Menu

Cenedl Enwau / Genders

Yn Rhestrau llawn o Gramadeg Cymraeg / Full lists of Welsh Grammar

Gwrywaidd / Masculine Gwrywod (pobl ac anifailiad) Males (people and animals) Athro, ci, llew Dyddiau’r wythnos Days of the week Dydd Llun, dydd Mawrth Y misoedd Months of the year Ionawr, Chwefror, Mawrth Y Tymhorau The seasons Y Gwanwyn, yr haf Y prif wyliau National holidays Y Nadolig, y Pasg Pwyntiau’r cwmpawd Points of the compass Gogledd, De Defnyddiau Materials Cotwm, lledr, neilion Metelau a mwynau Metals and materials Arian, dur, plwm Elfennau naturiol Natural elements Eira, glaw, nwy, tywydd Hylifau Liquids Coffi, cwrs, petrol Berfenwau Verb-nouns Canu, rhedeg Yr ôl-ddoddiaid hyn: After these suffixes: -ad, -adur, -ai, -aint, -awd -awdwr, -cyn, -deb, -der, -did -dod, -dra, -dwr, -edd, -fel, -i -iant, -id, -ineb, -mon, -od, -ol, -rwydd -wch, -wr,…

Cadwch i ddarllen...

Niferoedd- rhestr lawn o brifolion, trefnolion a thalfyriadau / Numbers- a full list of cardinals, ordinals & abbreviations

Yn Rhestrau llawn o Gramadeg Cymraeg / Full lists of Welsh Grammar

<- Return to main glossary This list gives a full list of numbers in Welsh. On the left is the cardinal version (ie usual form) and on the left is the ordinal version used in dates. Two, three and four have a masculine (m) and feminine form (f). Digit Cardinal Ordinal Ordinal abbreviation 0 sero/dim 1 un cynta(f) 1af 2 dau (m) ail 2ail dwy (f) 3 tri (m) trydydd (m) 3ydd tair (f) trydedd (f) 4 pedwar (m) pedwerydd (m) 4ydd pedair (f) pedwaredd (f) 5 pum(p) pumed 5ed 6 chwe(ch) chweched 6ed 7 saith seithfed 7fed 8 wyth wythfed 8fed 9 naw nawfed 9fed 10 deg degfed 10fed 11 un ar ddeg unfed ar ddeg 11eg un deg…

Cadwch i ddarllen...

Arddodiaid- rhestr lawn / Prepositions- a full list

Yn Rhestrau llawn o Gramadeg Cymraeg / Full lists of Welsh Grammar

<- Return to main glossary about am above uchod according to yn ôl across ar draws after ar ôl against yn erbyn among ymhlith around o gwmpas as fel as far as cyn belled ag y as well as yn ogystal â at ar because of oherwydd before cyn behind y tu ôl i below isod beneath dan beside heblaw between rhwng beyond y tu hwnt i but ond by gan close to yn agos at despite er gwaethaf down i lawr due to oherwydd during yn ystod except ac eithrio except for ac eithrio ar gyfer far from ymhell o fod yn for ar gyfer from o in yn in addition to yn ogystal â in front of o…

Cadwch i ddarllen...