Arddodiaid- rhestr lawn / Prepositions- a full list

Yn Rhestrau llawn o Gramadeg Cymraeg / Full lists of Welsh Grammar

<- Return to main glossary

aboutam
aboveuchod
according toyn ôl
acrossar draws
afterar ôl
againstyn erbyn
amongymhlith
aroundo gwmpas
asfel
as far ascyn belled ag y
as well asyn ogystal â
atar
because ofoherwydd
beforecyn
behindy tu ôl i
belowisod
beneathdan
besideheblaw
betweenrhwng
beyondy tu hwnt i
butond
bygan
close toyn agos at
despiteer gwaethaf
downi lawr
due tooherwydd
duringyn ystod
exceptac eithrio
except forac eithrio ar gyfer
far fromymhell o fod yn
forar gyfer
fromo
inyn
in addition toyn ogystal â
in front ofo flaen
in spite ofer gwaethaf
insidetu mewn
inside oftu mewn
instead ofyn hytrach na
intoi mewn i
nearger
near toyn agos i
nextnesaf
next tonesaf i
ofo
onar
on behalf ofar ran y
on top ofar ben
oppositegyferbyn
outallan
outsidey tu allan i
outside ofy tu allan i
overdros
pery
plusplus
prior tocyn
roundrownd
sinceers
thanna
throughdrwy
tillhyd
toi
towardtuag at
undero dan
unlikeyn wahanol i
untilhyd nes y
upi fyny
viavia
withâ
withino fewn
withoutheb

<- Return to main glossary