg – Ymateb y Comisiynydd
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Newyddion/Pages/Trago-Mills-a%e2%80%99r-Gymraeg—Ymateb-y-Comisiynydd.aspx
Trago Mills and the Welsh language – Commissioner’s response
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/News/Pages/Trago-Mills-and-the-Welsh-language—Commissioner’s-response.aspx
Trago Mills’ slated for ‘anti-Welsh language rant’ letter
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-east-wales-44656928

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Wales Art Review: Album | Tro by Gwyneth Glyn
http://www.walesartsreview.org/album-tro-by-gwyneth-glyn/
Wales Art Review: Working Class Voices: Fiction and the Housing Crisis
http://www.walesartsreview.org/working-class-voices-fiction-and-the-housing-crisis/

Prif weithgareddau
Ras yr Iaith – Gorffennaf 4-6
http://rasyriaith.cymru/

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Llangollen 2018, Merched 4ydd i Sadwrn 7fed
Mae’r byd yn dod i Gymru wrth i’r Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol gael ei chynnal yn Llangollen.
The world comes to Wales as Llangollen hosts the International Musical Eisteddfod.
Pwy ‘di Bos y Gegin?!, Nos Fawrth 3ydd
Lois Cernyw sy’n rhannu cyfrinachau am ei hamser yn y gegin wrth i’r gystadleuaeth goginio gyrraedd y rowndiau cynderfynol.
Lois Cernyw shares her kitchen secrets as the cookery competition reaches the semi-final stages.

Llyfrau newydd / New books
Rhestr Lawn / Full list: http://www.gwales.com/latest/
Simon Brooks– Adra – Byw yn y Gorllewin Cymraeg
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615741&tsid=3
Teach Your Dog Welsh: Dysgu Cymraeg ochr-yn-ochr â’ch ci!
http://www.bbc.com/cymrufyw/44561299

The Conversation- independent views from universities in Wales
Cardiff – Orangutans have been adapting to humans for 70,000 years
https://theconversation.com/orangutans-have-been-adapting-to-humans-for-70-000-years-99036
Swansea– Walking a dog won’t make your child fitter, but it can give them a healthier start
https://theconversation.com/walking-a-dog-wont-make-your-child-fitter-but-it-can-give-them-a-healthier-start-91800
Swansea– How tech companies are successfully disrupting terrorist social media activity
https://theconversation.com/how-tech-companies-are-successfully-disrupting-terrorist-social-media-activity-98594
Aberystwyth– Now wine lovers need to know about geology – or do they?
https://theconversation.com/now-wine-lovers-need-to-know-about-geology-or-do-they-98347
Cardiff Met– Why some people being treated with anti-psychotics gain weight
https://theconversation.com/why-some-people-being-treated-with-anti-psychotics-gain-weight-97011

Tu allan i Gymru / Outside of Wales
Science Daily: Study of 800-million tweets finds distinct daily cycles in our thinking patterns
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180628115221.htm
The Guardian: Why it’s time to learn French
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/28/brexit-britons-french-students-spanish


Dydd Sadwrn 23/06

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages
Comisiynydd y Gymraeg: Cyhoeddi ‘geiriadur’ o Enwau Lleoedd Cymru
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Newyddion/Pages/Cyhoeddi-%e2%80%98geiriadur%e2%80%99-o-Enwau-Lleoedd-Cymru.aspx
Welsh Language Commissioner:
‘Dictionary’ of Welsh Place-names published
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/News/Pages/%E2%80%98Dictionary%E2%80%99-of-Welsh-Place-names-published.aspx
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Comisiynydd/enwaulleoedd/Pages/Chwilio.aspx
Sara Louise Wheeler: Enwi’r fferm lle tyfwyd y tatws!
https://yronomastegydd.wordpress.com/2018/06/08/enwir-fferm-lle-tyfwyd-y-tatws/
Naming the farm where the potatoes were grown!
https://yronomastegydd.wordpress.com/
Blog y Cynylliad: Anfonwch eich lluniau o dyllau yn y ffordd ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth pwyllgor y Cynulliad
http://www.assembly.wales/cy/newhome/Pages/newsitem.aspx?itemid=1871
Assembly blog: Send in your potholes pictures for Assembly committee photo competition
http://www.assembly.wales/en/newhome/pages/newsitem.aspx?itemid=1871

