Menu

Technoleg / Technology

Yn Termau Themaidd / Themed Terminology

<- Return to main glossary English Singular Plural (where appropriate) clipboard clipfwrdd computer cyfrifiadur cyfrifiaduron digital digidol download llwytho i lawr interface rhyngwyneb internet rhyngrwyd keyboard (computer) bysellfwrdd bysellfyrddau language pack(s) pecyn iaith pecynnau iaith laptop (computer) gliniadur gliniaduron link(s) dolen dolenni mouse (for computer) llygoden llygod network rhwydwaith operating system system weithredu program(s) rhaglen rhaglenni to save cadw software meddalwedd spell checker gwirydd sillafu gwirwyr sillafu spelling check tools offer gwirio sillafu to log in mewngofnodi to log out allgofnodi to sign up/register cofrestru upload llwytho i fyny web gwe gweoedd web browser porwr gwe porwyr gwe    <- Return to main glossary

Cadwch i ddarllen...

Termau teuluol / Family terminology

Yn Termau Themaidd / Themed Terminology

<- Return to main glossary Organised logically family teulu parents rhieni father tad mother mam children plant son mab daughter merch husband gŵr wife gwraig brother brawd sister chwaer uncle (formal) ewythr uncle (informal) wncwl aunt (formal) modryb aunt (informal) anti cousin (male) cefnder cousin (female) cyfnither nephew nai niece nith grandparents (NW) nain a thaid grandparents (SW) mam-gu a thad-cu grandfather (NW) taid grandfather (SW) tad-cu grandmother (NW) nain grandmother (SW) mam-gu grandchildren wyrion grandson ŵyr granddaughter wyres grand nephew nai bach grand niece nith fach great grandfather (NW) hen daid great grandfather (SW) hen dad-cu great grandmother (NW) hen nain great grandmother (SW) hen fam-gu great uncle hen ewythr great aunt hen fodryb father-in-law tad yng nghyfraith mother-in-law…

Cadwch i ddarllen...

Termau meddygol / Medical terminology

Yn Termau Themaidd / Themed Terminology

<- Return to main glossary accident and emergency (A&E) damweiniau ac achosion brys acute services gwasanaethau acíwt British Dental Association (BDA) Cymdeithas Ddeintyddol Prydain British Medical Association (BMA) Cymdeithas Feddygol Prydain cancer canser cardiovascular disease clefyd cardiofasgwlaidd care pathway llwybr gofal chief medical officer (CMO) prif swyddog meddygol child and adolescent mental health services gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed child protection register y gofrestr amddiffyn plant cholesterol colesterol chronic disease management rheoli afiechyd cronig chronic disease clefydau cronig chronic diseases clefyd cronig clinician clinigydd communicable disease clefyd trosglwyddadwy community care gofal yn y gymuned community nurse nyrs gymunedol community nurses nyrsys cymunedol community-based health services gwasanaethau iechyd yn y gymuned confidential patient information gwybodaeth gyfrinachol am glaf coronary heart…

Cadwch i ddarllen...

Pynciau prifysgol / University subjects

Yn Termau Themaidd / Themed Terminology

<- Return to main glossary Accountancy Cyfrifeg Accounting and Finance Cyfrifeg a Chyllid Adult Continuing Education Addysg Barhaus Oedolion Aerospace Engineering Peirianneg Awyrofod American Studies Astudiaethau Americanaidd Applied Medical Sciences Gwyddorau Meddygol Cymhwysol Biochemistry Biocemeg Biological Sciences Gwyddorau Biolegol Business Management Rheoli Busnes Cardiac Physiology Ffisioleg Gardiaidd Chemical Engineering Peirianneg Gemegol Chemistry Cemeg Civil Engineering Peirianneg Sifil Classics Y Clasuron Classics, Ancient History and Egyptology Y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg Computer Science Cyfrifiadureg Computing Cyfrifiadureg Criminology Troseddeg Economics Economeg Education Addysg Egyptology Eifftoleg Electrical and Electoronic Engineering Peirianneg Drydanol ac Electronig English Literature Llenyddiaeth Saesneg Englsh Language Iaith Saesneg Environmental Engineering Peirianneg Amgylcheddol Finance Cyllid Foundation Degree in Engineering Gradd Sylfaen mewn Peirianneg French Ffrangeg Genetics Geneteg Geo-Informatics…

Cadwch i ddarllen...

Terminoleg rygbi / Rugby terminology

Yn Termau Themaidd / Themed Terminology

<- Return to main glossary   advantage mantais captain capten centre (player) canolwr coach hyfforddwr commentary sylwebaeth commentator sylwebydd commit a foul cyflawni trosedd conversion trosiad convert trosi converted try trosgais crossbar trawst dead-ball line y ffin gwsg drop-goal gôl adlam drop-kick cic adlam fair play chwarae teg fair tackle tacle deg first half hanner cyntaf flanker blaenasgellwr fly-half maswr (the) forty minutes y deugain forward (player) blaenwr foul trosedd front row rheng flaen full-back cefnwr full time terfynol gain an advantage cael mantais dros gain possession ennill y mediant gap bwlch Grand Slam Camp Lawn grubber kick cic bwt half-backs haneri half time egwyl halfway line llinell hanner handling error cam drafod heel/s (noun) sawdl/sodlau heel (verb) sodli home…

Cadwch i ddarllen...