Menu

Egluro geiriau Cymraeg tebyg / Clarifying similar Welsh words

Yn Termau Rhagarweiniol / Introductory Terms

Mae nifer o eiriau Cymraeg sydd wedi’u sillafu a/neu eu hynganu yn yr un ffordd, ac mae’n gallu bod yn lletchwith i wybod pa un yw pa un.  Dyma ddechrau rhestr sy’n amlinellu’r geiriau hyn gan gynnig mnemonig i helpu i ddangos y gwahaniaeth. There are a number of Welsh words that are spelt and/or pronounced similarly, and it can be tricky to know which is which. Here is the beginning of a list which outlines these words and gives a mnemonic to aid telling the difference. While making unintentional errors when using Welsh is perfectly acceptable, I hope that this helps people avoid stating things that I have, such as: “Mae James yn gamgymeriad, nag wyt?” a “Rwyt ti’n gallu…

Cadwch i ddarllen...

Berfau poblogaidd / Popular verbs

Yn Termau Rhagarweiniol / Introductory Terms

<- Return to main glossary to burn llosgi to buy prynu to clean glanhau to close / shut cau to colour lliwio to come dod to dance dawnsio to dress gwisgo to drink yfed to eat bwyta to enjoy mwynhau to fall cwympo to fight ymladd to fly hedfan to get up codi to give rhoi to go mynd to hear clywed to hide cuddio to iron smwddio to laugh chwerthin to listen gwrando to look for chwilio am to make / do gwneud to open agor to paint paentio to pay talu to play chwarae to pull tynnu to race rasio to run rhedeg to sail hwylio to see gweld to sing canu to sit eistedd to smile gwenu…

Cadwch i ddarllen...

Pynciau ysgol / School subjects

Yn Termau Rhagarweiniol / Introductory Terms

<- Return to main glossary Art Celf Catering Coginio Drama Drama English Saesneg French Ffrangeg Geography Daearyddiaeth German Almaeneg History Hanes ICT Technoleg Gwybodaeth Maths Mathemateg Music Cerddoriaeth RE Addysg Grefyddol Science Gwyddoniaeth Spanish Sbaeneg Sport Chwaraeon Technology Technoleg Welsh Cymraeg <- Return to main glossary

Cadwch i ddarllen...

Dyddiau, Misoedd a Thymhorau / Days, Months & Seasons

Yn Termau Rhagarweiniol / Introductory Terms

<- Return to main glossary Days of the week Monday Dydd Llun Tuesday Dydd Mawrth Wednesday Dydd Mercher Thursday Dydd Iau Friday Dydd Gwener Saturday Dydd Sadwrn Sunday Dydd Sul   Months of the year January Ionawr February Chwefror March Mawrth April Ebrill May Mai June Mehefin July Gorffennaf August Awst September Medi October Hydref November Tachwedd December Rhagfyr   Seasons Spring Gwanwyn Summer Haf Autumn Hydref Winter Gaeaf     <- Return to main glossary

Cadwch i ddarllen...