Cymraeg yn unig / Welsh only
Plant mor ifanc â chwech oed wedi’u targedu dros y we
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/522306-plant-ifanc-chwech-wediu-targedu-dros
Dafydd Iwan: Dafydd Iwan ddim am “ail-sefydlu” trefn tywysogion Cymru
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/522020-dafydd-iwan-ddim-ailsefydlu-trefn-tywysogion-cymru
Gwyddonydd o Aberystwyth yn rhan o ymchwil yn yr Arctig
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/522056-gwyddonydd-aberystwyth-rhan-ymchwil-arctig
Rebecca John: Y Gymraeg a fi – mae’n bersonol
https://www.bbc.com/cymrufyw/44482013
Ateb y Galw: Yr awdur Llwyd Owen
https://www.bbc.com/cymrufyw/44496366
Ymweliad hanesyddol Amelia Earhart â Chymru
https://www.bbc.com/cymrufyw/44496372
‘Neges glir dros roi mwy o gefnogaeth i’r Gymraeg’
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/522445-croesawu-neges-glir-dros-gefnogaeth-gymraeg
Cyhoeddi pecyn addysg i gefnogi plant sy’n ffoaduriaid
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/522465-cyhoeddi-pecyn-addysg-gefnogi-plant-ffoaduriaid
200 OHIO (Rhan 2): “Llawer yn falch o’u Cymreictod yn Ohio”
https://golwg360.cymru/newyddion/522492-ohio-rhan-llawer-falch-cymreictod-ohio
Cerdded ar draws Cymru (yn llythrennol) er cof am ffrind
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/522541-cerdded-draws-cymru-llythrennol-ffrind
Cymru am ddal ati i hyfforddi caplaniaid ar gyfer y fyddin
https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/522546-cymru-ddal-hyfforddi-caplaniaid-gyfer-fyddin

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English
Wales Art Review: Gwenno’s Edrica
http://www.walesartsreview.org/fov-gwennos-edrica/
Senedd Home: Four ways to keep Wales as “The Land of Song”
https://seneddhome.com/2018/06/four-ways-to-keep-wales-as-the-land-of-song/
WalesOnline: Swansea climate expert Siwan Davies to brave -20C conditions 11 hours a day drilling deep into ice in Greenland
https://www.walesonline.co.uk/news/local-news/swansea-climate-expert-brave-20c-14813029

Prif weithgareddau
Yr Eisteddfod Gendlaethol: Cyhoeddi amserlenni Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
https://eisteddfod.cymru/cyhoeddi-amserlenni-eisteddfod-genedlaethol-caerdydd
Cardiff National Eisteddfod Programmes revealed
https://eisteddfod.wales/cardiff-national-eisteddfod-programmes-revealed
https://eisteddfod.cymru/y-maes/amserlenni

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C
Llyfr y Flwyddyn 2018, nos Fawrth 26 Mehefin
Gwion Hallam sy’n cyflwyno uchafbwyntiau’r seremoni flynyddol i wobrwyo awduron.
Gwion Hallam presents highlights of the Welsh Book of the Year Ceremony.
Ketnipz: Byd Gwallgo Harry Hambley, nos Iau 28 Mehefin.
Ffilm fer am fywyd un o artistiaid mwyaf poblogaidd Cymru, Harry Hambley, a byd gwallgof Ketnipz!
A short film about popular Welsh artist, Harry Hambley, and the crazy world of Ketnipz.

Llyfrau newydd / New books
Rhestr Lawn / Full list: http://www.gwales.com/latest/
Jon Gower: Y Düwch
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784615536&tsid=3
Bragdy’r Beirdd
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781911584124&tsid=3
Jim Perrin: Snowdon: The Story of a Welsh Mountain
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781843235750&tsid=3

The Conversation- independent views from universities in Wales
Swansea: Breastfeeding is not ‘easy’ – stop telling new mothers that it is
https://theconversation.com/breastfeeding-is-not-easy-stop-telling-new-mothers-that-it-is-98026
Bangor: Eight bedtime stories to read to children of all ages
https://theconversation.com/eight-bedtime-stories-to-read-to-children-of-all-ages-97801
Bangor: Investigation gets underway over Carl Sargeant tragedy and Welsh first minister
https://theconversation.com/investigation-gets-underway-over-carl-sargeant-tragedy-and-welsh-first-minister-98414
Bangor: We’re working on a more accurate pollen forecasting system using plant DNA
https://theconversation.com/were-working-on-a-more-accurate-pollen-forecasting-system-using-plant-dna-97474

Tu allan i Gymru / Outside of Wales
Wales Art Review: Millennials & Social Media: Changing the Conversation
http://www.walesartsreview.org/millennials-social-media-changing-the-conversation/
The Conversation: Why it’s okay for bilingual children to mix languages
https://theconversation.com/why-its-okay-for-bilingual-children-to-mix-languages-97448

 


Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i [email protected]! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to [email protected]! Thank you!

Llefydd i ddarllen Cymraeg yn rheolaidd / Places to read Welsh regularly

Barn: Monthly magazine

Blogiadur: Collection of Welsh blogs

BBC Cymru Fyw: Online news

Golwg 360: Online news

Golwg: Weekly magazine

Gomer: Publisher

Gwales: Online bookseller

Y Lolfa: Publisher

Y Lolfa: The Welsh bookshelf blog

Lingo Newydd: Magazine for learners

Mam Cymru: Bilingual blog

Y Selar: Monthly music magazine

Wicipedia

Nodyn – Mae’r wefan hon yn wleidyddol ddi-duedd, felly dydw i ddim yn cynnwys gwleidyddiaeth. Dydw i ddim yn creu rhestr o weithgareddau oherwydd nad oes gennyf ddigon o adnodd i wneud rhestrau cynhwysfawr o’r cannoedd o weithgareddau nodedig sydd yn digwydd o gwmpas Cymru bob wythnos…

Note – this website is politically impartial, and so I’m not including politics. I’m not creating a list of events because I don’t have enough resource to make comprehensive listings of the hundreds of remarkable events that happen around Wales each week…