Category archive

Letras de canción

Myfanwy: Geiriau Cân / Lyrics

en Letras de canción/Divertido
Myfanwy first line song lyric

Mae’r enw Myfanwy yn dod o’r gair Annwyl. Cyfansoddwyd y gân yn 1875 gan Joseph Parry (alaw) a Richard Davies (geiriau) a’r gân hon yw You’ve Lost That Loving Feeling y byd Cymraeg. Mae’r geiriau yn ffurfiol iawn ac yn anodd i ddysgwyr eu deall, ond mae’r cyfieithiad yn glir iawn.Dyma hoff gân corau led led Cymru, a chaeth ei chyflwyno yn y nofel How Green Was My Valley a ffilmiau Hedd Wyn a Twin Town. The name Myfanwy comes from the word Beloved/Darling. The song was composed in 1875 by Joseph Parry (tune) and Richard Davies (words) and is the You’ve Lost That Loving Feeling of the Welsh world. The words are very formal and difficult for learners to…

Cadwch i ddarllen...

Sosban Fach: Geiriau Cân / Lyrics

en Letras de canción/Divertido
Sosban Fach by ERM Williams, Carmarthenshire Museums Service Collection

Sosban Fach yw un o’r caneuon gwerin Cymraeg mwyaf poblogaidd ac adnabyddus. Mae’n cael ei chanu gan gefnogwyr timau rygbi Llanelli a’r Sgarlets. Sosbon Fach (Little Saucepan) is one of the most popular and recogniseable folk songs from Wales. In particular, it is sung by supporters of the Llanelli and Scarlets rugby teams. en.wikipedia.org/wiki/Sosban_Fach Cerys Matthews: https://youtube.com/watch?v=8ICXrhPSxIM Only Boys Aloud: https://www.youtube.com/watch?v=HpnfZlErpsk Hanna Morgan: https://www.youtube.com/watch?v=geWGYh99o3c Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd, ac i gyflwyno erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd. Parallel.cymru is an online magazine that gives a voice to anyone who is using the language of heaven, and to introduce articles, stories, Welsh culture and…

Cadwch i ddarllen...

Hen Wlad Fy Nhadau: Geiriau Cân / Lyrics

en Letras de canción/Divertido
Mae Hen Wlad fy Nhadau by Driftwood Designs

Y gân enwocaf a mwyaf ysbrydoledig yw’r Anthem Genedlaethol. Mae’n cael ei chanu cyn gweithgareddau chwaraeon- mae’r holl dorf yn ymuno gyda’i gilydd i rannu eu llawenydd a’u balchder yn eu gwlad. Caeth ei hysgrifennu gan Evan James a’i fab James James o Bontypridd yn 1856. The most famous and inspiring of Welsh songs is the National Anthem. Sung by Welsh teams before sporting events- the whole crowd joins together as one to share it’s joy at being Welsh. It was written by Evan James and James James of Pontypridd in 1856. Note that the original Welsh lyrics are written very concisely, and as a result translations into English do vary, don’t rhyme and don’t quite contain the power and…

Cadwch i ddarllen...

Calon Lân: Geiriau Cân / Lyrics

en Letras de canción/Divertido
Calon Lân Red Heart from Welsh Gift Shop

Emyn Cymraeg a ysgrifennwyd yn y canrif 19eg gyda geiriau gan Daniel James (Gwyrosydd) a thôn gan John Hughes yw Calon Lân. Calon Lân is a Welsh hymn that was written in the 19th century with words by Daniel James and tune by John Hughes. Gift cards and large prints of the featured image above are available online from the Welsh Gift Shop. Learn to sing Calon Lân with Wynne Evans: www.bbc.co.uk/guides/z9f8tfr   Mark Stonelake: Dadansoddi’r gramadeg yn Calon Lân / Analysing the grammar in Calon Lân Calon (b) heart Geiriau / ymadroddion defnyddiol wedi’u selio ar ‘calon’Diolch o galon     thank you very muchCodi calon           to cheer upDigalon                downhearted/depressed Glân ‘clean’, ond hefyd, ‘pure/holy’, e.e. Yr Ysbryd Glân – The…

Cadwch i ddarllen...

Ar Hyd Y Nos: Geiriau Cân / Lyrics

en Letras de canción/Divertido
Ar Hyd Yr Nos card by Driftwood Designs

Cân werin boblogaidd iawn yw Ar Hyd y Nos, sy’n cael ei chanu i hen alaw a gofnodwyd am y tro cyntaf yn y gyfrol The Musical and Poetical Relics of the Welsh Bards (1784) gan Edward Jones (Bardd y Brenin). Ysgrifennodd John Ceiriog Hughes y geiriau Cymraeg. Ar Hyd Y Nos is a very popular folk song, which was sung to an old tune that was recorded for the first time in the Musical Relics Of The Welsh Bards (1784) by Edward Jones. John Ceiriog Hughes wrote the Welsh lyrics. Dych chi’n gallu clywed y can werin yma, gan Bryn Terfyl: https://www.youtube.com/watch?v=yWU07oVhF_4 Meinir Gwilym: https://www.youtube.com/watch?v=TiB3zmvFPkw Côr Meibion Pontarddulais: https://www.youtube.com/watch?v=xAEmxn6KKVM Cards of the featured image above are available online from…

Cadwch i ddarllen...

Ar Lan Y Môr: Geiriau Cân / Lyrics

en Letras de canción/Divertido
Ar Lan Y Môr poster by Driftwood Designs

Mae’r cân hon yw’r tiwn tradoddiad sydd yn disgrifio ble mae’r ffynhonnell o gariad am y cwpl hwn- lawr ar lan y môr. This song is a traditional tune that describes where the source of love is for this couple- down by the seaside. Dych chi’n gallu clywed y can hyfryd yma, gan Aled Jones: https://www.youtube.com/watch?v=5x8uFGwmbqM Elin Fflur: https://www.youtube.com/watch?v=aMrWnmLDhNM Catrin O’Neill: https://www.youtube.com/watch?v=L3m9bbU2J0w Fine art prints and posters of the featured image above are available online from Aberystwyth’s Driftwood Designs. Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd, ac i gyflwyno erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd. Parallel.cymru is an online magazine that gives a voice to anyone…

Cadwch i ddarllen...