Menu

DIllad / Clothes

Yn Termau Canolradd / Intermediate Terms

<- Return to main glossary belt gwregys cap cap cardigan cardigan coat cot gloves menig hat het jeans jîns jumper siwmper light clothes dillad ysgafn nightie gŵn nos pyjamas pyjamas sandals sandalau scarf sgarff school uniform gwisg ysgol shorts trwser byr skirt sgert sock hosan socks (usually said sanau) socks hosanau sweatshirt crys chwys T-shirt crys-t tie tei tights teits tracksuit siwt loncian trainers esgidiau rhedeg trousers trwser vest fest warm clothes dillad twym wellies esgidiau glaw    <- Return to main glossary

Cadwch i ddarllen...

Rhannau o’r corff / Parts of the body

Yn Termau Canolradd / Intermediate Terms

<- Return to main glossary Arm Braich Arms Breichiau Back Cefn Belly Bola Bottom Pen-ôl Elbow Penelin Elbows Penelinoedd Feet Traed Finger Bys Fingers Bysedd Foot Troed Hand Llaw Hands Dwylo Knee Pen-glin Knees Pengliniau Leg Coes Legs Coesau Shoulder Ysgwydd Shoulders Ysgwyddau Thumb Bawd Thumbs Bodiau   Cheeks Bochau Chin Gên Ears Clustiau Eyebrows Aeliau Eyes Llygaid Hair Gwallt Lips Gwefusau Mouth Ceg Nose Trwyn Teeth Dannedd Tongue Tafod    <- Return to main glossary

Cadwch i ddarllen...

Bwydydd / Foods

Yn Termau Canolradd / Intermediate Terms

<- Return to main glossary almonds cnau almon apple afal apricot bricyllen avocado afocado banana banana beans ffa beetroot betysen biscuit(s) bisgeden (bisgedi) blueberries grawnwin bread bara breakfast brecwast butter menyn cabbage bresychen, blodfresychen candy candy carrot(s) moronen (moron) cereal grawnfwyd celery seleri cheese caws cherry(ies) ceiriosen (ceirios) chicken cyw iâr coconut(s) cneuen gogo (cnau coco) corn yd cream hufen cucumber ciwcymbr cumin cwmin dessert pwdin dinner cinio fish pysgod flour blawd fruit ffrwythau garlic garlleg grapes grawnwin grapefruit grawnffrywth honey mêl ice cream hufen iâ ketchup sos coch kiwi fruit ffrwyth ciwi lamb cig oen leek cenhinen lemon lemon lettuce letysen (singular) letys (plural) loaf torth lunch cinio meal pryd meat cig milk llaeth (South), llefrith (North) mushroom(s) madarchen…

Cadwch i ddarllen...

Anifeiliaid – Ffurfiau unigol a lluosog / Animals- Singular and plural forms

Yn Termau Canolradd / Intermediate Terms

<- Return to main glossary alligator alligator alligators alligators bear arth bears eirth bird aderyn birds adar bull tarw bulls teirw cat cath cats cathod cow buwch cows gwartheg deer carw many deer ceirw dog ci dogs cŵn donkey asyn donkeys asynnod eagle eryr eagles eryrod elephant eliffant elephants eliffantod giraffe jiraff giraffes jiraffod goat gafr goats geifr horse ceffyl horses ceffylau lion llew lions llewod monkey mwnci monkeys mwncïod mouse llygoden mice llygod rabbit cwningen rabbits cwningod seal morlo seals morloi snake neidr snakes nadroedd tiger teigr tigers teigrod wolf blaidd wolves bleiddiaid <- Return to main glossary

Cadwch i ddarllen...