Menu

Ymadroddion i’w defnyddio mewn negeseuon e-bost yn y gweithle / Phrases for use in workplace emails

Yn Cymraeg yn y Gweithle / Workplace Welsh

<- Return to main glossary Annwyl Dear Helo Hello   Annwyl fyfyriwr( fyfyrwyr – plural) Dear Student(s) Annwyl gydweithiwr (gydweithwyr – plural) Dear Colleague(s) Annwyl Gyfarwyddwr Dear Director Annwyl Athro … Dear Professor … Annwyl Syr / Madam Dear Sir / Madam Yn dilyn fy neges flaenorol Further to my previous message Yn dilyn eich neges (dyddiedig 13 Ebrill) Further to your message (of 13 April) Diolch am eich neges (dyddiedig 13 Ebrill) Thank you for your message (of 13 April) Diolch am y wybodaeth Thank you for the information Gan gyfeirio at eich llythyr / e-bost dyddiedig …   With reference to your letter / e-mail of … Cofion gorau Best wishes Hwyl am y tro Bye for now…

Cadwch i ddarllen...

Posteri a Arwyddion Swyddfa / Office Posters and Signs

Yn Cymraeg yn y Gweithle / Workplace Welsh

<- Return to main glossary   Do not disturb Peidiwch â tharfu Fire Exit Allanfa Dân No Entry Dim Mynediad Office Closed Swyddfa wedi cau Office open Swyddfa ar agor Office opening hours Oriau agor y swyddfa Quiet please, exam in progress Tawelwch plîs, arholiad Reception Derbynfa Staff Only Staff yn Unig Toilets Out of Order Toiledau ddim yn gweithio   <- Return to main glossary

Cadwch i ddarllen...