Rugby terminology

Terminoleg Rygbi / Rugby Terminology

I helpu pobl i ddeall wrth wylio'r rygbi ar S4C (s4c.cymru/cy/chwaraeon/rygbi) neu wrando ar Radio Cymru (bbc.co.uk/programmes/b00dyw7t), dyma restr o dermau cyffredin... Amdani! C'mon Cymru!

To help people while watching rugby on S4C (s4c.cymru/cy/chwaraeon/rygbi)  or listening on Radio Cymru (bbc.co.uk/programmes/b00dyw7t), here's a list of common terms... Game on! C'mon Cymru!

Safleoedd / Positions

1, Loose-head prop = Prop pen rhydd
2, Hooker = Bachwr
3, Tight-head prop = Prop pen tynn
4, Lock/Scond Row = Clo/Ail reng
5, Lock/Scond Row = Clo/Ail reng
6, Flanker = Blaenasgellwr (literally forward winger)
7, Flanker = Blaenasgellwr
8, Number 8 = Wythwr
9, Scrum-half = Mewnwr
10, Outiside-half = Maswr
11, Left winger = Asgellwr chwith
12, Inside centre = Canolwr
13, Outside centre = Canolwr
14, Right winger = Asgellwr de
15, Full-back = Cefnwr

Front row = Rheng flaen
Forwards = Blaenwyr
Half-backs = Haneri
Substitute/Replacement = Eilydd

Rolau eraill / Other roles

Captain = Capten
Coach = Hyfforddwr
Commentator = Sylwebydd
Head Coach = Prif Hyfforddwr
Kicker = Cicwr
Linesman = Llumanwr
Man of the Match = Seren y Gêm
Opponent = Gwrthwynebydd
Referee = Dyfarnwr

Timau Rhyngwladol / International Teams

England = Lloegr
France = Y Ffrainc
Ireland = Iwerddon
Italy = Yr Eidal
Scotland = Yr Alban
Wales = Cymru

Argentina = Yr Ariannin
Australia = Awstralia
New Zealand = Selend Newydd
The All Blacks = Crusau Duon
South Africa = De Affrica

Timau Rhanbarthol / Regional Teams

Cardiff Blues = Gleision Caerdydd
Dragons = Dreigiau
Ospreys = Y Gweilch
Scarlets = Scarlets

Twrnameintiau / Tournaments

Celtic League = Cynghrair Celtaidd
Grand Slam = Camp Lawn
Rugby World Cup = Cwpan Rygbi'r Byd
Six Nations = Chwe Gwlad
Six Nations Championship = Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Sgorio Pwyntiau / Scoring Points

Conversion = Trosiad
To convert = Trosi
Converted try = Trosgais
Drop goal = Gôl adlam
Penalty/penalties = Cosb/cosbau
Penalty kick = Cic gosb
Penalty try = Cais cosb

Ar y Cae / On The Field

Crossbar = Trawst
Dead-ball line = Y ffin gwsg
Gain an advantage = Cael mantais dros
Gain possession = Ennill y meddiant
Grubber kick = Cic bwt
Halfway line = Llinell hanner
Home game = Gêm gartref
In the lead = Ar y blaen
Injured = wedi ei anafu
A kick = Cic
To kick = Cicio
Lineout/s = Lein/leinau
Loose maul = Sgarmes rydd
Miss a penalty = Methu cic gosb
Pass/es = Pas/iau
Phase = Cymal
Scrum = Sgrym

Troseddau / Infringements

Advantage = Mantais
Commit a foul = Cyflawni trosedd
Fair play = Chwarae teg
Fair tackle = Tacle deg
Foul = Trosedd
Gain an advantage = Cael mantais dros
Gain posession = Ennill y mediant
Grubber kick = Cic bwt
Handling error = Cam drafod
Obstruct = Rhwystro

Llwytho i Lawr fel PDF

Rhestr Wyddor / Alphabetical List

advantage mantais
captain capten
centre (player) canolwr
coach hyfforddwr
commentary sylwebaeth
commentator sylwebydd
commit a foul cyflawni trosedd
conversion trosiad
convert trosi
converted try trosgais
crossbar trawst
dead-ball line y ffin gwsg
drop-goal gôl adlam
drop-kick cic adlam
fair play chwarae teg
fair tackle tacle deg
first half hanner cyntaf
flanker blaenasgellwr
fly-half maswr
(the) forty minutes y deugain
forward (player) blaenwr
foul trosedd
front row rheng flaen
full-back cefnwr
full time terfynol
gain an advantage cael mantais dros
gain possession ennill y meddiant
gap bwlch
Grand Slam Camp Lawn
grubber kick cic bwt
half-backs haneri
half time egwyl
halfway line llinell hanner
handling error cam drafod
heel/s (noun) sawdl/sodlau
heel (verb) sodli
home crowd tyrfa gartref
hooker bachwr
home game gêm gartref
hooker/hookers bachwr/bachwyr
impressive performance perfformiad trawiadol
in the lead ar y blaen
infringement torri
injured wedi ei anafu
inside centre canolwr/canolwyr
kick (n) cic
kick (v) cicio
kicker/kickers cicwr/cicwyr
line-out/s lein/leinau
linesman llumanwr
lock clo
loose maul sgarmes rydd
man of the match seren y gêm
match gêm
maul/s sgarmes/oedd
Millennium Stadium Stadiwm y Mileniwm
miss a penalty methu cic gosb
number 8 wythwr
obstruct rhwystro
on for [name] yn lle [enw]
opponent gwrthwynebydd
out of play yn farw
outside centre/s canolwr/canolwyr
outside half/s maswr/maswyr
pass/es pas/iau
penalty/penalties cosb/cosbau
penalty goal gôl gosb
penalty kick cic gosb
penalty try cais cosb
prop prop
referee dyfarwnr
scrum half mewnwr
winger asgellwr

Study Aid- the terms on Quizlet

Y diweddaraf oddi wrth Learners