Menu
Tag archive

Cymdeithas yr Iaith

Blog dwyieithog Cymdeithas yr Iaith: Ffermwr yn gorfod talu costau am wrthod talu’r ffi drwydded / Farmer sentenced to pay costs for refusing to pay TV licence

Yn Erthyglau/Ffurfiol
Blog Cymdeithas yr Iaith

Mae ffermwr o Ynys Môn wedi cael ei ddyfarnu i orfod talu £220 mewn gwrandawiad llys yng Nghaernarfon heddiw fel rhan o ymgyrch i ddatganoli pwerau darlledu i Gymru ar 5ed Tachwedd 2018. A farmer from Ynys Môn has been sentenced to pay £220 for refusing to pay his TV licence as part of a campaign for Welsh broadcasting powers at a court hearing in Caernarfonon the 5th November 2018. Colofn mis Hydref 2018 / October 2018 Column Mudiad sy’n ymgyrchu dros y Gymraeg ers 1962 yw Cymdeithas yr Iaith.…

Daliwch i Ddarllen...

Cymdeithas yr Iaith: Cymunedau Byw Cwis y Flwyddyn 2018

Yn Cwisiau/Hwyl
Cwis y Flwyddyn Cymunedau Byw

Mae hwn yn dod o’r Pecyn Cymunedau Byw gan Gymdeithas yr Iaith.  Pwrpas y pecyn yw cefnogi pobl sydd yn trefnu gweithgareddau anffurfiol i roi cyfleoedd i bobl ddefnyddio a chymdeithasu yn yr iaith. Dyma fersiwn digidol o Gwis y Flwyddyn, sydd wedi cael ei greu gan sawl cyfrannwr sy’n aelodau o Gymdeithas yr Iaith.  Mae 11 rownd o 10 cwestiwn yr un. Pob lwc! This is from the Living Communities Pack by Cymdeithas yr Iaith.  The purpose of the pack is to support people who organise informal activities to…

Daliwch i Ddarllen...

Darlith Radio 1962 Saunders Lewis: Tynged yr Iaith / Saunders Lewis’ 1962 Radio Lecture: Fate of the Language

Yn Erthyglau/Llenyddol
Darlith Radio 1962 Saunders Lewis- Tynged yr Iaith

Darlith radio gan Saunders Lewis a ddarlledwyd gan y BBC yn 1962 oedd Tynged yr Iaith, ac un o’r darllediadau pwysicaf yn hanes Cymru. Yma yw’r cyfieithiad ochr-gan-ochr o’i ddarllediad. The Fate of the Language was a BBC radio lecture delivered in Welsh by Saunders Lewis in 1962, and one of the most important broadcasts in the history of Wales. Here is a side by side translation of his broadcast. The translation into English was done by G. Aled Williams. The context and impact of this is explained here: en.wikipedia.org/wiki/Tynged_yr_Iaith.…

Daliwch i Ddarllen...