Menu
Tag archive

Adnoddau

Dashboard: Y Gymraeg ar Trydar / The Welsh Language on Twitter

Yn Adnoddau
Y Gymraeg ar Drydar Dashboard

Defnyddir Trydar fel y prif gyfrwng ar gyfer rhannu a thrafod yr iaith Gymraeg ar-lein.  Er hynny, gyda chymaint o wybodaeth ar gael, gall fod yn anodd gweld beth sy’n cael ei rannu ar hyn o bryd, felly dyma drosolwg parallel.cymru o rai prif gyfrifon.  Ar gyfer eitemau sy’n hollol gyfredol, dilynwch gyfrif Yr Awr Gymraeg neu’r tag #yagym.  Cofiwch fod y tudalen hwn yn cymryd ychydig mwy o amser i’w lwytho nag eraill o ganlyniad i’r holl wybodaeth. Hoffech chi dashboard penodol? Cysyllwtch â fi i ofyn. Twitter is…

Daliwch i Ddarllen...

Map: Llefydd i Siarad Cymraeg / Places to Speak Welsh

Yn Adnoddau
Llefydd i Siarad Cymraeg parallel.cymru

Mae’n bwysig i ni i gyd ddefnyddio’n Cymraeg ni o ddydd i ddydd, ta be’ fydd ein gallu neu’n profiad ni. Fodd bynnag, mae’n gallu bod yn anodd gwybod lle dyn ni’n gallu defnyddio’r iaith – yn enwedig pan fyddwn ni’n ymweld ag ardaloedd gwahanol, neu os byddwn ni wedi dod i Gymru o dramor neu wedi teithio dros y ffin. Mae rhai lleoedd yn amlwg, fel canolfannau Cymraeg swyddogol, ond, falle na fydd arwydd ‘Croeso i Chi Siarad Cymraeg Yma’ o reidrwydd mewn mannau eraill, fel caffis/tafarnau/lletyau/atyniadau/siopau; neu falle…

Daliwch i Ddarllen...

Silff Llyfrau Digidol: Canllaw i lyfrau sy’n canolbwyntio ar y Gymraeg yn storfeydd Kindle ac iBooks / Digital Bookshelf: A guide to Welsh-focussed books on the Kindle and iBooks stores

Yn Adnoddau
Silff Llyfrau Digidol

Mae silff lyfrau lawn yn beth prydferth iawn, yn adlewyrchu personoliaeth a diddordebau ei pherchennog.  Er hynny, i bobl sy’n byw mewn gofod bach, yn teithio llawer, neu’n byw y tu allan i Gymru, mae silff lyfrau ddigidol yn llawn deunyddiau sy’n gysylltiedig â Chymru’n ddefnyddiol.  O brif gyhoeddwyr Cymru (Y Lolfa, Gomer, Gwasg Carreg Gwalch, Rily, Honno, Parthian, Seren a Gwasg Prifysgol Cymru), dim ond Y Lolfa, Honno a Parthian sy’n cynhyrchu llyfrau Kindle (chwiliwch am y gwerthwyr gorau gan Y Lolfa ar Kindle) (chwiliwch am y gwerthwyr gorau…

Daliwch i Ddarllen...

Ffilmiau Cymraeg ar gael ar DVD ac i’w lawrlwytho’n ddigidol / Welsh language films available on DVD and digital downloads

Yn Adnoddau
Ffilmiau Cymraeg ar gael ar DVD

Mae llawer o ffilmiau, dramâu a rhaglenni dogfen arbennig wedi cael eu darlledu ar y teledu yn y Gymraeg, ond heb eu rhyddhau fel DVD neu’n ddigidol.  Felly, mae’r rhestr hon yn llawer byrrach nag y dylai fod, ond mae’r eitemau’n deilwng o gael eu gwylio a’u trysori. There have been many fantastic Welsh-language films, dramas and documentaries broadcast on television, but then don’t receive a DVD or digital release.  Therefore, this list is far smaller than it should be, but each item is well worth watching and treasuring. Beth…

Daliwch i Ddarllen...

Geirfa Thematig: ar gyfer Cyfeirio ac Astudio / Themed Glossaries: for Reference and Studying

Yn Adnoddau
Geirfa Themateg

This knowledge base provides a series of glossaries/lookup lists, arranged by the level of your language. It can be used as a reference guide, or you can study it using the Quizlet widget embedded in the base of each article. You can also go directly to the Quizlet items: https://quizlet.com/parallelcymru. If you have suggestions or additional lists to include, email me on [email protected]   More about studying with Quizlet What is Quizlet and how can I use it?  -> A quick guide to Quizlet. There are different ways to study…

Daliwch i Ddarllen...