Terminoleg rygbi / Rugby terminology

Yn Termau Themaidd / Themed Terminology

<- Return to main glossary

Rugby terminology

 

advantage mantais
captain capten
centre (player) canolwr
coach hyfforddwr
commentary sylwebaeth
commentator sylwebydd
commit a foul cyflawni trosedd
conversion trosiad
convert trosi
converted try trosgais
crossbar trawst
dead-ball line y ffin gwsg
drop-goal gôl adlam
drop-kick cic adlam
fair play chwarae teg
fair tackle tacle deg
first half hanner cyntaf
flanker blaenasgellwr
fly-half maswr
(the) forty minutes y deugain
forward (player) blaenwr
foul trosedd
front row rheng flaen
full-back cefnwr
full time terfynol
gain an advantage cael mantais dros
gain possession ennill y mediant
gap bwlch
Grand Slam Camp Lawn
grubber kick cic bwt
half-backs haneri
half time egwyl
halfway line llinell hanner
handling error cam drafod
heel/s (noun) sawdl/sodlau
heel (verb) sodli
home crowd tyrfa gartref
hooker bachwr
home game gêm gartref
hooker/hookers bachwr/bachwyr
impressive performance perfformiad trawiadol
in the lead ar y blaen
infringement torri
injured wedi ei anafu
inside centre canolwr/canolwyr
kick (n) cic
kick (v) cicio
kicker/kickers cicwr/cicwyr
line-out/s lein/leinau
linesman llumanwr
lock clo
loose maul sgarmes rydd
man of the match seren y gêm
match gêm
maul/s sgarmes/oedd
Millennium Stadium Stadiwm y Mileniwm
miss a penalty methu cic gosb
number 8 wythwr
obstruct rhwystro
on for [name] yn lle [enw]
opponent gwrthwynebydd
out of play yn farw
outside centre/s canolwr/canolwyr
outside half/s maswr/maswyr
pass/es pas/iau
penalty/penalties cosb/cosbau
penalty goal gôl gosb
penalty kick cic gosb
penalty try cais cosb
prop prop
referee dyfarwnr
scrum half mewnwr
winger asgellwr

 

<- Return to main glossary