Category archive

Hwyl - page 2

Actoresau o Gymru / Actresses from Wales: Top 10

Yn Hwyl/Top 10
Top 10 Actoresau o Gymru

Mae nifer o actoresau talentog sy’n dod o Gymru. Maen nhw wedi ymddangos mewn amrywiaeth o raglenni poblogaidd, yn Saesneg ac yn Gymraeg. There are a number of talented actress who came from Wales. They have appeared in a variety of popular programmes, in English and in Welsh. Gan / By Lydia Hobbs Catherine Ayers

Cadwch i ddarllen...

Y Nadolig yng Nghaerdydd / Christmas in Cardiff: Top 10

Yn Hwyl/Top 10
Top 10 Y Nadolig yng Nghaerdydd

Mae Caerdydd, prifddinas Cymru, yn cynnig llawer o atyniadau adeg y Nadolig ac mae rhywbeth i bawb. Cardiff, the capital city of Wales, offers lots of attractions at Christmas time and there is something for everyone. Gan / By Lydia Hobbs Marchnadoedd Y Nadolig / Christmas Markets

Cadwch i ddarllen...

Luke Upton: Introducing Gethin ‘Huge’ Hughes, Welsh rugby’s new fictional hero

Yn English-language articles/Hwyl
Luke Upton Absolutely Huge main image

Luke Upton, a business journalist and creator of the popular spoof Twitter account @NotGavHenson, introduces his fictionalised new hero of Welsh rugby: a story of Twitter, the media and how a Lion’s bite led to a quick rewrite. When Wales and Ospreys hooker Scott Baldwin got bitten by a Lion cub whilst in South Africa with his club in September 2017, my first thought was- how on earth did that happen? The second, oh dear, I am going to have to scrap some of last weekend’s work. This now infamous incident, which led to one of my all time favourite Welsh rugby quotes, from then Ospreys manager Steve Tandy – “There was an incident with a lion, but in fairness…

Cadwch i ddarllen...

Arwyr Chwaraeon o Gymru / Sporting Heroes from Wales: Top 10

Yn Hwyl/Top 10
Top 10 Arwyr Chwaraeon

Mae Cymru wedi cynhyrchu llawer o chwaraewyr sy’n adnabyddus yn rhyngwladol mewn amrywiaeth o chwaraeon gwahanol; maen nhw i gyd wedi bod yn llwyddiannus dros ben. Wales has produced many sports stars who are known internationally in a variety of different sports; they have all been extremely successful. Gan / By Lydia Hobbs Colin Jackson CBE

Cadwch i ddarllen...

Traethau Cymru / Beaches of Wales: Top 10

Yn Hwyl/Top 10
Top 10 Traethau Cymru

Mae llawer o hwyl i’w gael ar draethau ac mewn trefi ar lan y môr yng Nghymru, gyda llawer o bethau gwahanol i’w wneud. Heb os nac onibai, mae arfordir Cymru’n ysblennydd. Mae’n syniad gwych i fynd am ddiwrnod ar y traeth gyda’ch teulu a’ch ffrindiau! There is a lot of fun to be had on beaches and in seaside towns in Wales, with lots of different things to do. Without a doubt, the Welsh coast is stunning. It’s a great idea to go for a day on the beach with your family and friends. Gan / By Lydia Hobbs Aberdyfi

Cadwch i ddarllen...

Canwyr o Gymru / Singers from Wales: Top 10

Yn Hwyl/Top 10
Top 10 Canwyr o Gymru

Mae gan Gymru dreftadaeth gerddorol gref. Mae Cymru wedi cynhyrchu nifer o ffigurau cerddorol dros y blynyddoedd ac mae nifer ohonynt wedi cael llwyddiant rhyngwladol. O ganlyniad, mae llawer o bobl yn cyfeirio at Gymru fel ‘Gwlad y Gân’. Wales has a strong musical heritage. Wales has produced a number of musical figures over the years and many have achieved international success. As a result, a lot of people refer to Wales as ‘The Land of Song’. Gan / By Lydia Hobbs Sir Bryn Terfel CBE

Cadwch i ddarllen...

Cestyll Cymru / Castles of Wales: Top 10

Yn Hwyl/Top 10
Top 10 Cestyll Cymru

Mae Cymru’n wlad fodern ond mae ganddi dreftadaeth odidog hefyd.  Mae cestyll yn rhan bwysig o hanes Cymru ac mae dros 600 o gestyll yng Nghymru. Felly, ble bynnag yr ewch chi yng Nghymru, fyddwch chi byth yn bell o gastell. Wales is a modern country but it also has a magnificent heritage. Castles are an important part of Welsh history and there are over 600 castles in Wales. Therefore, where you go in Wales, you will never be far from a castle. By Lydia Hobbs Castell Biwmares / Beaumaris Castle

Cadwch i ddarllen...

Papurau Wal Digidol / Digital Wallpapers

Yn Hwyl
Papurau Wal Wallpaper

Delweddau papur wal am ddim i’w lawrlwytho ar gyfer eich cyfrifiadur/gliniadur/tabled/ffôn Free wallpaper desktop images to download for your computer/laptop/tablet/phone Mae oriel o ddelweddau ar gael isod; cliciwch ar y ddelwedd i neidio iddi, ac yna dewiswch y dimensiynau sydd eu hangen. A gallery of images available is below; click on the image to jump to it, and then select the dimensions required. Hoffech chi gyfrannu delwedd, gyda chredyd i chi? Gyrrwch neges at [email protected] Would you like to contribute an image, with credit to you? Send an email to [email protected] Y Baner Cymru / The Welsh Flag Bae Caerdydd / Cardiff Bay Yr Wyddfa / Snowdon Our Colourful Welsh Dragon Y Baner Cymru / The Welsh Flag Castell Coch

Cadwch i ddarllen...

Mapiau, Darluniadau a Delweddau gwahanol o Gymru / Different Maps, Images and Visualisations of Wales

Yn Hwyl
Mapiau o Gymru

Mae pob darllenwr y cylchgrawn digidol hwn yn gwybod yn iawn fod Cymru’n llawn hanes, diwylliant a chelf, ac mae’n gwlad ni wedi cael ei chynrychioli mewn llawer o ffurfiau ac arddulliau gwahanol. Rwy wedi casglu llawer o enghreifftiau mewn un lle fel y gall pobl eu mwynhau, ynghylch ag esboniadau gan yr artist neu gan hanesydd. Cliciwch ar y llun yn adran arolwg isod, neu sgroliwch i lawr i weld pob un ohonyn nhw. All readers of this digital magazine are well aware that Wales is steeped in history, culture and art and that representations of our country have been rendered in different forms and styles. I’ve gathered many into one place for people to enjoy, together with insight…

Cadwch i ddarllen...