Gerifa Thematig: Posteri a Arwyddion Swyddfa / Office Posters and Signs

 

Do not disturb Peidiwch â tharfu
Fire Exit Allanfa Dân
No Entry Dim Mynediad
Office Closed Swyddfa wedi cau
Office open Swyddfa ar agor
Office opening hours Oriau agor y swyddfa
Quiet please, exam in progress Tawelwch plîs, arholiad
Reception Derbynfa
Staff Only Staff yn Unig
Toilets Out of Order Toiledau ddim yn gweithio