Adroddiad Statws 100000

Mae parallel.cymru yn dathlu 100,000 o olygfeydd tudalen / Parallel.cymru celebrates 100,000 page views

Mae parallel.cymru wedi bodoli am flwyddyn nawr, ac wedi cyrraedd at 100,000 o olygfeydd tudalen. Gyda thros fil o ddarllenwyr yr wythnos, nawr mae'n un o'r cyhoeddiadau Cymraeg mwyaf poblogaidd. Mae lot o bobl wedi cyfrannu erthyglau a bod yn gefnogol, ond mae e rhai seren sydd wedi bod helpgar dros ben tu ôl y llen, yn enwedig yn hwyr 2017 wrth sefydlais i'r cylchgrawn. Diolch o'r galon i chi i gyd!
Parallel.cymru has been in existence for a year now, and has reached 100,000 page views. With over a thousand readers a week, it is now one of the most popular Welsh-language publications. Many people have contributed articles and been supportive, but there have been some stars who have been extremely helpful behind the scenes, especially in late 2017 when I founded the magazine. Thank you all very much!

 • Alun Williams ac Elena Roberts, am fod yn hapus cyflwyno fi ar S4C Bore Da a Prynhawn Da.
 • Aran Jones a'r tîm Say Something In Welsh, am greu system dysgu a fforwm arbennig o dda, ac annog pobl gwneud pethau newydd yn yr iaith.
 • Betsan Evans o Celf Calon am dynnnu lluniau ardderchog.
 • Carl Morris; dyn prysur a phoblogaidd ydy, ond roedd e wastad yn hapus rhoi cyngor tecnolegol i fi pan o'n i'n dechrau gweithio ar y wefan.
 • Carys Thomas, David Morgan a'u dosbarthiadau Bae Abertawe am addysgu a chefnogi wrth i fi ddysgu'r iaith.
 • Criw Cyfres Amdani- Arwel, Emma, Elen, Fflur a Gwenllian am weld y potensial yn y cylchgrawn a chytuno cydweithio.
 • Holl ddarparwyr Cymraeg i Oedolion am hybu'r cylchgrawn a'm helpu i gwrdd â llawer o ddysgwyr.
 • Dafydd Roberts am esbonio'r iaith mewn ffordd ddifyr a chreu eitemau gwych i ddysgwyr.
 • Efa, Eiry, Eirian, Hannah, Hawys a Helen yn y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol am gyfrannu cynnwys a bod yn gefnogol dros ben.
 • Dai Rowlands, for business advice and personal support.
 • David Jandrell, for being happy to contribute so much entertaining content.
 • David Sutton, am greu fersiynau Saesneg prydferth o lawer o erthyglau, a ffeindio camgymeriadau yn nhestunau nad oeddwn i'n eu gweld.
 • Dee McCarney, am gefnogi'r cylchgrawn trwy Say Something In Welsh.
 • Eira a Ben Hughes, am gefnogaeth bersonol trwy fy nhaith ddysgu.
 • Elgan Davies-Jones, Seren y Golgedd, am brawfdarllen a chyfieithu lot o eitemau, rhoi i fyny gyda fy Nghymraeg gwael, a chefnogaeth bersonol. Dy frwdfrydedd wedi golygu lot i fi.
 • Emily Trahair o Planet Magazine, am gyngor defnyddiol a dangos enghraifft arbennig o dda o sut i gydweithio.
 • Ffion Coughlan ac Eleri Siôn, am fod yn hapus gwneud cyfweliadau cyn i fi gyhoeddi'r cylchgrawn.
 • Fflur Arwel, am fod y person cyntaf mewn busnes Cymraeg (Y Lolfa ar y pryd) i gefnogi'r fenter.
 • Gareth Clee, am gyngor hanfodol ar safonau'r eitemau.
 • Gareth Morgan o Abertawe, am gefnogaeth bersonol.
 • Gŵgl-wraig, am greu cwisiau diddorol ac unigryw.
 • Heini Gruffudd, am agor rhai drysau a darparu cyngor hanfodol.
 • Huw Dylan Owen, am gefnogaeth bersonol.
 • Huw Rowlands, am fod llais y cylchgrawn.
 • Huw Stephens, am fod yn hapus gwneud cyfweliad cyn i fi gyhoeddi'r cylchgrawn.
 • Jo Knell o'r siop Cant a Mil Vintage am helpu i hybu'r cylchgrawn, agor drysau a chyngor hanfodol.
 • John Rowlands, for business advice and personal support.
 • Lewys Aron, am gefnogaeth bersonol wrth ddygsu'r iaith.
 • Mark Stonelake, am roi caniatâd i ryddhau ei waith gramadeg.
 • Matthew Jones, am fod y colofnydd cyntaf.
 • Staff a gwirfoddolwyr Menter Iaith Abertawe a Siop Tŷ Tawe, a chriw y Siop Siarad am rhoi syniadau a chymorth personal i fi, a hybu fi a llawer o ddysgwyr yn Abertawe.
 • Michelle Fecio, am ffeindio dolennau pob wythnos ac am gefnogaeth bersonol.
 • Mum- for knowing that I will always have at least one reader each week!
 • Nia Besley, am gefnogaeth bersonol wrth ddysgu’r iaith a chreu cymuned croesawu ym Mhrifysgol Abertawe.
 • Patrick Jemmer, am ei holl waith wrth ysgrifennu, prawfdarllen a chyfieithu i'r cylchgrawn; mae llawer o erthyglau wedi bod yn bosibl yn unig trwy ei gymorth.
 • Peter Mescall, am dorri tir newydd trwy sgwennu'r newyddion bob wythnos a chyfrannu llawer o syniadau.
 • Ruth Dawson, for the great work in supporting readable and open-access writing on The Conversation, and being parallel.cymru's first Twitter follower!
 • Sam Brown o Gwasg Gomer, am fod yn frwdfrydig dros gydweithio a chefnogaeth personol.

Adroddiad Awst 2018 / Report August 2018

Parallel.cymru nine months in report

Y diweddaraf oddi wrth Adnoddau