Mary Vaughan Jones Award Gareth F Williams

Diweddariad y Cyngor Llyfrau Cymru: Gareth F. Williams: Anrhydeddu Awdur Llyfrau Plant – Tlws Mary Vaughan Jones 2018 / Update from the Welsh Books Council: Honouring a Children’s Author – The Mary Vaughan Jones Award 2018

Yn Prif Dudalen

Y diweddar Gareth F. Williams, un o brif awduron llyfrau plant a phobl ifanc yr hanner canrif diwethaf yn y Gymraeg, yw enillydd Tlws Mary Vaughan Jones eleni.

The contribution of the late Gareth F. Williams to literature for children and young people will be celebrated with the 2018 Mary Vaughan Jones Award this year.

Cyflwynir y tlws bob tair blynedd gan Gyngor Llyfrau Cymru er cof am Mary Vaughan Jones, a fu farw ym 1983, i rywun a wnaeth gyfraniad arbennig i faes llenyddiaeth plant yng Nghymru.The Award – presented once every three years by the Welsh Books Council in memory of the author Mary Vaughan Jones, who died in 1983 – is presented to a person who has made a special contribution to the field of children’s literature in Wales over many years.
Cafodd Gareth ei fagu a’i addysgu ym Mhorthmadog. Bu’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, cyn cymhwyso fel athro yng Ngholeg Cartrefle, Wrecsam, gan weithio wedyn fel athro Cymraeg yn Ysgol Rhiwabon. Ond roedd â’i fryd ar fod yn awdur, a rhoddodd y gorau i’w swydd fel athro er mwyn ysgrifennu’n broffesiynol ym 1985. Treuliodd gyfnod yn byw yn Beddau ger Pontypridd, cyn ymgartrefu yn Silstwn, Bro Morgannwg, yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Bu farw yn 2016 yn 61 oed. Roedd yn ysgrifennu ar gyfer y llwyfan a’r sgrin, ac yn adnabyddus am gyd-greu cyfresi poblogaidd ar S4C, fel Pengelli a Rownd a Rownd.Gareth F. Williams is recognised as one of Wales’ most important authors of literature for children and young people. Originally from Porthmadog, he received his early education at Ysgol Eifion Wyn and Ysgol Eifionydd, before studying at Bangor University and qualifying as a teacher at Wrexham where he taught Welsh at Ruabon School between 1979 and 1985. He spent a period living at Beddau, near Pontypridd, before moving to Gileston, Vale of Glamorgan, in later years. He died in 2016 aged 61. Gareth F. Williams wrote for stage and screen and was known for co-creating popular television series for S4C such as Pengelli and Rownd a Rownd.
Ond fel awdur a enillai ei fara menyn wrth ysgrifennu y daeth Gareth F. yn enw dnabyddus, a thros y chwarter canrif diwethaf bu’n gyfrifol am ysgrifennu dros 20 o gyfrolau ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion. O Ddawns i Ddawns (1990) oedd ei lyfr cyntaf. Enillodd Wobr Tir na n-Og chwe gwaith, gan gynnwys yn 2015, pan lwyddodd i gipio gwobr Llyfr y Flwyddyn hefyd am ei nofel Awst yn Anogia.But Gareth F. became best known as a gifted author who made his living by writing, and for the last fifty years he was responsible for over 20 titles for children, young people and adults. He won the Tir na n-Og Award on six occasions, including 2015, when he scooped the double by also winning the Wales Book of the Year with the novel Awst yn Anogia.
“Mae cyfraniad Gareth F. Williams wedi bod yn allweddol i ddatblygiad llyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru,” meddai Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor Llyfrau. “Mae’n anodd mesur maint ei ddylanwad dros y blynyddoedd. Wrth ei anrhydeddu a’r tlws hwn – yr anrhydedd uchaf ym maes llyfrau plant yng Nghymru – rydym yn cydnabod ei gyfraniad amhrisiadwy ac yn diolch am ei waith dros nifer o flynyddoedd.”“Gareth F. Williams’ contribution has been key to the development of children and young people’s literature in Wales,” said Helen Jones, Head of Children’s Literature and Reading Promotion at the Welsh Books Council. “We believe that the lasting effect of his legacy is immeasurable. Honouring Gareth with the Mary Vaughan Jones Award – the greatest accolade in children’s literature in Wales – is a recognition of his contribution and work over many years.”
“Byddai Gareth mor falch o dderbyn y wobr hon,” meddai’r awdures Bethan Gwanas. “Roedd wrth ei fodd yn ysgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc, a llwyddodd i swyno, dychryn ac ysbrydoli cenedlaethau o ddarllenwyr yn ystod ei yrfa.”"Gareth would have been so proud to receive this award", said the author Bethan Gwanas. "He was delighted to write for children and young people, and he thrilled, scared and inspired generations of readers during his career."
Cyflwynir Tlws Mary Vaughan Jones 2018 i deulu Gareth F. Williams mewn seremoni arbennig a gynhelir ym Mhortmeirion, nos Iau, 18 Hydref 2018.The Award will be presented at a special event at Portmeirion on Thursday evening, 18 October 2018.
Ers ei gyflwyno am y tro cyntaf ym 1985, enillwyd y tlws gan Ifor Owen, Emily Huws, T. Llew Jones, W. J. Jones, Roger Boore, J. Selwyn Lloyd, Elfyn Pritchard, Mair Wynn Hughes, Angharad Tomos, Jac Jones a Siân Lewis.Since its inception in 1985, the Mary Vaughan Jones Award has been presented to Ifor Owen, Emily Huws, T. Llew Jones, W. J. Jones, Roger Boore, J. Selwyn Lloyd, Elfyn Pritchard, Mair Wynn Hughes, Angharad Tomos, Jac Jones and Siân Lewis.

Roedd wrth ei fodd yn ysgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc, a llwyddodd i swyno, dychryn ac ysbrydoli cenedlaethau o ddarllenwyr yn ystod ei yrfa.

Tlws Mary Vaughan Jones

cllc.org.uk / gwales.com / LlyfrauCymru / WelshBooks

Logo Cyngor Llyfrau Cymru

Logo Gwales