Gerifa Thematig: Posteri a Arwyddion Swyddfa / Office Posters and Signs

 

Do not disturbPeidiwch â tharfu
Fire ExitAllanfa Dân
No EntryDim Mynediad
Office ClosedSwyddfa wedi cau
Office openSwyddfa ar agor
Office opening hoursOriau agor y swyddfa
Quiet please, exam in progressTawelwch plîs, arholiad
ReceptionDerbynfa
Staff OnlyStaff yn Unig
Toilets Out of OrderToiledau ddim yn gweithio