Tag archive

Pruebas

Cymdeithas yr Iaith: Cymunedau Byw Cwis y Flwyddyn 2018

en Pruebas/Divertido
Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn

Mae hwn yn dod o’r Pecyn Cymunedau Byw gan Gymdeithas yr Iaith.  Pwrpas y pecyn yw cefnogi pobl sydd yn trefnu gweithgareddau anffurfiol i roi cyfleoedd i bobl ddefnyddio a chymdeithasu yn yr iaith. Dyma fersiwn digidol o Gwis y Flwyddyn, sydd wedi cael ei greu gan sawl cyfrannwr sy’n aelodau o Gymdeithas yr Iaith.  Mae 11 rownd o 10 cwestiwn yr un. Pob lwc! This is from the Living Communities Pack by Cymdeithas yr Iaith.  The purpose of the pack is to support people who organise informal activities to give opportunities for people to use and socialise in the language.  This is a digital version of the Quiz of the Year, which has been created by several contributors who…

Cadwch i ddarllen...