Geirfa Thematig: Cenedl Enwau / Genders

Canllaw i'r mathau o enwau sy’n tueddu i fod yn wrywaidd neu'n fenywaidd.

A guide to which types of nouns tend to be masculine or feminine.

Gwrywaidd / Masculine

Gwrywod (pobl ac anifailiad)Males (people and animals)Athro, ci, llew
Dyddiau'r wythnosDays of the weekDydd Llun, dydd Mawrth
Y misoeddMonths of the yearIonawr, Chwefror, Mawrth
Y TymhorauThe seasonsY Gwanwyn, yr haf
Y prif wyliauNational holidaysY Nadolig, y Pasg
Pwyntiau'r cwmpawdPoints of the compassGogledd, De
DefnyddiauMaterialsCotwm, lledr, neilion
Metelau a mwynauMetals and materialsArian, dur, plwm
Elfennau naturiolNatural elementsEira, glaw, nwy, tywydd
HylifauLiquidsCoffi, cwrs, petrol
BerfenwauVerb-nounsCanu, rhedeg
Yr ôl-ddoddiaid hyn:After these suffixes:-ad, -adur, -ai, -aint, -awd
-awdwr, -cyn, -deb, -der, -did
-dod, -dra, -dwr, -edd, -fel, -i
-iant, -id, -ineb, -mon, -od, -ol, -rwydd
-wch, -wr, -ych, -yd, -ydd, -yn
Mae enwau sy'n cynnwys y neu w yn tueddu i fod yn wrywaiddWords which contain y or w tend to be masculinebryn, llyn, mynydd, dŵr, drws, sŵn
Mae benthyceiriau'n tueddu i fod yn wrywiddWords borrowed from other languages tend to be masculinebws, trên, golff, rygbi, ffôn, beic, beiro

Benywaidd / Feminine

BenywodFemalesAthrawes, cath, llewes
AfonyddRiversTaf, Tawe, Nil
CoedTreesDerwen, Ffawydden
GwledyddCymru, yr EidalCountries
Dinasoedd, trefi, pentrefiCities, towns and villagesCaerdydd, Llandudno, Tregaron
MynyddoeddMountainsYr Wyddfa, Everest
Mathau o ffyrddTypes of roadFfordd, heol, lôn
Ond mae llwybr yn wrywaidd
Lllythrenau'r wyddorLetters of the alphabetB, C, Ch. ee: Dwy B; R ddwbl
Llawer o enwau torfolMany collective nounsTorf, byddin, haid
DilladClothesEsgid, maneg, ffedog
Ond mae cap, crys a trowsus yn wrywaidd
Yr ôl-ddoddiaid hyn:After these suffixes:-ach, -aeth, -as, -eb, -eg
-ell, -en, -es, -fa, -in
-oedd, -en, -es, -fa, -in
-oedd, -red, -wraig
Ond mae gwahaniaeth, gwasanaeth, hiraeth a lluniaeth yn wrywaidd
Mae enwau sy'n cynnwys e neu o yn tueddu i fod yn fenywwaiddWords which contain e or o tend to be feminineGwên, llen, tref, ton, croes, llong

 

Ask Dr Gramadeg- Genders Masculine

Ask Dr Gramadeg- Genders Feminine