Geirfa Thematig: Arddodiaid- rhestr lawn / Prepositions- a full list

Geirfa Thematig Arddodiaid

Rhestr gynhwysfawr o arddodiaid, sy'n gallu cael ei threfnu yn ôl y ffurfiau Gymraeg neu’r ffurfiau Saesneg.

A comprehensive list of prepositions, which can be ordered by English or Welsh.

SaesnegCymraeg
aboutam
aboveuchod
according toyn ôl
acrossar draws
afterar ôl
againstyn erbyn
amongymhlith
aroundo gwmpas
asfel
as far ascyn belled ag y
as well asyn ogystal â
atar
because ofoherwydd
beforecyn
behindy tu ôl i
belowisod
beneathdan
besideheblaw
betweenrhwng
beyondy tu hwnt i
butond
bygan
close toyn agos at
despiteer gwaethaf
downi lawr
due tooherwydd
duringyn ystod
exceptac eithrio
except forac eithrio ar gyfer
far fromymhell o fod yn
forar gyfer
fromo
inyn
in addition toyn ogystal â
in front ofo flaen
in spite ofer gwaethaf
insidetu mewn
inside oftu mewn
instead ofyn hytrach na
intoi mewn i
nearger
near toyn agos i
nextnesaf
next tonesaf i
ofo
onar
on behalf ofar ran y
on top ofar ben
oppositegyferbyn
outallan
outsidey tu allan i
outside ofy tu allan i
overdros
pery
plusplus
prior tocyn
roundrownd
sinceers
thanna
throughdrwy
tillhyd
toi
towardtuag at
undero dan
unlikeyn wahanol i
untilhyd nes y
upi fyny
viavia
withâ
withino fewn
withoutheb

dod o                          to come from
gweithio i                    to work for
gofyn i                         to ask
diolch i                        to thank
mynd i                         to go to (a place)

dweud wrth                to tell
clywed wrth                to hear from

siarad â                       to talk to
cwrdd â                       to meet
mynd â                        to take
dod â                           to bring

chwilio am                   to look for
meddwl am                 to think about
breuddwydio am         to dream about
becso/poeni am          to worry about

edrych ar                      to look at
gwrando ar                   to listen to
gweiddi ar                    to shout at

cofio at                        to remember to (a person)
mynd at                       to go to (a person)
ysgrifennu at               to write to (a person)