Parallel.cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy

Parallel.cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy: Dydd Sadwrn 03/08 & Mercher 07/08

Yn Dysgwyr/Erthyglau

Bethan Gwanas, Mared Lewis & Pegi Talfryn:
Sgwrs gyda rhai o awduron Amdani / In conversation with Amdani authors

Dydd Sadwrn 03/08, 15:10-16:00
Yn y pabell Shwmae Su’mae: Dysgu Cymraeg / In the Learn Welsh tent
Yma bydd parallel.cymru yn cyflwyno sgwrs rhwng tair awdures sydd wedi cyhoeddi llyfrau yn y gyfres i ddysgwyr, Cyfres Amdani, ac yn addysgu dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion hefyd.
Here parallel.cymru will present a chat between three authors who have released books in the series for Welsh learners, Amdani, and also teach Welsh for Adults classes.

Andrew Green:
Fy Nhaith Ieithyddol Dros y Blynyddoedd / My Language Journey Over The Years

Dydd Mercher 07/08, 13:00-13:45
Yn y pabell Shwmae Su’mae: Dysgu Cymraeg / In the Learn Welsh tent
Yma bydd parallel.cymru yn cyflwyno'r cyn Prif Lyfrgellydd o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd wedi dysgu'r iaith yn y 80au ac wedyn rhyddhau'r llyfr poblogaidd Cymru Mewn 100 Gwrthrych yn 2019.
Here parallel.cymru will present the former Head Librarian of the National Library of Wales, who learnt Welsh in the 1980s and then released the popular book Wales in 100 Objects in 2019.
Croeso cynnes i bawb! A warm welcome to all!

Fel cyhoeddwr Parallel.cymru, byddaf yn y pabell Shwmae Su’mae: Dysgu Cymraeg trwy'r ddyddiau Sadwrn a Mercher- croeso enfawr dod lan i fi a dweud helo!

As the Parallel.cymru publisher, I'll be in the Shwmae Su’mae: Learn Welsh tent through the Saturday and Wednesday- you're more than welcome to come up to me and say hello!

Neil Rowlands

Neil Rowlands
Wales International Eisteddfod 2019

Bethan, Mared, Pegi ac Andrew ar Parallel.cymru:

Bethan Gwanas Awdures ydw i


Bethan Gwanas- Creating Blodwen Jones


Mared Lewis Creu Fi a Mr Huws, Y Stryd + Llwybrau Cul


Cyfres Amdani Gangsters yn y Glaw


Andrew Green Cymru mewn 100 gwrthrych


Amserlen lawn / Full schedule:

Eisteddfod Logo Purple