Category archive

Prif Dudalen

Diweddariad yr Eisteddfod Genedlaethol Bae Caerdydd 2018: Dyma sut mae cyflwyno’r Gymraeg i gynulleidfa newydd / This is how you introduce Welsh to an unfamiliar audience

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Prif Dudalen
Eisteddfod 2018 logo

Yn ei gyfarfod Cyngor yn Aberystwyth ddydd Sadwrn 24/11, cyhoeddwyd bod yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni wedi denu mwy o ymwelwyr nag erioed o’r blaen, gyda nifer fawr yn ymweld am y tro cyntaf. At its Council meeting in Aberystwyth on Saturday 24/11, the National Eisteddfod announced that this year’s festival in Cardiff attracted more visitors than ever before, with many attending for the first time. eisteddfod.cymru / eisteddfod / ashokahir  

Cadwch i ddarllen...

Diweddariad y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: Gwobrau Arwain Cymru yn cydnabod arweinyddiaeth ysbrydoledig Helen Prosser yn y sector Dysgu Cymraeg / Update from The National Centre for Learning Welsh: Helen Prosser’s leadership in Learn Welsh sector recognised by 2018 Leading Wales Awards

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Prif Dudalen
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Helen Prosser

Mae Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, wedi ennill un o brif wobrau Gwobrau Arwain Cymru 2018, mewn cydweithrediad â’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Helen Prosser, Director of Strategy at the National Centre for Learning Welsh, has won a major award at the 2018 Leading Wales Awards, in association with The Institute of Leadership & Management. Credu mewn gwneud gwahaniaeth i sefyllfa’r iaith Gymraeg a thrwy hynny gyfoethogi bywydau unigolion ar yr un pryd sydd yn fy nghymell fel arweinydd. dysgucymraeg.cymru / learnwelsh.cymru / learncymraeg    

Cadwch i ddarllen...

Diweddariad y Cyngor Llyfrau Cymru: Gareth F. Williams: Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant – Tlws Mary Vaughan Jones 2018 / Update from the Welsh Books Council: Honouring a Children’s Author – The Mary Vaughan Jones Award 2018

Yn Prif Dudalen
Mary Vaughan Jones Award Gareth F Williams

Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y Gymraeg, yw enillydd Tlws Mary Vaughan Jones eleni. The contribution of the late Gareth F. Williams to literature for children and young people will be celebrated with the 2018 Mary Vaughan Jones Award this year. Roedd wrth ei fodd yn ysgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc, a llwyddodd i swyno, dychryn ac ysbrydoli cenedlaethau o ddarllenwyr yn ystod ei yrfa. cllc.org.uk / gwales.com / LlyfrauCymru / WelshBooks

Cadwch i ddarllen...

Aled Lewis Evans: Lluniau y ‘Steddfod

Yn Prif Dudalen
Aled Lewis Evans Lluniau y Steddfod

Mae Aled Lewis Evans yn bardd ac awdur sydd wedi cyhoeddi llwyth o lyfrau yn Gymraeg a Saesneg. Dyma gasgliad o luniau a gymerodd yn ystod yr Eisteddfod 2018 Bae Caerdydd… Aled Lewis Evans is a poet and author who has published many books in Welsh and English. Here is a collection of photos that he took during the 2018 Eisteddfod in Cardiff Bay… Yr olygfa arbennig a gafwyd gydol yr wythnos ym Mae Caerdydd. Helena sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg yng Nghaerdydd am ddwy flynedd; bellach mae’n well ganddi gael ei galw yn Heledd. Uchafbwynt yr wythnos i mi – ‘Hwn yw fy Mrawd’ gan Mererid Hopwood a Robat Arwyn. Dyma lun cast y cynhyrchiad pwerus, cynnil ac…

Cadwch i ddarllen...

Ras yr Iaith 2018: Lawnsio Baton yr Iaith yn yr Eisteddfod Ryngwladol Llangollen / Launching the Language Baton at Llangollen International Eisteddfod

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Prif Dudalen

Ar ddydd Mawth, Gorffennaf y 3ydd, 2018 bydd Baton yr Iaith yn cael ei orymdeithio o gwmpas Eisteddfod Rynglwadol Llangollen i gyhoeddi dechreuad Ras yr Iaith 2018. On Tuesday, July 3rd, 2018 ‘Baton yr Iaith’ (language baton) will be paraded around Llangollen International Eisteddfod to announce the start of Ras yr Iaith 2018 (Race for the Language). www.rasyriaith.cymru

Cadwch i ddarllen...

Prif Weithredwr Elfed Roberts: 100 Diwrnod i fynd tan Eisteddfod Caerdydd / 100 Days to go until the Cardiff National Eisteddfod

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Prif Dudalen
Eisteddfod 2018 logo

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni, a chymerodd y Prif Weithredwr, Elfed Roberts, y cyfle i sôn rhywfaint am y Maes a’r hyn fydd i’w weld yn y Bae yn ystod ei Eisteddfod olaf cyn ei ymddeoliad. There are only 100 days to go before the National Eisteddfod begins in Cardiff Bay this year, and Chief Executive, Elfed Roberts, spoke about the Maes and what to expect as he prepares for his final Eisteddfod before his retirement. Elfed Roberts Rydym yn benderfynol o sicrhau bod yr awyrgylch agos atoch a chyfeillgar sydd bob amser i’w cael ar faes traddodiadol hefyd i’w teimlo ym Mae Caerdydd. Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn ardal…

Cadwch i ddarllen...