OPRA Cymru Fidelio

OPRA Cymru: Lluniau o ‘Fidelio’

Yn Anffurfiol/Erthyglau

Mae OPRA Cymru yn dathlu deng mlynedd ers eu cyngerdd agoriadol gyda fersiwn Gymraeg newydd o unig opera Beethoven, sef Fidelio. Dyma stori ysbrydoledig am ddewrder dynes sy’n achub ei gŵr rhag iddo gael ei ddienyddio am resymau gwleidyddol. Mae cerddoriaeth Beethoven yn dyst i’w brif gredoau mewn rhyddid, ffyddlondeb a chariad, ac mae’n cynnwys y gwaith enwog hwnnw ‘Corws y Carcharorion.’ Caiff yr opera ei hadrodd drwy eiriau Mererid Hopwood, y ddynes gyntaf erioed i ennill y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae’r cynhyrchiad hwn o Fidelio yn dilyn cynhyrchiad première arobryn Wythnos yng Nghymru Fydd gan Mererid Hopwood a Gareth Glyn. Dyma rai lluniau oddi wrth ymarferion...

OPRA Cymru celebrates the ten years since its inaugural concert with a new Welsh-language version of Beethoven’s only opera Fidelio. This is the inspiring story of the bravery of a woman who rescues her husband from political execution. Beethoven’s music is testament to his core beliefs in freedom, fidelity and love, and includes the famous ‘Prisoner’s Chorus.’ The opera is told through the words of Mererid Hopwood, the first woman to win the Bard’s Chair at Wales’ National Eisteddfod. This production of Fidelio follows OPRA Cymru’s award-winning première production of Mererid Hopwood’s and Gareth Glyn’s Wythnos yng Nghymru Fydd. Here are some pictures from rehearsals...

Patrick Young, Cyfarwyddwr Artistig / Artistic Director:

I'm delighted that OPRA Cymru is celebrating its 10th birthday with a new production of Beethoven's Fidelio. The story of a woman going to heroic lengths to rescue her unjustly imprisoned husband has significance far beyond the simple rescue drama on which the opera was based, and I thought it would be particularly appropriate to involve Mererid Hopwood in the creation of the first known full translation of the work.
I am very excited by the talents in the cast and it is a real pleasure to be collaborating with a number of amateur choirs and choristers across Wales in realising the full potential of the work.
The theme of freedom has particular resonance for Wales and also for the Welsh language and I am delighted that the name of OPRA Cymru should be associated with such historically important issues.

opra.cymru / OPRACymru

OPRA Cymru Fidelio Thomas Niesser

Thomas Niesser (Pizarro yn yr opera), baritone o ardal Porthmadog

OPRA Cymru Fidelio Adam Gilbert

Adam Gilbert (Florestan) sydd yn ddiweddar wedi newid ei llais i fod yn denor

OPRA Cymru Fidelio Elen Lloyd Roberts

Elen Lloyd Roberts (Marzelline yn yr opera), soprano o’r Gogledd

OPRA Cymru Fidelio Catrin Aur

Catrin Aur (Prif gymeriad Leonore/Fidelio) a Patrick Young (Cyfarwyddwr Artistig y cwmni)

OPRA Cymru Fidelio Robin Gruffudd

Robin Gruffudd (Rocco yn yr opera), bas o ardal Penllyn