Gwreiddiau Enwau Lleoedd Cymreig / Welsh placename roots

Yn Enwau Lleodd / Placenames

<- Return to main glossary

aber confluence of water bodies
afon river
allt hillside/wood
bach little
bedd grave
betws chapel, oratory
blaen source of stream, upland
blaenau sources of stream, upland
bryn hill
bwlch gap in hills, pass
cae field, enclosure
caer fort, stronghold
capel chapel
carn cairn
carnedd cairn
cas castle
castell castle
cefn ridge
cei quay
cil corner/nook/recess
clog steep cliff
clogwyn steep cliff
coed forest/wood
cors bog
croes cross/crossroads
crug hillock
cwm valley
cymer confluence
din hill fort
dinas city
dol meadow
dwfr water
dŵr water
dyffryn valley
eglwys church
erw acre
ffin boundary
ffordd road
ffridd wood
ffynnon spring
garth enclosure/garden/ridge
glan bank of river or lake
glyn deep valley
gwaun moorland
hafod summer farmstead
hafn ravine
hendre winter farmstead
llan parish/parish church
llannerch clearing
llech covert/slate
llyn lake
maen stone
mawr big
melin mill
merthyr martyrium
moel bare hill
môr sea
morfa marsh
mynydd mountain/moorland
nant brook/small valley
newydd new
ogof cave
pandy fulling mill
pant hollow/valley
parc park/field
pen head/end
penrhyn promontory
pentre homestead/village
pistyll waterfall
plas hall/mansion
pont bridge
porth harbour/gateway
pwll pool
rhaeadr waterfall
rhiw hill/slope
rhos moor/promontory
rhyd ford
sarn causeway
sir county/shire
stryd street
tafarn inn/tavern
ton lea
traeth beach
tref village/town
house
y, yr, ‘r the
ynys island/river-meadow
ysbyty hospital
ysgol school
ystrad valley floor

 

<- Return to main glossary