The Weekend Reader

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Yn Dolenni

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch!

Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy!

Dydd Gwener 10/05

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Un Bore Mercher, nos Sul 12/05
  Cyfres newydd o’r ddrama boblogaidd. Dyma’r cyfle cyntaf i ail-gydio yn stori Faith Howells (Eve Myles) 18 mis ar ôl diweddglo cliffhanger y gyfres gyntaf.
  Brand new series of the hit drama. Here’s the first chance to catch up with the story of Faith Howells (Eve Myles) after the Series 1 cliffhanger. English sub-titles available.
 • Seiclo: Giro d’Italia, yn dechrau ddydd Sadwrn 11/05
  Ymunwch â chriw Seiclo ar gyfer y Giro d’Italia – un o’r rasys seiclo mwyaf yn y byd. Bydd modd i chi wylio holl uchafbwyntiau a phob cymal o’r ras eleni yn fyw ar S4C.
  Join the Seiclo crew for the Giro d’Italia – one of the world’s most famous cycling races. Viewers can follow every stage of this year’s race on S4C, with daily live coverage and highlights.

Llyfrau / Books

The Conversation- independent views from universities in Wales


Dydd Gwener 26/04

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Drych: Achub Llais John, nos Sul 28 Ebrill
  Taith bersonol ryfeddol John Wynne Jones yn ei ymdrech i gael llais tebyg i’w un ei hun gan ddefnyddio technoleg llais Gymraeg arloesol.
  The remarkable personal journey of John Wynne Jones being given a voice similar to his own using pioneering Welsh-language voice technology.
 • Marathon Casnewydd 2019, nos Lun 6 Mai
  Mae Marathon ABP Casnewydd Cymru yn dychwelyd am flwyddyn arall, gyda’r ddinas yn gobeithio croesawu dros 10,000 o redwyr i’w strydoedd hanesyddol eleni.
  The ABP Newport Wales Marathon is returning for another year with the city hoping to welcome more than 10,000 runners to its’ historic streets this year.
 • Seiclo
  Wrth i’r tymor beics wibio drwy glasuron y Gwanwyn tuag at Grand Tours yr haf, mae sylwebydd Seiclo, Rheinallt ap Gwynedd yn edrych ymlaen at weddill y tymor o safbwynt y pum beiciwr o Gymru sydd yn cystadlu ar y World Tour.
  As the cycling season powers through the Spring classics towards the Grand Tours of the Summer, Seiclo commentator Rheinallt ap Gwynedd looks at how the five Welshmen on cycling’s World Tour are shaping up this season.

Llyfrau / Books

I Ddysgwyr / For Learners

The Conversation- independent views from universities in Wales

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Dydd Gwener 12/04

Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages

Cymraeg yn unig / Welsh only

Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English

Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C

 • Drych: Dal i Fynd
  Rhaglen rymus sydd yn dilyn tri person hŷn dros gyfnod o flwyddyn wrth iddyn nhw frwydro i gadw eu hannibyniaeth.
  A powerful documentary which follows three elderly people over the period of a year as they fight to maintain their independence.
 • Corau Rhys Meirion
  Mae’r tenor Rhys Meirion yn edrych ar sawl ffordd wahanol gall bod yn aelod o gôr fod yn llesol yn gorfforol a meddyliol gan dynnu pobl gwahanol at ei gilydd.
  The tenor Rhys Meirion looks at the different ways that being a member of a choir can be of benefit to physical and mental health and how it can bring different people together.
 • ITV Programme: Portmeirion Uncovered
  http://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=128228

Llyfrau / Books

Y rhestr llawn: http://www.gwales.com/latest/

Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales


Cyfrannu Dolen / Contribute a link

Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i [email protected]! Diolch!
Would you like to contribute a link? Send it to [email protected]! Thank you!

Llefydd i ddarllen Cymraeg yn rheolaidd / Places to read Welsh regularly

Barn: Monthly magazine

BBC Cymru Fyw: Online news

Golwg 360: Online news

Golwg: Weekly magazine

Gomer: Publisher

Gwales: Online bookseller

Y Lolfa: Publisher

Y Lolfa: The Welsh bookshelf blog

Mam Cymru: Bilingual blog

Y Selar: Monthly music magazine

Wicipedia

Nodyn – Mae’r wefan hon yn wleidyddol ddi-duedd, felly dydw i ddim yn cynnwys gwleidyddiaeth. Dydw i ddim yn creu rhestr o weithgareddau oherwydd nad oes gennyf ddigon o adnodd i wneud rhestrau cynhwysfawr o’r cannoedd o weithgareddau nodedig sydd yn digwydd o gwmpas Cymru bob wythnos…

Note – this website is politically impartial, and so I’m not including politics. I’m not creating a list of events because I don’t have enough resource to make comprehensive listings of the hundreds of remarkable events that happen around Wales each week…