Geirfa Thematig: Termau teuluol / Family terminology

Geirfa Thematig Termau teuluol

Rhestr gynhwysfawr o dermau teuluol, wedi'u trefnu yn ôl perthynas ac yn nhrefn yr wyddor.

A comprehensive list of family terms, organised both by relation and alphabetically.

Organised logically

family teulu
parents rhieni
father tad
mother mam
children plant
son mab
daughter merch
husband gŵr
wife gwraig
brother brawd
sister chwaer
uncle (formal) ewythr
uncle (informal) wncwl
aunt (formal) modryb
aunt (informal) anti
cousin (male) cefnder
cousin (female) cyfnither
nephew nai
niece nith
grandparents (NW) nain a thaid
grandparents (SW) mam-gu a thad-cu
grandfather (NW) taid
grandfather (SW) tad-cu
grandmother (NW) nain
grandmother (SW) mam-gu
grandchildren wyrion
grandson ŵyr
granddaughter wyres
grand nephew nai bach
grand niece nith fach
great grandfather (NW) hen daid
great grandfather (SW) hen dad-cu
great grandmother (NW) hen nain
great grandmother (SW) hen fam-gu
great uncle hen ewythr
great aunt hen fodryb
father-in-law tad yng nghyfraith
mother-in-law mam yng nghyfraith
brother-in-law brawd yng nghyfraith
sister-in-law chwaer yng nghyfraith


Organised alphabetically

SaesnegCymraeg
aunt (formal)modryb
aunt (informal)anti
brotherbrawd
brother-in-lawbrawd yng nghyfraith
childrenplant
cousin (female)cyfnither
cousin (male)cefnder
daughtermerch
familyteulu
fathertad
father-in-lawtad yng nghyfraith
grand nephewnai bach
grand niecenith fach
grandchildrenwyrion
granddaughterwyres
grandfather (NW)taid
grandfather (SW)tad-cu
grandmother (NW)nain
grandmother (SW)mam-gu
grandparents (NW)nain a thaid
grandparents (SW)mam-gu a thad-cu
grandsonŵyr
great aunthen fodryb
great grandfather (NW)hen daid
great grandfather (SW)hen dad-cu
great grandmother (NW)hen nain
great grandmother (SW)hen fam-gu
great unclehen ewythr
husbandgŵr
mothermam
mother-in-lawmam yng nghyfraith
nephewnai
niecenith
parentsrhieni
sisterchwaer
sister-in-lawchwaer yng nghyfraith
sonmab
uncle (formal)ewythr
uncle (informal)wncwl
wifegwraig

Geirfa Themateg Termau teuluol