Geirfa Thematig: Niferoedd- rhestr lawn o Brifolion, Trefnolion a Thalfyriadau / Numbers- a full list of Cardinals, Ordinals & Abbreviations

Geirfa Thematig Niferoedd

Mae'r rhestr hon yn rhoi rhestr lawn o rifau yn Gymraeg. Ar y chwith mae'r rhifau prifol (h.y. y ffurfau arferol) ac ar y chwith mae'r rhifau trefnol sydd yn cael eu defnyddio mewn dyddiadau ac yn y blaen. Mae i rai ohonyn nhw ffurfiau gwrywaidd (m) a benywaidd (f), sef dau (m) / dwy (f), tri (m) / tair (f), pedwar (m) / pedair (f).

This list gives a full list of numbers in Welsh. On the left is the cardinal version (i.e. the usual form) and on the left is the ordinal version used in dates and so on. Two, three and four have a masculine (m) and feminine form (f).

DigitCardinalOrdinalOrdinal abbreviation
0sero/dim
1uncynta(f)1af
2dau (m)ail2ail
dwy (f)
3tri (m)trydydd (m)3ydd
tair (f)trydedd (f)
4pedwar (m)pedwerydd (m)4ydd
pedair (f)pedwaredd (f)
5pum(p)pumed5ed
6chwe(ch)chweched6ed
7saithseithfed7fed
8wythwythfed8fed
9nawnawfed9fed
10degdegfed10fed
11un ar ddegunfed ar ddeg11eg
un deg un
12deuddegdeuddegfed12fed
un deg dau
13tri ar ddegtrydydd ar ddeg13eg
un deg tri
14pedwar ar ddegpedwerydd ar ddeg14eg
un deg pedwar
15pymthegpymthegfed15fed
un deg pump
16un ar bymthegunfed ar bymtheg16eg
un deg chwech
17dau ar bymthegail ar bymtheg17eg
un deg saith
18deunawdeunawfed18fed
un deg wyth
19pedwar ar bymthegpedwerydd ar bymtheg19eg
un deg nau
20ugainugeinfed20fed
dau ddeg
21un ar hugainunfed ar hugain21ain
dau ddeg un
22dau ar hugainail ar hugain22ain
dau ddeg dau
23tri ar hugaintrydydd ar hugain23ain
dau ddeg tri
24pedwar ar hugainpedwerydd ar hugain24ain
dau ddeg pedwar
25pump ar hugainpumed ar hugain25ain
dau ddeg pump
26chwech ar hugainchweched ar hugain26ain
dau ddeg chwech
27saith ar hugainseithfed ar hugain27ain
dau ddeg saith
28wyth ar hugainwythfed ar hugain28ain
dau ddeg wyth
29naw ar hugainnawfed ar hugain29ain
dau ddeg naw
30deg ar hugaindegfed ar hugain30ain
tri deg
31un ar ddeg ar hugainunfed ar ddeg ar hugain31ain
tri deg un
32deuddeg ar hugain(rhif) tri deg dau32ain
tri deg daudeuddegfed ar hugain
33tri ar ddeg ar hugain(rhif) tri deg tri33ain
tri deg tritri ar ddegfed ar hugain
34pedwar deg ar hugain(rhif) tri deg pedwar34ain
tri deg pedwarpedwar degfed ar hugain
35pymtheg ar hugain(rhif) tri deg pump35ain
tri deg pumppymthegfed ar hugain
36un ar bymtheg ar hugain(rhif) tri deg chwech36ain
tri deg chwechun ar bymthegfed ar hugain
37dau ar bymtheg ar hugain(rhif) tri deg saith37ain
tri deg saithdau ar bymthegfed ar hugain
38deunaw ar hugain(rhif) tri deg wyth38ain
tri deg wythdeunawfed ar hugain
39pedwar ar bymtheg ar hugain(rhif) tri deg naw39ain
tri deg nawpedwerydd ar bymtheg ar hugain
40deugain(rhif) pedwar deg40fed
pedwar degdeugainfed
50hanner cant(rhif) pum deg50fed
pum deghanner canfed
60trigain(rhif) chwe deg60fed
chwe degtrigainfed
70deg a thrigain(rhif) saith deg70fed
saith degdegfed a thrigain
80pedwar ugain(rhif) wyth deg80fed
wyth degpedwar ugainfed
90deg a phedwar ugain(rhif) naw deg90fed
naw degdegfed a phedwar ugain
100cantcanfed100fed
101cant ac un(rhif) cant ac un
102cant a dau(rhif) cant a dau
120cant ac ugain(rhif) cant dau ddeg
cant dau ddeg
200dau gantdau ganfed200fed
300tri chanttri chanfed300fed
400pedwar cantpedwar canfed400fed
500pum cantpum canfed500fed
600chwe chantchwe chanfed600fed
700saith cantsaith canfed700fed
800wyth cantwyth canfed800fed
900naw cantnaw canfed900fed
1,000milmilfed1000fed
10,000deng mildeng milfed
100,000mwntcan milfed
can mil
1 millionmiliwnmiliyenfed
1 billionbiliwnbiliyenfed

Geirfa Themateg Ordinals abbreviated