Geirfa Thematig: Niferoedd- rhestr lawn o Brifolion, Trefnolion a Thalfyriadau / Numbers- a full list of Cardinals, Ordinals & Abbreviations

Geirfa Thematig Niferoedd

Mae'r rhestr hon yn rhoi rhestr lawn o rifau yn Gymraeg. Ar y chwith mae'r rhifau prifol (h.y. y ffurfau arferol) ac ar y chwith mae'r rhifau trefnol sydd yn cael eu defnyddio mewn dyddiadau ac yn y blaen. Mae i rai ohonyn nhw ffurfiau gwrywaidd (m) a benywaidd (f), sef dau (m) / dwy (f), tri (m) / tair (f), pedwar (m) / pedair (f).

This list gives a full list of numbers in Welsh. On the left is the cardinal version (i.e. the usual form) and on the left is the ordinal version used in dates and so on. Two, three and four have a masculine (m) and feminine form (f).

Digit Cardinal Ordinal Ordinal abbreviation
0 sero/dim
1 un cynta(f) 1af
2 dau (m) ail 2ail
dwy (f)
3 tri (m) trydydd (m) 3ydd
tair (f) trydedd (f)
4 pedwar (m) pedwerydd (m) 4ydd
pedair (f) pedwaredd (f)
5 pum(p) pumed 5ed
6 chwe(ch) chweched 6ed
7 saith seithfed 7fed
8 wyth wythfed 8fed
9 naw nawfed 9fed
10 deg degfed 10fed
11 un ar ddeg unfed ar ddeg 11eg
un deg un
12 deuddeg deuddegfed 12fed
un deg dau
13 tri ar ddeg trydydd ar ddeg 13eg
un deg tri
14 pedwar ar ddeg pedwerydd ar ddeg 14eg
un deg pedwar
15 pymtheg pymthegfed 15fed
un deg pump
16 un ar bymtheg unfed ar bymtheg 16eg
un deg chwech
17 dau ar bymtheg ail ar bymtheg 17eg
un deg saith
18 deunaw deunawfed 18fed
un deg wyth
19 pedwar ar bymtheg pedwerydd ar bymtheg 19eg
un deg nau
20 ugain ugeinfed 20fed
dau ddeg
21 un ar hugain unfed ar hugain 21ain
dau ddeg un
22 dau ar hugain ail ar hugain 22ain
dau ddeg dau
23 tri ar hugain trydydd ar hugain 23ain
dau ddeg tri
24 pedwar ar hugain pedwerydd ar hugain 24ain
dau ddeg pedwar
25 pump ar hugain pumed ar hugain 25ain
dau ddeg pump
26 chwech ar hugain chweched ar hugain 26ain
dau ddeg chwech
27 saith ar hugain seithfed ar hugain 27ain
dau ddeg saith
28 wyth ar hugain wythfed ar hugain 28ain
dau ddeg wyth
29 naw ar hugain nawfed ar hugain 29ain
dau ddeg naw
30 deg ar hugain degfed ar hugain 30ain
tri deg
31 un ar ddeg ar hugain unfed ar ddeg ar hugain 31ain
tri deg un
32 deuddeg ar hugain (rhif) tri deg dau 32ain
tri deg dau deuddegfed ar hugain
33 tri ar ddeg ar hugain (rhif) tri deg tri 33ain
tri deg tri tri ar ddegfed ar hugain
34 pedwar deg ar hugain (rhif) tri deg pedwar 34ain
tri deg pedwar pedwar degfed ar hugain
35 pymtheg ar hugain (rhif) tri deg pump 35ain
tri deg pump pymthegfed ar hugain
36 un ar bymtheg ar hugain (rhif) tri deg chwech 36ain
tri deg chwech un ar bymthegfed ar hugain
37 dau ar bymtheg ar hugain (rhif) tri deg saith 37ain
tri deg saith dau ar bymthegfed ar hugain
38 deunaw ar hugain (rhif) tri deg wyth 38ain
tri deg wyth deunawfed ar hugain
39 pedwar ar bymtheg ar hugain (rhif) tri deg naw 39ain
tri deg naw pedwerydd ar bymtheg ar hugain
40 deugain (rhif) pedwar deg 40fed
pedwar deg deugainfed
50 hanner cant (rhif) pum deg 50fed
pum deg hanner canfed
60 trigain (rhif) chwe deg 60fed
chwe deg trigainfed
70 deg a thrigain (rhif) saith deg 70fed
saith deg degfed a thrigain
80 pedwar ugain (rhif) wyth deg 80fed
wyth deg pedwar ugainfed
90 deg a phedwar ugain (rhif) naw deg 90fed
naw deg degfed a phedwar ugain
100 cant canfed 100fed
101 cant ac un (rhif) cant ac un
102 cant a dau (rhif) cant a dau
120 cant ac ugain (rhif) cant dau ddeg
cant dau ddeg
200 dau gant dau ganfed 200fed
300 tri chant tri chanfed 300fed
400 pedwar cant pedwar canfed 400fed
500 pum cant pum canfed 500fed
600 chwe chant chwe chanfed 600fed
700 saith cant saith canfed 700fed
800 wyth cant wyth canfed 800fed
900 naw cant naw canfed 900fed
1,000 mil milfed 1000fed
10,000 deng mil deng milfed
100,000 mwnt can milfed
can mil
1 million miliwn miliyenfed
1 billion biliwn biliyenfed

Geirfa Themateg Ordinals abbreviated