Category archive

Aprendices teniendo éxito en el Eisteddfod

Y Prifardd Robat Powell: Sut mae dysgu iaith? / Chaired Bard Robat Powell: How can one learn a language?

en Aprendices/Aprendices teniendo éxito en el Eisteddfod
Y Prifardd Robat Powell- Sut mae dysgu iaith

I’m hopeless at learning languages!’ ‘Dw i’n rhy dwp i dysgu iaith arall!’ Sawl gwaith ydych chi wedi clywed hynny? Yn aml iawn, mae’n debyg. Ond mae’r bobol yna’n anghywir. Does neb yn rhy dwp i ddysgu iaith arall. Mae hanner miliwn o bobol yng Nghymru’n siarad dwy iaith. Dydyn nhw ddim yn Einsteins i gyd! Y peth pwysig yw dysgu iaith yn y ffordd iawn- dan yr amodau iawn. Yma, mae Robat Powell, y dysgwr Cymraeg cyntaf i ennill cadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol (Y Rhyl, 1985) yn esbonio mwy. ‘I’m hopeless at learning languages!’ ‘I’m too stupid to learn another language!’ How many times have you heard this? Very often, probably. But those people are wrong. No one…

Cadwch i ddarllen...

Dysgwyr y Flwyddyn 2017: Ein Profiadau Ni / Our Experiences

en Informal/Aprendices teniendo éxito en el Eisteddfod
Dysgwyr y Flwyddyn 2017

Mae cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn wobr fawreddog, ble mae dysgwyr o gwmpas Cymru, ac yn aml o dramor, yn dod at ei gilydd i rannu eu profiad o ddysgu’r iaith, darganfod diwylliant Cymreig a gweld pa gyfraniadau maen nhw’n eu gwneud yn barod neu eisiau eu gwneud i fywyd Cymraeg.  Mae hi wedi bodoli ers 1990 (gweler rhestr enillwyr).  Mae’r enillydd yn cael y cyfle i siarad mewn digwyddiadau gwahanol, ac yn y flwyddyn ddilynol yn cael ei wahodd i fod yn aelod o’r Orsedd y Beirdd. Mae cystadlu’n ffordd wych o ddangos i’ch hunan, eich teulu, ffrindiau, tiwtoriaid a chyd-ddisgyblion pa mor bell dych chi wedi dod.  Mae ysbryd cyfeillgar iawn i’r gystadleuaeth, ac mae llawer o ffrindiau…

Cadwch i ddarllen...

Patrick Jemmer: Ennill y tlws Dysgwr Rhyddiaith yn yr Eisteddfod / Winning the Learners’ Prose title in the Eisteddfod

en Informal/Aprendices teniendo éxito en el Eisteddfod
Eisteddfod Maes D image

Mae Patrick yn dysgu Cymraeg ers pum mlynedd erbyn hyn. Yma, mae’n cyflwyno ei darn ‘Pontydd’, a ennillodd y tlws Dysgwr Rhyddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2016 Y Fenni, ac mae e’n rhannu ei brofiad o’r proses. Patrick has been learning Welsh for five years. Here, he presents his piece ‘Bridges’, which won the Learners’ Prose title in the 2016 National Eisteddfod Abergavenny, and shares his experience of the process. Ges i lythyr gan Bwyllgor yr Eisteddfod yn dweud wrtha i mod i wedi ennill, ac yn ‘ngwahodd i i’r seremoni ym Maes D yn y Brifwyl yn y Fenni fis Awst – ond, roedd rhaid imi gadw’r ‘gyfrinach fawr’. Pontydd / Bridges Cafodd Patrick ei eni a’i fagu yn…

Cadwch i ddarllen...

Un o Ddysgwyr y Flwyddyn a ddaeth i’r brig Hugh Brightwell: Dewis Dysgwr y Flwyddyn yn y Wladfa / Dysgwr y Flwyddyn Finalist Hugh Brightwell: Selecting the Patagonia Learner of the Year

en Informal/Aprendices teniendo éxito en el Eisteddfod
Dysgwr y Flwyddyn Finalist Hugh Brightwell talking with Jessica Jones over Skype

Cyrhaeddodd Hugh Brightwell yn y rownd derfynol o’r gystadleuaeth Dysgwyr y Flwyddyn eleni. Wythnos diwethaf, caeth e cyfle i ddewis yr enillwr o gystadleuaeth debyg- Dysgwyr y Flwyddyn Patagonia! Hugh Brightwell was a finalist in this year’s Learner of the Year competition. Last week, he had the opportunity to choose the winner of a similar competition- Learner of the Year Patagonia! Yn y llun uchod, mae Hugh yn siarad â’r enillwr, Jessica Jones, dros Skype. In the image above, Hugh is talking over Skype with the winner, Jessica Jones. Mae mwy o wybodaeth am y Maes D ar Trydar @MaesD_Steddfod ac ar Facebook / More information on the Learners’ Tent is on Twitter @Maes D and on Facebook.  

Cadwch i ddarllen...

Dysgwr y Flwyddyn 2017 Emma Chappell: Fy stori am ddysgu Cymraeg / My story of learning Welsh

en Informal/Aprendices teniendo éxito en el Eisteddfod
Emma Chappell Dysgwr y Flwyddyn 2017

Mae miloedd a miloedd o bobl trwy’r wlad a thramor sy’n dysgu Cymraeg. A phob blwyddyn, mae cystadleuaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol ble mae rhywun yn cael eu dewis fel Dysgwyr y Flwyddyn. Er mae hi’n brysur iawn gyda’i gwaith, teulu a hala amser hybu’r iaith, roedd yr ennillwr eleni, Emma Chappell, yn hapus i siarad am ei phrofiad. There are thousands and thousands of people across the land and overseas who are learning Welsh. And every year, there is a competition at the National Eisteddfod where one is chosen as the Learner of the Year. Although she is very busy with her work, family and promoting the language, the winner this year, Emma Chappell, was happy to speak about…

Cadwch i ddarllen...