Category archive

Prif Dudalen

Diweddariad y Cyngor Llyfrau Cymru: Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019 / Update from the Welsh Books Council: Announcing the 2019 Children’s Literature Awards Shortlist

Yn Prif Dudalen
Gwobrau Tir na n-Og 2019

Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2019, sef y gwobrau a roddir yn flynyddol gan y Cyngor i ddathlu ac anrhydeddu gwaith gwreiddiol gan awduron ac arlunwyr llyfrau plant a phobl ifanc yn y Gymraeg a’r Saesneg. The Welsh Books Council has announced the titles on the shortlist of the prestigious Tir na n-Og Awards 2019, awards which are presented annually by the Council to celebrate and honour original work by authors and illustrators of children’s books in Welsh and English. Teitlau’r rhestr fer Gymraeg Hadau – Lleucu Roberts (Y Lolfa) Nofel anturus i’r arddegau wedi’i gosod mewn byd ôl-apocalyptaidd. Yr ail lyfr yng nghyfres YMA. Cymru ar y Map – Elin Meek, Valériane Leblond (Rily)…

Cadwch i ddarllen...

Eisteddfod Genedlaethol 2022 i’w chynnal yn Rhondda Cynon Taf / Rhondda Cynon Taf to host the National Eisteddfod in 2022

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Prif Dudalen
Eisteddfod pabell pinc

Daeth cadarnhad heddiw mai Rhondda Cynon Taf fydd lleoliad Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2022. Rhondda Cynon Taf has been confirmed as the 2022 location for the National Eisteddfod for Wales. eisteddfod.cymru / eisteddfod

Cadwch i ddarllen...

Diweddariad y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: Gwobrau Arwain Cymru yn cydnabod arweinyddiaeth ysbrydoledig Helen Prosser yn y sector Dysgu Cymraeg / Update from The National Centre for Learning Welsh: Helen Prosser’s leadership in Learn Welsh sector recognised by 2018 Leading Wales Awards

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Prif Dudalen
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Helen Prosser

Mae Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, wedi ennill un o brif wobrau Gwobrau Arwain Cymru 2018, mewn cydweithrediad â’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Helen Prosser, Director of Strategy at the National Centre for Learning Welsh, has won a major award at the 2018 Leading Wales Awards, in association with The Institute of Leadership & Management. Credu mewn gwneud gwahaniaeth i sefyllfa’r iaith Gymraeg a thrwy hynny gyfoethogi bywydau unigolion ar yr un pryd sydd yn fy nghymell fel arweinydd. dysgucymraeg.cymru / learnwelsh.cymru / learncymraeg    

Cadwch i ddarllen...

Aled Lewis Evans: Lluniau y ‘Steddfod

Yn Prif Dudalen
Aled Lewis Evans Lluniau y Steddfod

Mae Aled Lewis Evans yn bardd ac awdur sydd wedi cyhoeddi llwyth o lyfrau yn Gymraeg a Saesneg. Dyma gasgliad o luniau a gymerodd yn ystod yr Eisteddfod 2018 Bae Caerdydd… Aled Lewis Evans is a poet and author who has published many books in Welsh and English. Here is a collection of photos that he took during the 2018 Eisteddfod in Cardiff Bay… Yr olygfa arbennig a gafwyd gydol yr wythnos ym Mae Caerdydd. Helena sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg yng Nghaerdydd am ddwy flynedd; bellach mae’n well ganddi gael ei galw yn Heledd. Uchafbwynt yr wythnos i mi – ‘Hwn yw fy Mrawd’ gan Mererid Hopwood a Robat Arwyn. Dyma lun cast y cynhyrchiad pwerus, cynnil ac…

Cadwch i ddarllen...

Ras yr Iaith 2018: Lawnsio Baton yr Iaith yn yr Eisteddfod Ryngwladol Llangollen / Launching the Language Baton at Llangollen International Eisteddfod

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Prif Dudalen

Ar ddydd Mawth, Gorffennaf y 3ydd, 2018 bydd Baton yr Iaith yn cael ei orymdeithio o gwmpas Eisteddfod Rynglwadol Llangollen i gyhoeddi dechreuad Ras yr Iaith 2018. On Tuesday, July 3rd, 2018 ‘Baton yr Iaith’ (language baton) will be paraded around Llangollen International Eisteddfod to announce the start of Ras yr Iaith 2018 (Race for the Language). www.rasyriaith.cymru

Cadwch i ddarllen...

Prif Weithredwr Elfed Roberts: 100 Diwrnod i fynd tan Eisteddfod Caerdydd / 100 Days to go until the Cardiff National Eisteddfod

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Prif Dudalen
Eisteddfod 2018 logo

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni, a chymerodd y Prif Weithredwr, Elfed Roberts, y cyfle i sôn rhywfaint am y Maes a’r hyn fydd i’w weld yn y Bae yn ystod ei Eisteddfod olaf cyn ei ymddeoliad. There are only 100 days to go before the National Eisteddfod begins in Cardiff Bay this year, and Chief Executive, Elfed Roberts, spoke about the Maes and what to expect as he prepares for his final Eisteddfod before his retirement. Elfed Roberts Rydym yn benderfynol o sicrhau bod yr awyrgylch agos atoch a chyfeillgar sydd bob amser i’w cael ar faes traddodiadol hefyd i’w teimlo ym Mae Caerdydd. Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn ardal…

Cadwch i ddarllen...