Menu
Category archive

Hwyl - page 2

Canwyr o Gymru / Singers from Wales: Top 10

Yn Hwyl/Top 10
Top 10 Canwyr o Gymru

Mae gan Gymru dreftadaeth gerddorol gref. Mae Cymru wedi cynhyrchu nifer o ffigurau cerddorol dros y blynyddoedd ac mae nifer ohonynt wedi cael llwyddiant rhyngwladol. O ganlyniad, mae llawer o bobl yn cyfeirio at Gymru fel ‘Gwlad y Gân’. Wales has a strong musical heritage. Wales has produced a number of musical figures over the years and many have achieved international success. As a result, a lot of people refer to Wales as ‘The Land of Song’. Gan / By Lydia Hobbs Sir Bryn Terfel CBE

Cadwch i ddarllen...

Cestyll Cymru / Castles of Wales: Top 10

Yn Hwyl/Top 10
Top 10 Cestyll Cymru

Mae Cymru’n wlad fodern ond mae ganddi dreftadaeth odidog hefyd.  Mae cestyll yn rhan bwysig o hanes Cymru ac mae dros 600 o gestyll yng Nghymru. Felly, ble bynnag yr ewch chi yng Nghymru, fyddwch chi byth yn bell o gastell. Wales is a modern country but it also has a magnificent heritage. Castles are an important part of Welsh history and there are over 600 castles in Wales. Therefore, where you go in Wales, you will never be far from a castle. By Lydia Hobbs Castell Biwmares / Beaumaris Castle

Cadwch i ddarllen...

Papurau Wal Digidol / Digital Wallpapers

Yn Hwyl
Papurau Wal Wallpaper

Delweddau papur wal am ddim i’w lawrlwytho ar gyfer eich cyfrifiadur/gliniadur/tabled/ffôn Free wallpaper desktop images to download for your computer/laptop/tablet/phone Mae oriel o ddelweddau ar gael isod; cliciwch ar y ddelwedd i neidio iddi, ac yna dewiswch y dimensiynau sydd eu hangen. A gallery of images available is below; click on the image to jump to it, and then select the dimensions required. Hoffech chi gyfrannu delwedd, gyda chredyd i chi? Gyrrwch neges at [email protected] Would you like to contribute an image, with credit to you? Send an email to [email protected] Y Baner Cymru / The Welsh Flag Bae Caerdydd / Cardiff Bay Yr Wyddfa / Snowdon Our Colourful Welsh Dragon Y Baner Cymru / The Welsh Flag Castell Coch

Cadwch i ddarllen...

Mapiau, Darluniadau a Delweddau gwahanol o Gymru / Different Maps, Images and Visualisations of Wales

Yn Hwyl
Mapiau o Gymru

Mae pob darllenwr y cylchgrawn digidol hwn yn gwybod yn iawn fod Cymru’n llawn hanes, diwylliant a chelf, ac mae’n gwlad ni wedi cael ei chynrychioli mewn llawer o ffurfiau ac arddulliau gwahanol. Rwy wedi casglu llawer o enghreifftiau mewn un lle fel y gall pobl eu mwynhau, ynghylch ag esboniadau gan yr artist neu gan hanesydd. Cliciwch ar y llun yn adran arolwg isod, neu sgroliwch i lawr i weld pob un ohonyn nhw. All readers of this digital magazine are well aware that Wales is steeped in history, culture and art and that representations of our country have been rendered in different forms and styles. I’ve gathered many into one place for people to enjoy, together with insight…

Cadwch i ddarllen...

Interview with Gofid of Welsh Black Metal band Iselder

Yn English-language articles/Hwyl
Gofid Iselder

Gofid (meaning sorrow) plays extreme metal with Welsh song titles under the name Iselder (meaning depression). His work attracted attention this month when he covered Dafydd Iwan’s cultural anthem Yma O Hyd- parallel.cymru went to find out more! First up Gofid, what is your background in metal? I first started listening to metal when I was about eleven years old, slowly getting in to classic bands such as Judas Priest, Iron Maiden and Black Sabbath. In my teenage years I had a good friend who introduced me to the more extreme side of things with Cannibal Corpse and Slayer, which forged the path for me to seek out the most extreme metal I could find. At sixteen I discovered bands…

Cadwch i ddarllen...