Geirfa Thematig: Pynciau prifysgol / University subjects

Geirfa Thematig Pynciau prifysgol

Rhestr o bynciau prifysgol cyffredin, sydd yn gallu cael ei threfnu yn ôl y ffurfiau Gymraeg neu’r ffurfiau Saesneg.

A list of common university subjects, which can be ordered by English or Welsh.

SaesnegCymraeg
AccountancyCyfrifeg
Accounting and FinanceCyfrifeg a Chyllid
Adult Continuing EducationAddysg Barhaus Oedolion
Aerospace EngineeringPeirianneg Awyrofod
American StudiesAstudiaethau Americanaidd
Applied Medical SciencesGwyddorau Meddygol Cymhwysol
BiochemistryBiocemeg
Biological SciencesGwyddorau Biolegol
Business ManagementRheoli Busnes
Cardiac PhysiologyFfisioleg Gardiaidd
Chemical EngineeringPeirianneg Gemegol
ChemistryCemeg
Civil EngineeringPeirianneg Sifil
ClassicsY Clasuron
Classics, Ancient History and EgyptologyY Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg
Computer ScienceCyfrifiadureg
ComputingCyfrifiadureg
CriminologyTroseddeg
EconomicsEconomeg
EducationAddysg
EgyptologyEifftoleg
Electrical and Electoronic EngineeringPeirianneg Drydanol ac Electronig
English LiteratureLlenyddiaeth Saesneg
Englsh LanguageIaith Saesneg
Environmental EngineeringPeirianneg Amgylcheddol
FinanceCyllid
Foundation Degree in EngineeringGradd Sylfaen mewn Peirianneg
FrenchFfrangeg
GeneticsGeneteg
Geo-InformaticsGeo-Hysbyseg
GeographyDaearyddiaeth
Geography with Geo-informaticsDaearyddiaeth gyda Geo-Wybodeg
Health and Social CareIechyd a Gofal Cymdeithasol
Health ScienceGwyddor Iechyd
Healthcare ScienceGwyddor Gofal Iechyd
HistoryHanes
ItalianEidaleg
Language and CommunicationIaith a Chyfathrebu
LawY Gyfraith
Law and SocietyRhyfel a Chymdeithas
Marine BiologyBioleg y Môr
MarketingMarchnata
Materials EngineeringPeirianneg Deunyddiau
Materials Science and EngineeringGwyddor Defnyddiau a Pheirianneg
MathematicsMathemateg
Mechanical EngineeringPeirianneg Fecanyddol
Media and CommunicationCyfryngau a Chyfathrebu
Media and Communications StudiesAstudiaethau’r Cyfryngau a Chyfathrebu
Medical EngineeringPeirianneg Feddygol
Medical Genetics and GeneticsGeneteg Feddygol a Geneteg
Medical Science and HumanitiesY Gwyddorau Meddygol a'r Dyniaethau
MedicineMeddygaeth
Medieval StudiesAstudiaethau Canoloesol
MidwiferyBydwreigiaeth
Modern LanguagesIeithoedd Modern
Modern Languages, Translation and InterpretingIeithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd
NeurophysiologyNiwroffisioleg
Nuclear Medicine and RadiotherapyMeddygaeth Niwclear a Radiotherapi
NursingNyrsio
OsteopathyOsteopatheg
Paramedic ScienceGwyddor Barafeddygol
Philosophy, Politics and Economics (PPE)Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg
Physical Earth ScienceGwyddor Ffisegol y Ddaear
PhysicsFfiseg
Politics and International RelationsGwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
Product Design EngineeringPeirianneg Dylunio Cynnyrch
PsychologySeicoleg
Sciences and SleepGwyddorau Anadl a Chwsg
Social PolicyPolisi Cymdeithasol
Social WorkGwaith Cymdeithasol
Spanish StudiesAstudiaethau Sbaenaidd
Sports and Exercise ScienceChwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff
Sports ScienceGwyddor Chwaraeon
Teaching English as a Foreign LanguageDysgu Saesneg fel Iaith Dramor
ZoologySwoleg