Category archive

Straeon Byr

Stori Fer Balesteinaidd “The Slave Said” wedi’i haddasu i’r Gymraeg / Palestinian Short Story “The Slave Said” adapted into Welsh

Yn Llenyddol/Straeon Byr
Palestinian flag

Wel, mae’n byd yn anhygoel weithiau. Ces i neges o David Morgan i ddweud mae straeon Palestinian gyda fe, sydd wedi cael ei cyfieithu i mewn i’r Gymraeg. Pan gwnes i ofn mwy amdano fe, dwedodd e gwnaeth e gyfieithu nhw o’r Ffrangeg! Mae David yn parhaol gyda’r stori… Well, it’s an incredible world sometimes. I received a message from David Morgan to say he had some Palestinian stories that had been translated into Welsh. When I asked more about it, he said that he translated them from French! David continues the story… Yn anffodus, dim o’r Arabeg wnes i gyfieithu’r stori, ond o’r Ffrangeg. Mae gen i fymryn o Arabeg o’r adeg o’n i’n gweithio yn y Swdan, yn…

Cadwch i ddarllen...